Etik İlkeler Özlük Hakları

Emeklilik Bildirimi

SPOBİS sistemine giriş yaptıktan sonra emekli belgenizi yükleyerek emeklilik bildiriminizi gerçekleştirebilirsiniz.

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>