Etik İlkeler Özlük Hakları
MENEMEN OVASI’NIN ZARAR GÖRMESİNE NEDEN OLACAK FAALİYETLERDEN VAZGEÇİLMELİDİR
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2023-04-17
Güncellenme Zamanı
2023-04-17 09:49:40
Yayınlayan Birim
İZMİR

MENEMEN OVASI`NIN ZARAR GÖRMESİNE NEDEN OLACAK FAALİYETLERDEN VAZGEÇİLMELİDİR

30.10.2022 tarih ve 31988 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan, 29.10.2022 tarih ve 6318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu`nun 2.maddesi gereğince Menemen Serbest Bölgesi ilan edilmiştir. Menemen Serbest Bölge ilanının hemen ardından bu bölgedeki taşınmazların satışının yapılmasına yönelik işlemlerin başlatıldığı basına yansımıştır.   

Oysa ki;

  • Menemen Serbest Bölge kararının, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ana kararlarına ve 3194 sayılı İmar Kanunu`na uygun olmadığı,
  • Menemen İlçesi, Maltepe Mahallesi (Eski Belde Belediyesi)`ne ve Villakent Mahallesi yerleşimlerine bitişik konumda bulunduğu,
  • 21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 12.12.2016 tarih ve 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5403 sayılı Kanunun 14. maddesi gereği ilan edilen Menemen Ovası (Gediz) büyükova koruma alanı içerisinde bulunan bölgenin, yapılacak faaliyet itibariyle büyük ovaya ve verimli tarım topraklarına olası olumsuz etkilerinin incelenmesi ve bu yönüyle değerlendirilmesi gerektiği,
  • Ayrıca bölgenin, Ülkemizdeki 14 Ramsar Alanından biri olan Uluslararası öneme sahip Gediz Deltası Sulak Alanı Tampon Bölge sınırları içerisinde ve etki alanında bulunduğu,
  • Bölgenin hassas nitelikleri ve etki alanı da dikkate alındığında, Menemen Serbest Bölge ilanından önce 2872 sayılı Çevre Kanunu`nun ilgili maddeleri gereği Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılması/yaptırılması gerektiği tespitleriyle;
  • Menemen Serbest Bölgesi ilanına ilişkin, 30.10.2022 tarih ve 31988 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan, 29.10.2022 tarih ve 6318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılmıştır.

 

Meslek odaları olarak;  bilimsel ve teknik herhangi bir gerekçeye dayanmadan, üst ölçekli plan kararlarına ve mevzuata aykırı bir şekilde ilan edilen ve korunması gereken alanlar üzerinde geri dönülmesi mümkün olmayan zararlara neden olacak Menemen Serbest Bölgesi kararı ve gündemde olan taşınmazların satış kararından ilgili kurumları vazgeçmeye davet ediyoruz. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

İzmir İli Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Menemen Serbest Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6318) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221030-16.pdf

2 Serbest Bölge Alanına isabet eden taşınmazın Menemen Belediyesi tarafından satışa çıkarıldığına ilişkin ilan için bknz https://www.menemen.bel.tr/Ihaleler/3021/gayrimenkul-satis-ilani 

 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>