Etik İlkeler Özlük Hakları
VALİDEBAĞ KORUSU’NUN DOĞAL DOKUSUNU KAYBETMESİNE SEBEP OLACAK İMAR PLANLARI İPTAL EDİLMİŞTİR!
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2023-01-24
Güncellenme Zamanı
2023-01-24 14:41:45
Yayınlayan Birim
İSTANBUL

VALİDEBAĞ KORUSU`NUN DOĞAL DOKUSUNU KAYBETMESİNE SEBEP OLACAK İMAR PLANLARI İPTAL EDİLMİŞTİR! 

Validebağ Korusuna ilişkin 03.03.2021 tarihinde onaylanan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 208 pafta 11 ada 101, 148 ve 150 parsel, 165-166 pafta 1313 ada 15 parsel ve bir kısım tescil dışı alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı

Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı; hukuka aykırı olduğu, söz konusu planlar ile Validebağ Korusu‘nun kent içi park alanına dönüşeceği ve 1.derece doğal sit alanı özelliğini yitireceği gerekçeleriyle Şubemiz ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 2021 yılında dava konusu edilmişti. 

İstanbul 2. İdare Mahkemesinde 2021/1093 esas numarası ile görülen davada, imar planlarının plan analitik raporlarının planlama alanına özgü tematik analizlerden, yeterli sentez çalışmalarından yoksun olduğu, yeterli analitik değerlendirme sürecinden geçmediği, plan kararlarının analiz ve sentez çalışmalarına dayanan gerekçelerinin oluşturulmadığı, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının 9, 10, 12, 17 no`lu plan notları; Uygulama İmar Planının 8, 9, 11, 16 no`lu plan notlarının belirsizlikler içerdiği, Millet Bahçesi Peyzaj Projesinin uygulanması durumunda Validebağ Korusu‘nun "orman", "doğal nitelikli yeşil alan" ve "koruma alanı" vasıflarını diğer bir ifade ile "ekolojik zenginliği-değerini kaybederek" bir millet bahçesi – park kategorisine indirgeneceği, dava konusu plan çerçevesinde I. Derece Doğal ve Tarihi Sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu‘na ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Validebağ Korusu Millet Bahçesi Projesinin uygulanması halinde, korunun ışıklandırılması, futbol sahası yanına amfi tiyatro yapılması, fitness alanları oluşturulması, gözlem kulesi yapılması, bisiklet parkuru yapılması, çocuk oyun alanlarının düzenlenmesi ve yeni oyuncaklar eklenmesi, otopark zeminlerinin yenilenerek çim taşı yapılması, binaların kenarlarında bulunan zemin kaplamalarının değiştirilmesinin neticesinde, Validebağ Korusu‘nun doğal kurgusunu kaybedeceği, parçalanmış ekosistemlere sahip olacağı ve açık bir biçimde korunması gereken alanın tahribatına neden olacağı anlaşılmakla, dava konusu planlarda şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve tekniklerine, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Yukarıda açıklandığı şekliyle İstanbul 2. İdare Mahkemesi 16.12.2022 tarih ve 2021/1093 E. ve 2022/2504 K. numaralı kararı ile İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 208 pafta 11 ada, 101, 148, 150 parsel, 165 -166 pafta 1313 ada 15 parsel ve bir kısım tescil dışı alanı kapsayan Validebağ Korusu‘na ilişkin 03.03.2021 tarihinde onaylanarak 20.04.2021-20.05.2021 tarihleri arasında askıya çıkan Çevre ve Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının iptaline karar vermiştir.

Tüm üyelerimiz ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

TMMOB Şehir Plancıları Odası

İstanbul Şubesi


TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>