Etik İlkeler Özlük Hakları
19 EYLÜL MÜHENDİS MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2011-09-22
Güncellenme Zamanı
2011-09-23 11:14:38
Yayınlayan Birim
KAYSERİ

TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü tüm Ülkemizde olduğu gibi Kayseri‘de de Kayseri İl koordinasyon Kurulu tarafından yapılan bir basın bildirisi ile kutlandı. Ülkemizde yeni yasal düzenlemelerle meslek odalarını geçersiz ve etkisiz kılacak çabaların giderek yoğunlaşmaya başladığı son günlerde mesleki işbirliği ve dayanışma çabalarının öneminin daha arttığı vurgusu ile kamuoyuna sunulan basın açıklaması aşağıdadır.

 

 

TMMOB - TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

19 EYLÜL MÜHENDİS MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ

BASIN AÇIKLAMASI

 

BUGÜN 19 Eylül

Bugün mimar, mühendis ve şehir plancılarının mücadele dolu tarihleri açısından önemli bir gün. Bugün "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü."

 

Bundan 32 yıl önce, 19 Eylül 1979‘da TMMOB‘nin çağrısıyla mühendis, mimar ve şehir plancıları, ekonomik ve demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Bu uyarı eylemine, 49 ilde ve 443 işyerinde mühendis ve mimarların yanı sıra işçi, teknik eleman, memur, sağlık görevlisi gibi diğer çalışanların da katılımı ile 100 bini aşkın kamu çalışanı aktif olarak katılmışlar, teknik eğitim gören bazı öğrenciler de eylemi desteklemişlerdir.

 

TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulunda alınan karar çerçevesinde,Birlik Yönetim Kurulu, 19 Eylül gününün "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutlanması kararını almıştır.

 

1970‘li yıllarda ülkemizin gereksindiği hizmetleri yapabilecek mühendislik, mimarlık birikimi ülkemizde bulunmasına karşın bu işler yabancı uzmanlara gördürülmekte, gelişmemizin, kalkınmamızın yönetim ve denetimi yabancılara terk edilmekte idi. Meslektaşlarımız yoksulluğa, işsizliğe, yurt dışına göçe zorlanmakta aynı zamanda baskılara, kıyımlara, saldırılara hedef olmaktaydı.

 

Kamu kesimindeki çalışanlar grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip değillerdi, ücretleri IMF buyruklarına göre belirleniyordu. Ve meslektaşlarımı, "sorunlarımız, baskılarla, saldırılarla, kuyruklarla, yokluklarla, IMF‘lerle ömür tüketen emekçi halkımızın sorunları ile birdir" diyorlardı.

 

Bilim, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, sanayi, tarım, orman, enerji, ulaşım, doğal kaynaklar, gıda, çevre ve kentleşme politikalarının dinamik gücü olması gereken mühendis, mimar ve şehir plancıları, dünden bugüne, siyasi iktidarlar tarafından ikinci plana itilmiş, bazı alanlarda yetkiler uluslararası sermaye kuruluşlarına devredilmiş, bazı alanlar ise neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları haline getirilmiştir. Kentler rantlara göre şekillendirilmiş ve plansızlık egemen kılınmıştır. Aynı zamanda çalışma yaşamının büyük kısmı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin dışında tutulmuş, insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mühendislik-mimarlık-şehir plancılığının mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılmaya başlamıştır.

 

Yukarıda belirtilen bütün alanlarla ilgili yasalar ve yönetmelikler, anayasal zeminde kamu tüzel kişiliği bulunan, kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşları olan mühendis, mimar, şehir plancıları odalarmızın önerilerinin aksi yönünde hazırlanmaktadır. Bunlara son aylarda yayımlanan kanun hükmünde kararnameler ile yeni halkalar eklenmiştir. 04.07.2011 Tarih ve 644 sayılı, en son olarak 17.08.2011 Tarih ve 648 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile diğer bazı Kanun ve KHK‘lerle kamu yönetimi tekelci bir yönde yeniden düzenlenmiş ve gerek mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı gerekse TMMOB mevzuatının, Anayasa‘ya ve yasalara açık aykırılık oluşturacak şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmesi öngörülmüştür.

 

Bu düzenlemeler, bazı özerk kamu tüzel kişiliklerinin özerkliğini ortadan kaldırmakta, bazılarını da doğrudan bakanlık bünyesine almaktadır.

 

Bu düzenlemeler, kamusal hizmetleri, kamu otoritesi yoluyla serbestleştirip, piyasa ve rant alanlarına dönüştürmeyi hedeflemektedir.

 

Bu düzenlemelerle yerel yönetimlerin yapı, ruhsat v.b. yetkilerini Bakanlık üstlenmekte, tüm çevre, milli parklar, koruma alanları, doğal sit alanları v.b. talana açılmakta, kentsel dönüşüm merkezileştirilmekte, kamuda sözleşmeli personel dışı "uzmanlığa" geçilmekte, kırsal alan, imar yasası kapsamının dışına çıkarılmakta, mera, yaylak ve kışlaklar imara ve turizme açılmakta, yapı denetimi yasasının denetim kapsamı daraltılmakta, denetimsiz yapılaşmanın sınırları ise genişletilmektedir.

 

Bu koşullarda siyasi iktidarın mesleğimize ve odalarımıza yönelik etkisizleştirme çabalarına karşı duruş, 19 Eylül 1979‘un tarihselliği ile tam bir uyum içerisindedir.

 

Sevgili Arkadaşlar,

 

19 Eylül‘ün tarihsel anlamıyla; "Bilimin ve tekniğin aydınlattığı yolumuzda kararlılıkta, yılmadan ve mücadele ederek, odalarımızı ve mesleğimizi savunacağız"

 

19 Eylül 2011 Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günümüz kutlu olsun.

 

TMMOB KAYSERİ İL KOORDİNASYON KURULU

 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>