Etik İlkeler Özlük Hakları
BAYRAMPAŞA İLÇESİ “ESKİ CEZAEVİ ALANI”NA İLİŞKİN BEŞİNCİ KEZ YARGIYA TAŞINAN İMAR PLANLARI İPTAL EDİLDİ! | 1 AĞUSTOS 2019
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2019-08-01
Güncellenme Zamanı
2022-02-14 17:03:28
Yayınlayan Birim
İSTANBUL

Bayrampaşa İlçesi "Eski Cezaevi Alanı"na İlişkin Beşinci Kez Yargıya Taşınan İmar Planları İptal Edildi! | 1 Ağustos 2019

Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi`nde, "Eski Cezaevi Alanı" olarak bilinen alana ilişkin Kentsel Dönüşüm amaçlı imar planları beşinci kez yargıya taşınmış olup, İstanbul 4. İdare Mahkemesi`nce verilen karar ile planlar iptal edilmiştir.

17.03.2011 tarihinde onanan Bayrampaşa İlçesi F21C24A Pafta 22372 Parselin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı`na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı hususlar içermesi nedeniyle 04.10.2011 tarihinde Şubemizce dava konusu edilmiş; planlama alanına ilişkin yeni bir planın onanması nedeni ile davamız konusuz bırakılmıştır.

14.09.2012 tarihinde tekrar onanan plan değişikliği, daha önce dava konusu edilen plan hükümlerini ve dava gerekçelerini aynen korumakla birlikte, bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki planlama alanı, yapı ve nüfus yoğunluğu neredeyse serbest bırakılarak yeniden düzenlenmiş ve Şubemizce, plan değişikliklerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle bir kez daha yargıya taşınmıştır. İkinci kez dava konusu edilen bu planlara yönelik, yargılama sürecinde haklılığımızı bilimsel bir şekilde ortaya koyan bilirkişi raporları ve görüşleri mahkemeye sunulmuş iken planlarda yapılan çok küçük değişiklikler ile yeniden onaylanarak askıya çıkarılmış, açtığımız davanın tekrar konusuz bırakıldığı tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Bu uygulamaya karşılık Şubemiz tarafından üçüncü kez dava açılmış; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 14.12.2012 tarih ve 2708 sayılı kararı ile onanan Nazım ve Uygulama İmar Planının, fonksiyon kararları yönüyle uygun olmakla birlikte yapılaşma şartları yönünden şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve tekniklerine ve hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmış ve söz konusu planlar İstanbul 9. İdare Mahkemesi`nin aldığı karar sonucu İPTAL edilmiştir.

Mahkemenin İPTAL kararının ardından, "Rezerv Yapı Alanı" ilan edilen alanı kapsayan "Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mevkii, Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı", önceki planların iptaline ilişkin mahkeme kararındaki gerekçeler dikkate alınmaksızın, yeniden hazırlanarak 28.09.2015 tarihinde tasdik edilmiş; TMMOB Şehir Plancıları İstanbul Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yargıya taşınmıştır. 13. İdare Mahkemesi tarafından 2016/120 Dosya Numarası ile görülen davada bu kez önce YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı verilmiş, ardından 13. İdare Mahkemesi`nin 28.02.2017 tarihli kararı ile planlar İPTAL edilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yargı kararlarını aşmak üzere 21.02.2017 tarihinde bir kez daha imar planını onaylayıp askıya çıkarmıştır. İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından yürütmesi durdurulup iptal edilen plandan hiçbir farkı bulunmayan bu planlar da TMMOB Şehir Plancıları İstanbul Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yargıya taşınmıştır. Beşinci kez dava konusu edilen planlar 4. İdare Mahkemesi tarafından verilen 23.05.2019 tarihli kararla İPTAL edilmiştir.

Kamu kurumlarının iptal kararlarının gereğini yapmak yerine hiçbir değişiklik içermeyen yeni imar planlarını askıya çıkararak yargı kararlarına uymaması hukuka olan güveni zedelemektedir. Donatı ve yeşil alan ihtiyacı çözülmüş, sağlıklı kentler oluşturulmasında belirleyici olması gereken İstanbul Büyükşehir Belediyesi`nin, donatı açısından büyük oranlarda eksiği bulunan bir bölgede açık alan olarak kullanılması gereken kendi mülkiyetindeki taşınmazı, ayrıcalıklı imar haklarıyla yapılaşmaya açması; bölge yapılanma koşulları ve sağlıksız donatı dengesi ile birlikte düşünüldüğünde şehircilik ilkeleri açısından kabul edilebilir nitelikte değildir. Bununla birlikte, kamunun kullanımına kazandırılması gereken alanın, yapılaşma koşulu dahi belli olmayan bir şekilde planlanması ve iptal kararlarına rağmen ısrarcı olunması kamuyu zarara uğratmaktadır. Bugüne kadar verilen yargı kararlarına aykırı olarak imar planlarını yürürlüğe koyup yıkım ve inşa çalışmalarına başlamak açıkça suç niteliğindedir.  

İmar planlarının yargısal denetimini sonuçsuz bırakmaya yönelik bu uygulamalara rağmen bilimden, kamu yararından ve doğadan yana mücadelemizi yasal süreçleri takip ederek kararlılıkla sürdüreceğiz. 

Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi


TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>