Etik İlkeler Özlük Hakları
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ÇAĞRIMIZDIR: MAHKEME KARARI DİKKATE ALINARAK “SPOR ALANI” İVEDİLİKLE İMAR PLANLARINA İŞLENMELİDİR!
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2022-02-14
Güncellenme Zamanı
2022-02-18 12:54:11
Yayınlayan Birim
İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarih ve 05.487 sayılı kararı ile uygun görülerek, Başkanlık Makamınca 06.08.2020 tarihinde onanan Karşıyaka İlçesi, Atakent Mahallesi, 9846 ada, 1 parselin "Spor Alanı" kullanım kararının "Özel Eğitim Alanı" ve "Park ve Yeşil Alan" olarak düzenlenmesine ilişkin Bakanlığın NİP-35858679 işlem numaralı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açtığımız dava sonucunda plan değişikliği, İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2020/1440 Esas, 2021/2248 Kararı ile iptal edilmiştir.

Dava sonucunda hazırlanan bilirkişi raporu ve alınan mahkeme kararında;

  • Dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporunda yer verilen görüş ve değerlendirmelerin; şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı ve imar mevzuatı çerçevesinde imar planı değişikliğini meşru kılmaktan uzak olduğu,
  • Plan Açıklama Raporunda; plan değişikliğinin gerekçesi olarak belirtilen dava konusu parselin özel mülkiyette bulunmasının ve bugüne kadar kamulaştırılmamış olmasının da şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı ve imar mevzuatı açılarından plan değişikliğini zorunlu kılacak teknik ve nesnel gerekçeleri oluşturmadığı,
  • Konuya ilişkin ilgili kurumların uygun görüşlerinin de plan değişikliği ile alanda öngörülen kentsel fonksiyonun değiştirilmesi için yeterli gerekçeyi oluşturmadığı ve dava konusu alandaki "Spor Alanı" plan kararının kaldırılmasını zorunlu kılacak bir gerekçe bulunmadığı,
  • Plan Değişikliği ile kaldırılan "Spor Alanı" için aynı etki alanı içerisinde eşdeğer büyüklükte "Spor Alanı"nın da ayrılmamış olduğu,

şeklindeki gerekçeler doğrultusunda dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak kamusal alanlarımızın korunması konusunda verdiğimiz hukuki mücadele ve açtığımız dava sonucunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan hukuka, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı nazım imar planı değişikliği mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. Bu aşamadan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi`ni söz konusu alana ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme kararlarında yer alan hususları dikkate alarak alanın ivedilikle "Spor Alanı" kullanım kararına çevrilmesi konusunda işlem yapmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>