Etik İlkeler Özlük Hakları
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 30. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2018-04-02
Güncellenme Zamanı
2018-04-02 13:49:50
Yayınlayan Birim
SAMSUN

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası 30. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi

Küresel ve ulusal ölçekte birçok önemli gelişmenin yaşandığı olağanüstü bir dönemde, 30. Genel Kurulumuzu Olağanüstü Hal koşullarında gerçekleştiriyoruz. 29. Dönem Genel Kurulu`nun hemen ardından yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan OHAL dönemi; Parlamenter demokratik rejimin OHAL yöntemiyle itibarsızlaştırıldığı, meclisin devre dışı bırakıldığı, evrensel insan haklarının ve hukukun askıya alındığı, kuvvetler ayrılığı prensibinden vaz geçilerek, antidemokratik uygulamaların sıradanlaştığı bir dönemi ifade etmektedir.  

15 Temmuz`un hemen ardından ilan edilen OHAL, sadece darbecileri ve darbeye ilişkin düzenlemeleri içermesi gerekirken muhalif olarak görülen tüm toplum kesimlerinin kamudan ihracı, tutuklanması, yargısız infazlarla aralarında meslektaşlarımızın da olduğu birçok yurttaş hak ihlaline uğramıştır. Bir yandan sendikasızlaştırılan, taşeronlaştırılan, güvencesiz iş ortamına ve açlığa mahkum edilmiş emekçiler denetimsiz iş ortamlarında çalışmaya zorlanırken son iki yılda İŞİG meclisi saptamalarına göre 3976 işçi hayatını kaybetmiş,  grev hakkı, kamusal alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı gibi temel toplumsal hakları kısıtlanmış, tüm emek cephesi savunucuları başta TMMOB olmak üzere baskı altına alınarak susturulmaları amaçlanmıştır.

Kamudan Kanun Hükmünde Kararnamelerle hukuksuz olarak ihraç edilerek "sivil ölü" haline getirilen emekçilerin sayısı 200 bine ulaşırken, bu emekçilerin direnişleri yasaklanmış, birçok kamu emekçisi aileleri ile birlikte açlığa mahkum edilmiştir.

Kadın hakları ve kadınların toplum yaşam içindeki varlıklarının yok edilmesine ilişkin sistemli bir saldırı iktidar sahiplerince olağanlaştırılırken, çocuklarımıza yönelik taciz ve tecavüzler toplumun asla kabul edemediği iğrençlik düzeyine yükselmiş, toplumsal hayatta yaşanan yozlaşma haftada en az 5 kadın cinayetinin yaşandığı bir ortamı doğurmuştur.

Öte yandan yanı başımızda süregelen emperyalist paylaşım savaşlarında, savaş ortamının yarattığı gerek göçerler gerekse ülkemiz açısından yaşanan insani ve toplumsal yıkıcı sorunların aşılması ancak, savaşa karşı barışı savunarak gerçekleştirilebilecektir.

Antidemokratik yönetim anlayışının desteklediği neredeyse tek sektör olan inşaat sektörünün sınırsız rant taleplerinin karşılanması için OHAL kararları ile yapılan mevzuat değişikleri ile doğal ve kültürel sit alanlarının yağmasına, kentsel alanlarda betonlaşmaya, kamusal alanların daraltılarak yaşam kalitesini düşüren değişikliklere olanak sağlanmaktadır.

Antidemokratik uygulamaların kentler bağlamındaki en çarpıcı örnekleri, belediyelere kayyum atamalarında, görevden alınan, istifa ettirilen belediye başkanlarında ve yönetimlerinde somutlaşmaktadır.

Bu genel tablo içinde kentlerimiz, kırsal alanlarımız ve doğal çevrelerimiz, bütüncül planlama yaklaşımından tamamen kopuk şekilde, yap işlet devret modeline göre ihale edilen, parçacıl, büyük ölçekli ulaşım ve enerji projeleri ile inşaat odaklı kentsel dönüşüm ve toplu konut projeleri tarafından denetimsiz bir şekilde tahrip edilmektedir. Bu anlayış kentlerimizin birer yaşam alanı olmaktan çıkarmakta ve yatırım alanına dönüştürmektedir.

Toprağın, suyun, havanın metalaştırıldığı, tüm ekosisteme düşman, insanın yaşadığı ortama, doğaya ve sosyal çevreye yabancılaştırıldığı bir düzeni sıradanlaştıran, insanı demokratik hak ve özgürlüklerinden yoksun kılmayı amaçlayan bu düzene karşı koymanın mesleki sorumluluklarımızın ayrılmaz bir parçası olduğunu görüyoruz ve 30. Olağan genel kurul olarak bu sorumluluklarımızla gelecek dönemde de hiçbir yılgınlık göstermeden mücadeleyi sürdüreceğimizi, kararlılıkla dün olduğu gibi bugün de beyan ediyoruz.

Şehir Plancıları Odası olarak; topluma ait değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması; yaşanabilir, sağlıklı, güvenli ve adil yaşam alanlarının inşa edilmesi; talancı ve rantçı yönetim anlayışının karşısında, mesleki ve teknik bilgimizi halkımızın, doğamızın yararına kullanarak mücadeleyi büyüteceğiz.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz! Yaşasın ŞPO! Yaşasın TMMOB!

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>