Etik İlkeler Özlük Hakları
SEÇİMLER ÖNCESİNDE SÖYLEYECEK ÇOK SÖZÜMÜZ VAR: BİRLİKTE ÜRETMEYE ÇAĞRI
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2022-12-23
Güncellenme Zamanı
2022-12-23 15:47:43
Yayınlayan Birim
MERKEZ

 SEÇİMLER ÖNCESİNDE SÖYLEYECEK ÇOK SÖZÜMÜZ VAR: BİRLİKTE ÜRETMEYE ÇAĞRI

 

Bilindiği üzere, yaklaşan genel ve yerel seçim süreçlerinde, meslek alanımızda yaşanan sorunlar ve meslektaşlarımızın karşılaştığı zorlukları tartışmak ve çözüm önerilerimizi oluşturmak amacıyla Şubelerimiz tarafından bir dizi toplantı düzenlenmiş ve üyelerimizin katkı ve katılımları ile üretilen görüşler Oda Genel Merkezi`ne iletilmiştir.

Bu aşamada, farklı özgün nitelik ve koşullara sahip şube yetki alanlarından elde edilen sorun tespitleri, görüş ve öneriler derlenerek aşağıda sıralanan başlıklarda çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu çalışma gruplarının yapacakları çevrimiçi toplantılar neticesinde her bir özelleşmiş alt konu başlığına dair önerilerimiz bir bütünlük arz edecek şekilde somutlaştırılacak ve nihai Oda Raporu`na dahil edilerek ilgili tüm siyasi parti, kurum, kuruluşlar ile tüm kamuoyuna sunulacaktır. Böylece seçimler öncesinde mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına önerilerimizin ortaya konulduğu bir metnin hazırlanacak ve bir anlamda yeni dönem öncesinde Oda politika ve mücadele alanlarının çerçevesi belirlenmiş olacaktır.

 

*İlgili çalışma grupları tüm üyelerimizin katılımına açıktır. Çalışma gruplarında yer almak isteyen üyelerimizin, linkteki formu(buraya tıklayabilirsiniz) doldurması gerekmektedir. Başvuru için son tarih: 2 Ocak 2023, 16.00‘dır.

 

*Çalışma Grupları oluşturulduktan sonra belirlenen toplantı takvimiyle çalışmalara başlanacaktır.

 

Tüm üyelerimizi, TMMOB Şehir Plancıları Odası`nın sözlerini, söylemlerini, taleplerini birlikte belirlemek için birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

 

ÇALIŞMA GRUPLARI:

 

PLANLAMA EĞİTİMİ VE İSTİHDAM

Bu çalışma grubunun temel hedefi, meslek alanımızın geleceğini doğrudan etkileyen bir hal alan şehir ve bölge planlama eğitim süreçlerinde yaşanan kontenjan, akademik kadro, mekansal donatı kaynaklı sorunların yanısıra bu sorunlarla ilişkili bir biçimde gözlenen işsizlik ve istihdam sorunlarını ele alıp, geçmiş dönemde gerek Oda gerekse de TUPOB tarafından yapılan çalışmalardan yararlanarak güncel çözüm önerileri oluşturmaktır.

 

PLANLAMA HİYERARŞİSİ VE KURUMSAL YAPILANMA

Bu çalışma grubu içerisinde planlamanın mevcut sistematiği ve kurumsal yapı içerisinde ortaya çıkan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Planlama hiyerarşisi, planlamada kurumların üstlendikleri roller ve bu rollerin etkinliği anlamında bu grubun üst ölçekten alt ölçeğe kadar planlama sistematiğine ve bu sistematikte rol alacak kurumsal ve idari yapılanmaya yönelik kapsamlı öneriler geliştirmesi beklenmektedir.

 

MERKEZİ ve YEREL İDARE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA PLANLAMA

Ülkemizde yerel ve merkez idare ilişkisi sürekli olarak değişim gösteren bir yapıya sahiptir. Son yıllarda yerel idareler ve merkezi idarelerin planlama anlamındaki yetkileri, planlama meslek alanında sorunlar yaratan bir içeriğe bürünmüştür. Bu çalışma grubundan planlama meslek alanına ilişkin merkez  - yerel idarelerin yaşadıkları sorun ve çözüm önerilerine ilişkin bir raporlama çalışmasının yapılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte merkezi yönetim ve yerel yönetimler özelinde kurumsal yapılanma ve yetki alanlarına dair önerilerin oluşturulması da bu grubun çalışma alanları içerisindedir.

 

DOĞA OLAYLARI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AFETLER ve PLANLAMA

Doğa olayları, İklim Değişikliği, Afetler ve Planlama Çalışma Grubu`nda deprem, sel, heyelan ve diğer doğa olaylarına yönelik hem planlama meslek alanı kapsamında yaşanan sorunlar hem de mevzuattan kaynaklı eksikliklerin tespiti ve çözüm önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.  Ayrıca bugüne kadar açık şekilde kurulmamış olan afetler ve planlama meslek alanı arasındaki ilişkinin kurumsal ve mevzuat açısından kurulabilmesine yönelik önerilerin bu çalışma grubu tarafından geliştirilmesi beklenmektedir.

Ayrıca,  iklim değişikliğine yönelik dirençli yaşam kurgusunu oluşturabilmek amacıyla görülen eksikliklerin ve çözüm önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir. İklim krizi ve dolayısıyla gelişecek global sosyo- ekonomik krizlere karşı kent planlama enstrümanları ve metodolojisi ile dayanıklılığı üretmek de bu çalışma grubunun konusudur.

 

KORUMA UYGULAMALARI ve PLANLAMA

Bu çalışma grubunda meslek alanımızın önemli konu başlıklarından olan koruma konusuna ilişkin yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu konu başlığı içerisinde koruma konusu kültürel ve doğal miras alanları dahil olmak üzere bütün alt başlıklarıyla ele alınacaktır.

 

KIRSAL GELİŞME ve PLANLAMA

Günümüzde en önemli sorun alanlarından biri olan sağlıklı ve güvenli gıdaya erişim konusunda en stratejik alanlardan biri kırsal alanlar olarak ortaya çıkmaktadır. Gıda krizinin derinleştiği günümüzde pandemi sürecinin de etkisiyle kırsal alanlar ayrıca  yapılaşma baskısının en çok arttığı alanlar haline gelmiştir. Bu çalışma grubunda kırsal alanlara ilişkin yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu konu başlığı içerisinde kır-kent ilişkisi ve kırsal alanlarda yürütülecek planlama çalışmalarının ele alınması hedeflenmektedir. 

 

 KIYILAR ve PLANLAMA

Kıyılar ve Planlama Çalışma Grubu içerisinde meslek alanımızda önemli yeri olan kıyı alanları ve ilgili mevzuatta yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir. 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>