Etik İlkeler Özlük Hakları
2012 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 03 EKİM 2011
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2011-09-13
Güncellenme Zamanı
2011-09-13 11:08:51
Yayınlayan Birim
SAMSUN

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARINA BAŞLIYORUZ

SON GÜN 03 EKİM 2011

 

01.01.2008 tarihinden itibaren kamulaştırma bilirkişiliği, ancak meslek odaları tarafından verilen eğitimlere katılarak "Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgesi" alanlar tarafından yapılabilmektedir.

 

Bu kapsamda, 2012 yılı Kamulaştırma Bilirkişiliği listelerinde yer almak isteyen üyelerimizin, Odamızın Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) bünyesinde yürüteceği Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitim Programı‘na katılması gerekmektedir.

 

Eğitime katılmak isteyen üyelerimiz, başvurularını, 03 Ekim 2011 tarihine kadar bağlı bulundukları Şubelerimize yapabilirler.

Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimlerinin birincisinin 15-16 Ekim 2011 tarihinde Ankara`da ve ikincisinin 22-23 Ekim 2011 tarihinde İstanbul`da olmak üzere toplam iki ilimizde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 

  • Eğitim Süresi: 16 saat (Cumartesi-Pazar)
  • Eğitim Ücreti: 250,00 TL

 

 

Eğitime katılma koşulları:

 

Kamulaştırma davalarında bilirkişi olmak için kamulaştırma mevzuatı ve temel eğitim konularında eğitime katılmak isteyen ve "Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik"*in 5. Maddesinde belirtilen koşullara uyan üyelerimizin bu iki ilde yapılacak olan eğitimlerden hangisine katılmak istediklerini bağlı bulundukları şubelerimize bildirmeleri gerekmektedir.

 

"Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik" in 5. Maddesinde belirtilen koşullardan "c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıldır fiilen meslekî faaliyetini icra ediyor olması," şartına uymayan üyelerimizden 2009 yılı mezunları, belgelerini alabilecekler ancak isimleri, bir sonraki yıla ait bilirkişi listelerinde yer alabilecektir. 2010 ve 2011 yılları mezunlarının ise eğitime katılma olanakları bulunmamaktadır.

 

Kamulaştırma bilirkişiliği eğitimi, TMMOB ve Odamız tüzesi kapsamında yapılacak bir eğitim olduğundan, 17 Temmuz 2002 tarih ve 24818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 05 Temmuz 2011 tarih ve 27985 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş olan "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliği"nin 71. maddesinde yer alan "Odaya ödenti borcu, o yılın üyelik ödenti miktarının 1/3‘ünü aşan üyelerin, borçlarının tamamını ödemedikçe büro tescil belgesi, vize, üyelik belgesi ve Oda ile olan benzeri bürokratik işlemleri yerine getirilmez" hükmü uyarınca kesin kayıt sırasında bu hükmün yerine getirilmesi gerektiğine, aksi durumlarda üyelerimizin eğitimden yararlanması ve "Kamulaştırma Bilirkişi Belgesi" alması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle eğitime katılabilmek için üye aidatlarının ve eğitim ücreti olan 250 TL‘nin ödenmesi gerekmektedir.

 

 

* Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik:

Madde 5 –

(1) Bilirkişilerin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Medenî haklarını kullanma ehliyetine sahip olması,

c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıldır fiilen meslekî faaliyetini icra ediyor olması,

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmaması ve meslekten geçici veya sürekli olarak men cezası almamış olması,

d) 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olunmaması,

e) Türk Ceza Kanununun 276 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki suçtan dolayı hükümlü veya bu suçtan dolayı hakkında takibat yapılıyor olmaması,

f) 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği gereğince bağlı olduğu ihtisas odasından disiplin cezası almamış olması,

g) İlgili ihtisas odasınca düzenlenen bilirkişi meslek içi eğitim kursunu başarı ile tamamlayarak bilirkişi yetki belgesi almış olması veya denkliği kabul edilen belgeye sahip olması

gerekir.

 

(2) Bilirkişiler, bu özellikleri taşıyan mühendis, mimar ve şehir plâncıları arasından seçilir.

 

(3) İdare kurulları listelerinde yer alacak bilirkişiler dışındakilerin Birliğe bağlı ilgili ihtisas odalarına üye olmaları zorunludur."

 

 

 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>