Etik İlkeler Özlük Hakları
GÜNGÖREN - TOZKOPARAN 10.4 HA ALAN PLAN İPTALİ DAVASINDA KISMEN KABUL KARARI VERİLDİ!
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2024-01-15
Güncellenme Zamanı
2024-01-15 14:18:28
Yayınlayan Birim
İSTANBUL

GÜNGÖREN - TOZKOPARAN 10.4 HA ALAN PLAN İPTALİ DAVASINDA KISMEN KABUL KARARI VERİLDİ!

DAVAYA KONU OLAN PLAN KAPSAMINDA:

  • Konut Alanı fonksiyonu yönünden, dava konusu uygulama imar planı plan özel hükümlerinde Konut Alanı fonksiyonuna ilişkin ‘Konut Alanında emsale esas inşaat alanının %5‘i kadar alan ticari kullanım amacı ile ayrılabilir‘ ifadesi yer aldığı, bu ifade planlama alanında belirsizliğe neden olduğu ve alanda ticaret kullanımı takdir yetkisine bırakıldığı anlaşılmış olup planlar belirsizliğe ve takdir yetkisine olanak sağlayacak şekilde hazırlanamayacağı,

  • Ticaret + Konut alanı fonksiyonu içerisinde birbirinden çok farklı fonksiyonlar tanımlandığı, bu fonksiyonlardan konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, otel motel gibi fonksiyonlar Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği‘nde kentsel kullanım alanı olarak tanımlanırken; tiyaro, müze, kültürel tesis gibi fonksiyonlar ise Yönetmelikte sosyal donatı alanı olarak tanımlandığı anlaşılmış olup dava konusu uygulama imar planı plan notlarında Konut +Ticaret Alanlarında birbirinden farklı kullanımların tanımlanması,

  • Sadece planlama alanı için 20 metre ve 18 metre en kesitinde yol alanı olarak planlanması ve bu yolun ulaşım hiyerarşisinde konumunun yeterince irdelenmeyip hangi yollara bağlanacağının belirtilmemesinin planlama tekniği açısından uygun olmadığı anlaşıldığından her iki planda da belirlenen 20 ve 18 metre en kesitindeki yol alanı fonksiyonu yönünden dava konusu planlarda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptaline, 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının; 20 ve 18 metre en kesitindeki Yol Alanı fonksiyonlarına ilişkin kısmının iptaline, 20 ve 18 metre en kesitindeki Yol Alanı fonksiyonları dışında kalan kısımları yönünden ise davanın reddine ilgili mahkemece karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>