Etik İlkeler Özlük Hakları
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İŞTEN ÇIKARILAN ŞEHİR PLANCILARI İLE İLGİLİ BASINA VE KAMUOYUNA AÇIKLAMAMIZDIR! MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ!
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2022-06-24
Güncellenme Zamanı
2022-06-24 18:07:29
Yayınlayan Birim
İSTANBUL

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`na göre hazırlanan TMMOB Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliği kapsamında Odamızın başlıca amacı "Oda üyelerinin birbirleri ile ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak, meslek haklarına sahip çıkmak, kent planlama ve bilimini geliştirmek" olarak tarif edilmektedir.

Bu bağlamda kurulduğu tarihten itibaren Odamız, meslektaşlarının çalışma hayatlarında yaşadıkları sorunlar, zorluklar, engeller, etik ve ahlaki problemlere çözüm önerisi getirme gayreti içerisinde yer alarak, şehir planlama mesleğini icra eden meslek insanlarının yanında olma yaklaşımını benimsemiştir.

Son dönemde meslektaşlarımızdan gelen çeşitli başvurular ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı ve ilişkili iştirak şirketlerinde uygunsuz ya da iş tanımlarının kapsamı dışında oluşan çalışma koşulları, özlük haklarındaki eksiklikler, meslek pratiğini olumsuz etkileyen baskı-mobbing uygulamaları ve politik kimlik bağlamında ayrımcılık yapılarak işten çıkarmalar gerçekleştiği beyan edilmiştir. Mesleğimizin en önemli faaliyet alanlarından biri olan yerel yönetim çatısı altında bu tip tartışmalara yol açan işlemler Şubemizin öncelikli takipçisi olacağı konular olup,  hukuka ve meslek ahlakına aykırı durumlar kabul edilemez. 

Odamız, meslektaş ve üyelerinden gelen başvurularda beyanı esas alarak hareket etmektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda, meslektaşımız Ramazan Oruç`un İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı`ndaki çalışma koşulları, baskı-mobbing uygulamaları ve işten çıkarılma sürecine dair kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve Odamıza yaptığı resmi başvuru ile gündemimize gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi`ndeki iş sözleşmesinin "işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi"yle işten çıkarıldığı beyanı üzerine, Şubemiz Yönetim Kurulu olağanüstü toplanarak soruşturma sürecini hızlıca başlatmış ve akabinde dosyaya Odamız Genel Merkezi tarafından bağımsız bir soruşturmacı atanmıştır. Soruşturma süreci şu anda soruşturmacı tarafından yürütülmektedir.

Ardından, bir diğer meslektaşımız Veysi Altıntaş`ın işten çıkarılma sürecine dair kamuoyuna yaptığı yazılı açıklama ve Şubemiz Yönetim Kurulu toplantısındaki sözlü beyanları yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı`ndaki çalışma koşulları ve yaşadıkları baskı-mobbing üzerinde dururken, Barış Akademisyeni meslektaşımızın politik kimliği hakkında süreci devam eden dava ve kamuoyuna yansıyan asılsız ve ispatlanmamış haberler sebebiyle iş akdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tazminatsız feshedilmiştir. Meslektaşlarımızın "ceza" dosyaları gerekçe gösterilerek iş akitlerinin feshedilmesi kabul edilemez.

Unutulmamalıdır ki, planlama kamu yararını önceleyen, toplumsal çıkarların üzerinde herhangi gerçek ve tüzel kişinin yararını tanımayan ve ülke çıkarları doğrultusunda uygulanması zorunlu bir meslek disiplinidir. Bu mesleği icra eden meslektaşlarımızın mesleklerini en iyi şekilde uygulamalarına yönelik adımlar atılmalı ve sadece sahip oldukları mesleki bilgi birikimi, donanım ve yeterlilikleri gibi nitelikleri kapsamında değerlendirilmeleri gerekmektedir. Bir meslek insanının sahip olduğu politik kimlik, dünya görüşü, düşünce ve vicdan hürriyeti kısıtlanmamalı ve bu durumlar ileri sürülerek iş akitlerine son verilmemelidir. Aynı şekilde, hiçbir meslek insanı, iş tanımı içinde bulunmayan işleri yapmaya zorlanmamalıdır.

Veysi Altıntaş ve Ramazan Oruç`un işten çıkarılması ile ilgili hukuk süreçleri devam etmekte olup, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi olarak hukuki süreçlerin takipçisi olduğumuzu ve meslektaşlarımıza gereken desteği sağlayacağımızı belirtiriz. İsmi geçen meslektaşlarımızın kamuoyuna sunduğu beyanları üzerine, her yeni yönetim döneminde gerçekleştirdiğimiz Meslektaş Ziyaretlerimizi, öncelikli olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili iştirakleri bünyesinde çalışan şehir plancıları ile görüşerek başlattık. 11 Mayıs tarihinden beri devam eden görüşmelerin sonuncusunu 22 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirdik. Yapılan görüşmeler sonucunda meslektaşlarımızın çalışma koşulları ve özlük hakları konusunda Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi olarak çalışmalara başlanmış olup, sonuç değerlendirmesi kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu konudaki taleplerimiz, süreç boyunca edinimleri de takip edilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili iştiraklerinin müdürlüklerine konuya özel görüşmeler ile iletilecektir.

Bu girişimlerimiz  kapsamında, öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan meslektaşlarımız Veysi Altıntaş ve Ramazan Oruç`un görevlerine iade edilerek  hak kayıplarının giderilmesi, ayrıca isimleri geçen ve kamuya açık şekilde yaşadıkları sorunları ifade eden meslektaşlarımızın yanısıra, tüm meslektaşlarımızın çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi, eşitlikçi ve adil çalışma ortamının sağlanması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz. Meslektaşlarımızın yanında duracağımızı ve sürecin takipçisi  olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız.


Saygılarımızla,

TMMOB Şehir Plancıları Odası

İstanbul Şubesi


TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>