Etik İlkeler Özlük Hakları

8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ...

2004-11-08 / 2004-11-08

Dünya Şehircilik Günleri kapsamında her yıl Odamız ve bir ev sahibi üniversite tarafından ortaklaşa düzenlenen Dünya Şehircilik Günü Kolokyumları ise, meslek alanı ve meslektaşlarla bir buluşma olması yanı sıra, kent- meslek sorun ve gündemlerini kamuoyu ile paylaşma, ortak bir bilinç yaratma ve kentsel açıdan önemli sorun ve açmazları tartışıp, çözüm açılımları oluşturması açılarından da Odamız, Üniversitelerimiz,  meslek alanımız ve kamuoyu için çok özel bir anlam ve öneme sahip.

Bu haliyle, yapıldığı yıl için kent ve kamuoyu gündemine oturan konuların tartışılabildiği ya da henüz kamuoyunun yeterince algılayamadığı ancak kentlerimizi biçimlendiren önemli sorun ve açmazlara parmak basmayı hedefleyen bir öngörü içerisinde konu seçimi yapılan Kolokyumlar, her biçimiyle sadece meslek alanımız ve meslektaşlarımız ile ilgili olmaktan çıkmakta. Üstelik her yıl büyüyen bir ilgi ve katkı düzeyiyle, üniversitelerin farklı disiplinlerinden, sivil toplum temsilcilerine, kamu kurum ve kuruluşlarından, medyaya kadar önemli bir etki ile Kolokyumların artık kamuoyuna mal olduğunu söylemek olası.

Bu yıl "Değişen-Dönüşen Kent ve Bölge" teması ile Ankara'da Odamız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından ortaklaşa düzenlenen Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu ise, hem Odamız, hem meslek alanımız, meslektaşlarımız ve üniversitelerimiz ve hem de konusu itibariyle kentlerimiz açısından farklı anlamlılık ve özellikleri bünyesinde barındırıyor. Bu farklılığın meslek alanımız ve kentlerimiz açısından önemi; kentlerimizin yaşadığı yoğun ve kronikleşen kentsel sorunların, şu ana kadar geliştirdiğimiz planlama yaklaşımları ve uygulamaları ile çözümlenebilirliğini tartışmaya açarak, içinden bakarak çok iyi algılayamadığımız değişim ve dönüşümün kentlerimizi nasıl biçimlendirdiği ve dahası önümüzdeki dönemde nasıl biçimlendireceğine ilişkin açılımları geliştirmeyi hedeflemesinden kaynaklanıyor. Ayrıca bu yılki kolokyum çok önemli yabancı bilim adamlarının da konuk olduğu uluslararası niteliğiyle Odamız için de yeni açılımlar yaratmakta. Bu açılardan bu yıl ODTÜ'de düzenlenen 28. Kolokyum, gelecekteki planlama ve şehircilik tartışmalarının biçimleneceği kuramsal ve kılgısal derinlikleri şimdiden hazırlayan niteliğiyle farklı önem ve derinliklere sahip ve meslek alanımız için olduğu kadar kentlerimiz ve geleceğimiz açısından da özel yer tutacak gibi görünüyor.
Bilimsel katılım anlamında da çok yüksek düzeyde katılımın sağlandığı bu yılki Kolokyuma bir kısmı yurtdışından olmak üzere 100'ün üzerinde bildiri başvurusu yapıldı ve birbirinden nitelikli bu bildiriler arasından Bilim Kurulu seçim yapmakta zorlandı., Kolokyum kapsamında seçilen 60 bildiri 8-9-10 Kasım tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde sunulacak. Kolokyumun ilk günü olan 8 Kasımda gerçekleştirilecek açılış konuşmaları ardından dünyada son dönemde şehircilik ve planlama alanında yaptıkları çalışmalar ile büyük ün kazanan Amerika Birleşik Devletlerinden Edward SOJA ve Hollandalı Peter NIJKAMP, ilk gün, kolokyum konusu ile ilgili değerlendirmelerini ve tematik sunuşlarını yapacaklar.

Kolokyumun 1. günü tematik oturumlar ve uluslararası sunuşlar yanısıra bu yıl ve bu Kolokyum ile emekli olacak hocamız Prof. Dr. İlhan TEKELİ'nin çalışmalarına ayrıldı. Kolokyumun 2. ve 3. günlerinin ise, bildirilerin sunulması ve son oturumda gerçekleştirilecek değerlendirme panelinin ardından Odamızca geleneksel olarak her yıl, kent-çevre ve planlama konularındaki duyarlılıkları nedeniyle bazı basın mensuplarına verilecek "Basın Ödülleri" ile son bulması planlandı. Bu yılki değerlendirme panelinde, oturum başkanlarınca Kolokyumda yapılacak çalışmaların yorumlanması yanında, bu yıl basın ödülüne layık görülen gazeteci-yazar Sayın Bekir COŞKUN da yer alacak.


Ancak, bu yılki kolokyumu, her haliyle çok özel, anlamlı ve önemli kılan en önemli etmen ise; Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumunun, meslek alanımızın duayenlerinden, yıllardır gelenekselleştiği üzere Kolokyumlarımızın tematik konuşmasını yapan, Odamızın 02 numaralı üyesi ve kurucusu, Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyesi çok değerli hocamız Prof. Dr. İlhan TEKELİ'nin onuruna düzenleniyor olması... Bu nedenle Kolokyumun ilk günü yapılacak tematik sunuşlar ardından, sevgili hocamızın akademik ve uygulamaya yönelik çalışmaları bilim alanına ve ülkemize katkılarını ortaya koymayı hedefleyen sunuşlar, hem ODTÜ öğretim üyesi hocalarımız hem de Odamız tarafından gerçekleştirilecek.

Yıllarca akademik anlamda yaptığı çok değerli çalışmalar ile meslek alanımızın önünü açan, eserleri, dersleri ile yalnızca meslektaşlarımızın değil tüm kamuoyunun eğitim süreçlerinde rol alan, ayrıca tüm Dünya Şehircilik Günü ve diğer Odamız etkinlikleri yanı sıra meslek alanıyla ilgili diğer etkinliklerdeki katkılarıyla, kentlerimizin ve meslek alanımızın sorunlarına ilişkin derinlikli bakış ve çözüm açılımları geliştiren sayın İlhan TEKELİ, bu Kolokyum ile emekli oluyor. Bu nedenle ODTÜ'de düzenlenen Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu; hem çok değerli hocamızın uzun yıllar çok önemli çalışmalar yaptığı, meslek alanımızla ilgili en köklü eğitim kurumlarından ODTÜ için büyük önem taşımakta, hem biz öğrencileri ve tüm meslektaşları açısından farklı anlamlar içermekte, hem de Odamızın kuruluş belgesinde imzası olan 02 numaralı üyemiz ve ilk genel sekreterimiz olması açısından Şehir Plancıları Odası açısından da çok farklı bir yoğunluk ve onur vesilesi olmakta.

Bu yıl düzenlenen kolokyumu özel ve önemli kıldığı kadar, bundan sonraki yıllarda da saygıdeğer hocamız İlhan TEKELİ'nin kolokyumlara farklı biçimlerde katkı yapabilmesi, kolokyumlarda sürekli yer alması, meslek alanımızın önünü açabilmesi anlamında Odamız bir dizi uygulama yapmayı düşünmekte. Bu anlamda öncelikle, bu yılki kolokyumda "TMMOB Şehir Plancıları Odası ve İlhan TEKELİ" adına bir sunuş yapılacak.

1969 yılında kurulan ve bu yıl 35. yılını kutlayan Şehir Plancıları Odası açısından bakıldığında da, kentlerimiz ve meslektaşlarımız açısından çok farklı önem ve anlamlılıkları birlikte barındıran bu yılki dünya şehircilik günü kolokyumu, her anlamda tam bir buluşma... Odamız Yönetim Kurulu öncelikle, titizlikle yürütülen uzun soluklu bir hazırlık çalışmasının sonucu olarak gerçekleştirilecek bu yılki Kolokyuma katkı koyan tüm kişi, kuruluş ve meslektaşlarımıza kamuoyu önünde teşekkür etmeyi bir görev olarak görmekte.

Sorunları ve açmazları ile yaşamımızda çok önemli bir yer tutan kentlerimiz ve kentsel yaşam içerisindeki tüm kesimler için bir şans, bilimsel anlamda bir ziyafet, mesleki anlamda bir şölen ve sevgili hocamızın emekliliği nedeniyle bir duygu sağanağı olarak geçeceğini umduğumuz, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile Odamızın birlikte düzenleyeceği ve ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 8-9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumuna, mesleğimize, kentlerimize ve değerlerimize sahip çıktığımızı bir kez daha ve alabildiğine güçlü bir biçimde gösterebilmemiz adına, tüm meslektaşlarımızı, vatandaşlarımızı, kamuoyunu ve değerli basın mensuplarını davet ediyoruz.

Saygılarımızla.


TMMOB Şehir Plancıları Odası
Yönetim Kurulu


....

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>