Etik İlkeler Özlük Hakları
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ASGARİ ÜCRETİ BELİRLENDİ!
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2023-07-28
Güncellenme Zamanı
2023-07-31 12:39:02
Yayınlayan Birim
KAYSERİ

 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ASGARİ ÜCRETİ BELİRLENDİ!

 

 

Şehir Plancılarının Haklarını Savunmaya, İnsanca Yaşanacak Bir Gelir Düzeyi İçin Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz!

 

Ülke ve kamu çıkarları çerçevesinde şehir ve bölge planlaması mesleği ile ilgili bütün konularda mesleğin ve meslektaşların görev ve yetkilerini düzenlemek, mesleğimizin toplumun ortak çıkarına uygun olarak gelişimini sağlamak, şehir plancılarının ortak ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması, meslek disiplinini ve ahlakının korunması için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak Odamızın en temel amaçları arasında yer almaktadır.  

 

Odamız kuruluşundan bugüne, üyelerimize ve topluma karşı sorumluluğunun bilinciyle, Anayasa ve yasalardan aldığı yetkiyle meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını korumak-geliştirmek için her zeminde mücadele etmekte ve meslektaşlarımızın yaşam koşullarını olumsuz olarak etkileyen koşulların önüne geçebilmek için meslektaşlarımızın haklarını koruyacak tedbirler almaktadır. Bu kapsamda, ülkemizdeki ekonomik koşullar ve yaşanan enflasyonist ortamın, meslektaşlarımızın yaşamına olumsuz etkilerini giderebilmek için Odamızın bağlı bulunduğu TMMOB tarafından, benzer amaçlarla, mühendis, mimar ve şehir plancılarının alacağı asgari ücrete dair belirlemeler yapılıp kamuoyuyla paylaşılmaktaydı. Yakın zamanda sonuçlanan bir dava kararı gereğince, hukuken anlaşılır bir gerekçe sunulmadan TMMOB`nin asgari ücret belirleyemeyeceği açıklanmıştır. 

İçinden geçtiğimiz ekonomik kriz şartları altında meslektaşlarımızın yaşadığı ücret aşınmasını ve gelir kaybını daha da artıracak olan bu karar karşısında; meslek emeğimizin ve meslektaşlarımızın haklarının korunması amacıyla, ayrı bir tüzel kişilik olarak Odamızın Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği`nin 21. maddesindeki " Serbest Şehircilik Bürosunda ücretli olarak çalışacak şehir plancılarının alacakları en az ücret, yılda en az bir kez, gerekli zamanlarda Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, tüm üyelere duyurulur." hükmü doğrultusunda 2023 yılı 2. Yarıyılı için uygulanacak asgari ücretin brüt 23.500 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 

 

Belirlenen ücretin, meslektaşlarımızın hak ettiği yeterlilikte bir miktar olmadığının bilinciyle, mesleki saygınlığımızı koruma, tüm meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını geliştirme; bununla beraber serbest şehircilik hizmeti üreten büro yetkilisi meslektaşlarımızın iş kapasiteleri ve iş hacimlerinin artırılması, istihdam koşullarının iyileştirilmesi için hep birlikte mücadele etme, birlikte mücadeleyle mesleki kazanımlar elde etme zorunluluğu önümüzde bir görev olarak durmaktadır. 

Tüm üyelerimizi, mesleğimize sahip çıkmaya, haklarımızı korumaya ve insanca yaşayabileceğimiz bir ücret düzeyi ve müreffeh bir ülke için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>