Etik İlkeler Özlük Hakları
PLANLAMA ÇALIŞMALARI YAPILAN YERLEŞİM ALANLARINDAKİ YURTTAŞLARA DUYURULUR: PLANLAMA KAMUSAL BİR İŞTİR, ÇIKAR İLİŞKİSİ KURULAMAZ!
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2022-01-21
Güncellenme Zamanı
2022-02-18 13:39:03
Yayınlayan Birim
İZMİR

Yetkili kamu İdareleri tarafından, bedeli kurumca ödenmek üzere doğrudan temin veya ihale yoluyla yaptırılan imar planı çalışmalarında, işin yüklenicisi olan serbest planlama bürolarının veya bu bürolar adına 3.kisilerin, mülk sahiplerinden ücret veya hisse talep etmesi, herhangi bir kişisel çıkar ilişkisi kurması meslek etiğine aykırı olduğu gibi;

Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliğin 13.maddesinde yer alan

"c) Müellifler; üstlendikleri plânlama işinin kapsadığı plânlama alanının sınırları içinde, plânlama süresince, ilgili idare dışındaki kuruluşlar ve kişiler adına her ölçekteki ve türdeki plânları yapamazlar   ve parselasyon plânları düzenleyemezler. Aynı plânlama alanı sınırları içinde, ilgili idare dışında özel kişi veya kuruluşlara müşavirlik yapamaz, proje düzenleyemez, teknik sorumluluk veya fennî mesuliyet    üstlenemezler. Ancak, bitmiş olan plânlama işine ek yeni bir plânlama işi bu hükmün dışındadır.

d) Müellifler, plânlama yapılan alanın sınırları içinde, yalnız plânlama konusu ile ilgili olarak kamu görevlilerinin tâbi tutulduğu kanunî sınırlamalara, yasaklara ve sorumluluklara tâbidir.

e) Müellifler; plânlama çalışmalarını yürütürken objektif ve tarafsız davranmak, bilimsel ve teknik verilere göre hareket etmek zorundadırlar.

f) Plân kararlarının verilmesinde, hiçbir kişi ve kuruluştansözleşme kapsamı dışında herhangi bir aynî veya nakdî menfaat temin edilemezMenfaat temin ettiği tespit edilenler hakkında kanunî işlem yapılır."

hükümleri kapsamında hukuka aykırıdır.

Yukarıda belirtildiği gibi ücret ve hisse vb. çıkarlar karşılığı daha avantajlı yapılaşma koşulları sağlanacağı vaadi aynı zamanda da gerçek dışıdır. Bu gibi durumlarda; Anayasa, Kanun ve Oda Yönetmelikleri doğrultusunda mesleğin ve meslektaşların hak ve çıkarlarını, meslek etiğini korumak, planlama ve uygulamalarının, Planlama Esaslarına, Şehircilik İlkelerine ve Kamu yararına Uygun yapılmasını denetlemekle yükümlü olan Şehir Plancıları Odasına, bilgi ve belgelerle başvurulması halinde, kamu yararı ve yaratılan haksız rekabet nedeniyle diğer meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarının korunamaması yönüyle "Meslek Etik ve İlkeleri" doğrultusunda inceleme yapılacaktır. Konu, hem duyarlı meslektaşlarımızın hem vatandaşlarımızın bilgisine sunulur.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>