Etik İlkeler Özlük Hakları
HADIMKÖY PLANLARINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2010-04-13
Güncellenme Zamanı
2022-02-14 15:36:41
Yayınlayan Birim
İSTANBUL

HADIMKÖY PLANLARINA YÜRÜTMEYİ  DURDURMA KARARI

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 13.04.2007 tarih ve 1020 sayılı kararıyla tadilen uygun görülerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı`nca 17.04.2007 tarihinde onaylanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi`nde 03.08.2007 tarihinde askıya çıkarılan Hadımköy 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Hadımköy Belediyesi`nde 27.07.2007 tarihinde askıya çıkarılan Hadımköy 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ve Hadımköy Belediye Başkanlığına karşı açılan dava İstanbul 9. İdari Mahkemesince 28.01.2010 tarihinde oy birliği ile karara bağlanmıştır.

9. İdare Mahkemesince dava konusu planların üst ölçekli plan kararlarına uygun olmadığı, şehircilik ilkelerine, planlama esas ve teknikleri, kamu yararı ve mevzuata uygun olmadığı, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği göz önünde bulundurularak 2577 sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca yürütmesinin durdurulmasına 28.01.2010 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir. Mahkeme`nin Bilirkişi raporunu da göz önüne alarak verdiği yürütmeyi durdurma kararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı adına önem teşkil etmektedir.

SANCAKTEPE İLÇESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ SARIGAZİ NAZIM İMAR PLANI UYGULAMA HÜKÜMLERİNİN DURDURULMASINA IBB TARAFINDAN YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Odamız tarafından, Sancaktepe ilçesi 1/5000 ölçekli Sarıgazi Nazım İmar Planı`nın "Uygulama Hükümleri"nin A18 maddesinin yürütmeyi durdurulması ve iptali istemi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı`na karşı açılan dava 8. İdare Mahkemesince oy birliği ile karara bağlanmıştır. Söz konusu A18 maddesinde "18.01.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli imar Islah Planları İptal edilmeden önce bu planlara uygun verilen ruhsatlar müktesep hak kabul edilip, uygulama bu ruhsatlar üzerinden yapılacaktır. Yeni yapılacak ruhsat uygulamalarında ise 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri geçerli olacaktır." hükmü yer almıştır. Müktesep hak kapsamında değerlendirilen ruhsatlara konu yapıların bir kısmının koruma havzası içinde kaldığı belirtilmektedir. Ruhsatın dayanağını oluşturan imar ıslah planının İSKİ görüşü alınmadan yürürlüğe konmuş olması planın iptali için neden oluşturmaktadır. Aynı zamanda söz konusu hükmün 1/5000 ölçekli Sarıgazi Nazım İmar Planı`nın mecliste görüşülmesi sırasında belediye meclisince verilen önerge ile eklenmiş olması ile ilgili gerekçe imar komisyonu ve plan raporunda belirtilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle 1/5000 ölçekli Sarıgazi Nazım İmar Planı`nın genel hükümlerine 19.01.2009 günü 75 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile eklenen A18 nolu maddenin "18.01.1993 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli İmar Islah Planları iptal edilmeden önce bu planlara uygun verilen ruhsatlar müktesep hak kabul edilip…" cümlesi hukuka aykırı bulunmuş, itiraz yolu açık olmak üzere 29.01.2010 tarihinde yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı`nca yapılan itiraz ise Bölge İdare Mahkemesince 23.12.2009`da oybirliği ile reddedilmiştir. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası, kamunun yararının korunması doğrultusunda doğal kaynakların ve kamusal varlıkların korunması amacına bağlıdır ve kentsel gelişmeyi sosyal, ekonomik ve fiziksel açıdan yönlendiren yol haritaları olan planların usul ve içerik olarak açık ve katılımcı süreçlerle elde edilmesi gerektiğine inanır. Buna aykırı süreçlerin hukuksal yolları etkin bir şekilde kullanılarak kamu yararının korunması Şehir Plancıları Odası`nın temel sorumlulukları arasındadır ve Odamız bu sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.


TMMOB Şehir Plancıları Odası

İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu


TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>