Etik İlkeler Özlük Hakları
URLA İLÇESİ, İSKELE MAHALLESİNDE HAZIRLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2022-10-21
Güncellenme Zamanı
2022-10-21 12:23:38
Yayınlayan Birim
İZMİR

URLA İLÇESİ, İSKELE MAHALLESİNDE HAZIRLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2022 tarihli toplantısında Urla ilçesi, İskele Mahallesi, 4392, 4393, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4384, 4385, 4386, 4387 adaların bulunduğu alana dair alınan plan değişikliklerine ilişkin karar ile ilgili çeşitli basın kuruluşları ve vatandaşlar tarafından Odamızın konuya ilişkin görüşü sorulmaktadır.

Yapılan incelemede; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06/06/2018 tarihli ve 7593 sayılı Kararı ile "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı"ndan çıkartılarak "3.Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilen söz konusu alana ilişkin daha öncesinde konut ve konuta hizmet edecek kullanım kararlarına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2021 tarihli ve 05.1171 sayılı kararı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisi ise İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2021 tarihli ve 05.1297 sayılı kararı ile; söz konusu önerilerin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının genel ilke ve stratejileri ve nüfus kabullerine aykırı olması, alandaki yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıması nedeniyle uygun görülmediği tespit edilmiştir.

Süreç bu aşamada iken aynı alana ilişkin konut ve konuta hizmet edecek kullanım kararlarına dönüştürülmesine ilişkin yeniden hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği önerilerinin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2022 tarihli toplantısında uygun bulunduğu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi yönünde karar alındığı tespit edilmiştir.

Söz konusu karardan da anlaşılacağı üzere İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu karar sonrasında konunun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda ilgili Koruma Bölge Kurulu tarafından incelenmesi gerekmekte olup uygun görülmesi halinde Büyükşehir Belediyesince onama işlemi tamamlanmış olacaktır.

Anayasa, Kanun ve Oda yönetmeliklerinde belirtildiği gibi Şehir Plancıları Odası, mesleğin ve meslektaşların hak ve çıkarlarını korumak, şehir planları ve uygulamalarının, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun yapılmasını denetlemek, bu konudaki eksiklikleri, yanlışlıkları ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür. Söz konusu plan değişikliklerinin onanması sonrasında askı aşamasında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından gerekli incelemeler yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

https://www.izmir.bel.tr/tr/KararDetayi/30020

https://www.izmir.bel.tr/tr/KararDetayi/30174 

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>