Etik İlkeler Özlük Hakları

3. TOPLUMSAL CİNSİYET KENT VE MEKAN SEMPOZYUMU

2021-12-18 / 2021-12-19

…….

Ah, kimselerin vakti yok

Durup ince şeyleri anlamaya

 

Baba evleri, ilk kez girilen ırmağa dönüş

Toprağa tutku, kendinden dolayı

Kulaklarımızı tıkıyoruz: Para para para

Kulaklarımızı açıyoruz: Kavga kavga kavga

Sorar belki biri: Kavga ama neden kavga

Komşumuza sonsuz balta, karımıza yumruklar içinde

-Bilmiyoruz neden kavga.

…..                                            Gülten Akın

 

   

                      

Kapitalizmin son hızla canlı cansız her şeyi tarumar ettiği bir süreci yaşıyoruz. Egemenlerin doymak/bitmek bilmeyen hırsları nedeniyle petrolüyle, madeniyle, rüzgarıyla, kömürüyle, gazıyla tüketip yok ettiğimiz yetmezmiş gibi bitmek bilmeyen savaşlarda da bizler ölüyoruz. Bunun sonucunda hızla artan ve kıtalar arasına varan göçleri, iklim değişikliğiyle ilişkili doğal afetleri, yangınları, taşkınları yaşıyoruz! Bırakın inceliklere vaktimizin kalmasını, tek derdimiz  ‘hayatta kalabilmek` oluyor yoksul yaşamlarımızda.  

‘Erk` üzerine kurulu kapitalist sistemin içinde tüm alanlardaki eşitsizliklere ek olarak, mekanı da tek cinsiyetin hakimiyetinde düzenleyen bu coğrafyada heteroseksüel ve natrans bir ‘erkek` olarak var olmuyorsanız yaşamın her alanında olduğu gibi mekanı paylaşmak ve görünür olmak için mücadele etmek ve direnmek bir zorunluluk haline geliyor. 

Dünyanın her yerindeki kadınlar ve LGBTİ+`lar yıllardır en temel hakları için mücadele ediyor. Son on yıldır cinsiyete dayalı ayrımcılığın-şiddetin-nefret suçlarının giderek arttığı, kazanılmış hakların dahi geri alınmaya çalışıldığı Türkiye gibi ülkelerde, yasalar kadınları ve LGBTİ+`ları ayrımcılığa karşı korumakta yetersiz kalıyor. Bunun yanı sıra, ülkenin İstanbul Sözleşmesi`nden çekilmesi ile birlikte Türkiye`de kadın ve LGBTİ+ hareketinin son yıllarda kazanmış olduğu ivme büyük bir oranda sekteye uğratılmıştır.  

Öte yandan; kadınlar, LGBTİ+`lar, yoksullar, göçerler ve diğer tüm ‘ötekiler` aynı zamanda dünya için bir umut oluyorlar. Ülkemizde son dönemde doğayı/mekanı savunmak başta olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadelede kadın ve LGBTİ+ hareketlerinin ve direnişlerinin katkısının artması bu umudu yeşertiyor. 

Bu yaklaşımla; İstanbul Sözleşmesi`nin siyasi iktidar tarafınca gerçekleştirilen fesih sürecini; yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine dair yaptıkları/yapmadıklarını, seçimlerde kadınlara ve LGBTİ+`lara verdikleri sözlerin ne kadarını tutup tutmadıklarını konuşmak ve Ardeşen örneğindeki gibi dereleri, doğayı savunan/direnen tüm cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve pratiklerini; kadın ve LGBTİ+ göçmen ve mülteci deneyimlerini; pandemide kadın ve LGBTİ+`ların yaşadıklarını; TMMOB bünyesinde gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet çalışmalarının geçmişini, bugününü ve geleceğini tartışmak; uluslararası örgütlerle biraraya gelebilmenin zeminini değerlendirmek için 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde online olarak buluşuyoruz.  

Katılımınız güç katacak, umudumuzu artıracaktır.   

Sempozyum için aşağıda belirtilen konu başlıklarına dâhil olan ve 500-700 sözcük içeren bildiri özetlerini 1 Kasım 2021 Pazartesi gününe kadar spokadinkom@spo.org.tr adresine göndermenizi bekliyoruz. Sunum için kabul edilen ve sunulan bildirilerin tam metinleri kitap olarak yayınlanacaktır.

 

Sempozyum Alt başlıkları

1.Pandemide Kadın, LGBTİ+, Değişen/Dönüşen/Daralan Mekanlar, Gündelik Hayat

2. Kadın Emeği, (Yeniden) Üretim İlişkileri ve Mekân

3. Doğal Afetler, İklim Krizi ve Toplumsal Cinsiyet

4. Kadın ve LGBTİ+ Hareketleri: Bedeni, Doğayı, Mekanı Savunmak 

5. Göç ve Toplumsal Cinsiyet 

6. Yerel Yönetimler ve Toplumsal Cinsiyet Politikaları

7. Şehircilik Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet   

 

TAKVİM 

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 1 Kasım 2021

Bilim Kurulu Değerlendirmelerinin Sonuçlarının İletilmesi: 15 Kasım 2021

Sonuçların Bildiri Sahiplerine  İletilmesi: 25 Kasım 2021

3. TCKM Sempozyumu:  18 -19 Aralık 2021

Tam Metinlerin Gönderilmesi: 31 Ocak 2022

 

BİLİM KURULU*


Prof. Dr. Aksu Bora

Doç. Dr. Ayten Alkan 

Doç. Dr. Burcu Şentürk 

Dr. Öğr. Gör. Ceren Lordoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Altay Baykan

Dr. Öğr. Üyesi Eda Acara

Dr. Öğr. Üyesi Elif Sabahat Mura

Hatice Kapusuz

İlknur Üstün

Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur

Doç. Dr. Levent Şentürk 

Dr. Leyla Bektaş Ata

Doç. Dr. Melda Yaman

Dr. Öğr. Üyesi Melis Oğuz

Doç. Dr. Mustafa Murat Yüceşahin 

Tanju Gündüzalp

Doç. Dr. Yasemin Özgün 

*İsimler alfabetik sıralanmıştır.

 

YÜRÜTME KURULU*


Ayşecan Akşit

Arzu Başaran Uysal

Ceren İlter

Deniz Alaydın

Dilek Karabulut

Filiz Hekimoğlu

Hülya Çetinkaya

Memnune Bahçivan

Nursun K. Akıncı

Ömer Melikoğlu

Pelin Pınar Giritlioğlu

Sultan Karasüleymanoğlu

Yıldız Tokman

*İsimler alfabetik sıralanmıştır.

 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>