TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

02 ARALIK 2021 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      DŞG 41| PLANLAMADA KIRSAL ALANLAR VE BÖLGE (2017) DŞG GÜNLÜĞÜ

KOLOKYUM GİRİŞ SAYFASI

8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 41. KOLOKYUMU VE TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 3. ÖĞRENCİ KURULTAYI BU YIL KONYA`DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü her yıl düzenlenen Şehircilik Kolokyumu bu yıl TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü işbirliği ile Konya`da düzenlendi. "Planlamada Kırsal Alanlar ve Bölge" teması ile gerçekleştirilen Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu 7-8-9 Kasım 2017 tarihlerinde Konya Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. "Planlamada Kırsal Alanlar ve Bölge" teması ile 7-8-9 Kasım 2017 tarihlerinde Mevlana Kültür Merkezi`nde gerçekleştirilen Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu çerçevesinde; iki farklı salonda 34 bildirinin sunulduğu 11 oturum, 2 panel, ödül törenleri, Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması Sergisi ve Öğrenci Projeleri Yarışması sergisi gerçekleştirildi. 1300`ün üzerinde kayıtlı katılımcıya ulaşan Kolokyum, Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rahmi Erdem, TMMOB Şehir Plancıları Odası Konya Şube Başkanı Münir Günay, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alkan, Oda Genel Başkanımız Orhan Sarıaltun, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Şahin’in açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmaları sonrasında Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Dünya Şehircilik Günü Bildirgesi" Odamız Genel Sekreteri Hüseyin G. Çankaya tarafından okunarak kamuoyu ile paylaşıldı. Dünya Şehircilik Günü Bildirgesinin sunulması sonrasında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağatay Keskinok, 41. Kolokyum’un "Şehirciliğin Çerçevesinden Kırsal Alanların Sorunları ve Kır-Kent İlişkisi" başlıklı çerçeve bildirisini sundu. Açılış Oturumu; Çerçeve bildirinin sunulması sonrasında Prof. Dr. Ruşen Keleş’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Planlamada Kırsal Alanlar ve Konya” temalı Açılış Oturumu`nda Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından Nurallah Osmanlı tarafından Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasasının Kent Mekansal Planlamasına Etkileri: Konya Örneği isimli bildiri, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı tarafından KOP İdaresinin Bölge Kalkınmasındaki Rolü isimli bildiri, Şehir Plancısı Necati Uyar tarafından Konya Üst Ölçekli Planlama Çalışmalarında “ Kırsalı Tutma” arayışı isimli bildirilerin sunulmasının ardından, soru-cevap bölümü ile katılımcılara söz verildi. Birinci Gün Oturumları; İlk gün oturumlarına, verilen yemek arasından sonra Pof. Dr. Çağatay Keskinok moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Ulusal Kalkınma Politikaları, Bölge Planlama Yaklaşımları ve Türkiye’de Kırsal Alanların Geleceği” başlıklı oturumla devam edildi. Oturumda; Yrd. Doç. Dr. Gül Şimşek, Kırdan Başlayan Bir Kalkınma Hamlesi: Köy Enstitüleri isimli bildiriyi, Yrd. Doç. Dr. Özdemir Sönmez, Sanayileşen Alanlarda Tarım Toprakları Direnebilir mi: Trakya Kırsal Alan Planlama Deneyimi isimli bildiriyi, Yrd. Doç. Dr. Özer Karakayacı, Bölge Planlamada Kırsal Alanların Önemini Yeniden Keşfetmek: Yeni Bölgecilik Perspektifinde Kuramsal Tartışmalar isimli bildiriyi sunmasının ardından soru-cevap bölümüyle oturum son buldu. Verilen aranın ardından Doç. Dr. Semahat Özdemir moderatörlüğünde başlayan "Bütünşehir Yasası ve Kırsal Alanlar Üzerindeki Etkisi" başlıklı ikinci oturumda; Elif Merve Nalçakar ve Duygu Çayan tarafından "Kentleşme Baskısı Altındaki Kırsal Alanları Uluslararası Yaklaşımlar Çerçevesinde Yeniden Düşünmek: Çorlu Örneği", Dilan Eyyüpoğlu tarafından Bütünşehir Yasasının Kırsal Alana Olası Etkilerinin İncelenmesi: Eskişehir Büyükşehir Örneği, Dr. Ayça Öncü Yıldız tarafından Bütünşehir Yasası ile Mahalleye Dönüşen Kırsal Yerleşimlerin Ulaşım Sorunları ve Gereksinimleri, Doç. Dr. Berkmen tarafından Kırsal Kalkınmada Mahalle Muhtarlarının Rolü: Mersin Örneği başlıklı bildiriler sunuldu. Ödül Törenleri, Sergi Açılışı ve Kokteyl; İlk günün son etkinliği TUBOP Öğrenci Bitirme Projesi Yarışması, DŞG Kolokyum Afişi Tasarım Yarışması, Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü törenleri ile son buldu. TUBOP Öğrenci Bitirme Projesi Yarışması’nda; • Neslişah KESİCİ (ODTÜ) birincilik ödülü, • Esra SARIKAYA (DEÜ) ikincilik ödülü, • ESRA SALT(MSGSÜ) üçüncülük ödülü, • Ayşegül ÖZKARSLIOĞLU (MSGSÜ) mansiyon, • Tunca Beril BAŞARAN (ODTÜ) mansiyon, • Fatma Çağla ŞEVİK (DEÜ) mansiyon, • Özlem KAZAK`a (GAZİ Ü.) uygulamayı yönlendirme ödülü aldılar. Kolokyum Afişi Tasarım Yarışması’nda Merve Aslan, Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması’nda; • Lüleburgaz Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi / LYKA" projesine "İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ" • Menteşe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Menteşe Belediyesi Hizmet Binası (Kültür Evi)" projesine "İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ" • Lüleburgaz Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi/LYFA" projesine "ÖZENDİRME ÖDÜLÜ" • Lüleburgaz Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Kent Çekirdeği Yayalaştırma Projesi" ve "Sokullu Hamamı Restorasyon Projesi" ne "ÖZENDİRME ÖDÜLÜ" aldılar. Ödül töreninin ardından Mevlana Kültür Merkezi’nde sergi açılışı ve kokteyl gerçekleştirildi. İkinci Gün Oturumları; 3. Oturum olan Dr. Ümit Özcan moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Kırsal Alanlarda Sosyal Sermaye Dinamikleri ve Kırsalın Uyum Kapasitesi” başlıklı oturumla devam edildi. Oturumda; Arş. Gör. Zeynep Erdoğan, Kırsal Kalkınmada Kadın Derneklerinin Rolü: Saitabat Köyü Örneği isimli bildiriyi, Doç. Dr. Ebru Seçkin, Kent Çeperinde Gelişen Alternatif Gıda Ağları: İstanbul Metropoliten Alanı Silivri Örneği isimli bildiriyi, Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu Yerelin Bilgisiyle Yaşam Stratejileri Geliştirmek ve Birlikte Hayata Geçirmek: İzmir Havzaları Deneyimi isimli bildiriyi sunmuştur. Verilenen aranın ardından paralel oturumlarla devam edilmiştir. 4A oturumu olan Kırsal Alanların Yönetimi, Erişilebilirliği ve Planlama Politikaları-1 Prof. Dr. Hürriyet Öğdül moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Bu oturumda Arş. Gör. Büşra Gezer İstanbul Kenti Silivri İlçesi’nde Basit- Gönüllü Arazi Toplulaştırma ve Kırsal Kalkınma Model Önerisi isimli bildiriyi, Öznur Canan ve Gülsen Nur Duyar tarafından Kırsal Alanlarda Yaşanan Uygulama ve Yönetim Problemleri isimli bildiriyi, Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin Kırsal Alan Kamu Politikaları İçin Akademi ve Bürokrasiyi Uzlaştırma Çabasına Bir Örnek: KOKAP Politika Çalıştayı isimli bildiriyi sunmuşlardır. Yrd. Doç Dr. Kıvanç Ertuğay moderatörlüğünde gerçekleşen aynı temalı 4B oturumunda Arş. Gör. Esra Kut Görgün tarafından sunulan Hızla Üzerine Kent Gelen Köyün, Kentleşme ile İmtihanı: Uzundere isimli bildiri, Arş. Gör. Mete Korhan Özkök tarafından sunulan Planlama Sürecinde Üst ve Alt Ölçek Kararlar Arasındaki İlişkinin ve Uyumun Değerlendirilmesi: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Örneği bildiri isimli bildiri, Yrd. Doç. Dr. Ali Cenap Yoloğlu tarafından sunulan Bütünşehir Yasası Sonrası Kır-Kent Ayrımının Yeniden Tanımlanması: Mezitli Örneği isimli bildiriler sunulmuştur. Öğle yemeği arasının ardından 5A oturumu “Doğal Değerler ile Yerleşme Dokusunun Korunması Çerçevesinde Kırsal Mimari ve Peyzaj temalı Doç. Dr. Aygün Erdoğan moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Bu oturumda; Doç. Dr. Osman Uzun tarafından Kırsal Mekanların Planlanmasında Peyzaj Kalitesi Kavramı: Yeşilırmak Havzası Örneği isimli bildiri, Arş. Gör. Dalya Hazar tarafından Kırsal Müşterekler Üzerinde Bir Çalışma: Mera Alanları isimli bildiri, Doç. Dr. Meltem Erdem Kaya tarafından Kırsal Yerleşmelerin İncelenmesine Yönelik Bir Yöntem: Kırsal Peyzaj Kimliği isimli bildiriler sunulmuştur. “Tehditlere Karşı Kırsal Değerlerin Sürdürülebilirliği” temalı 5B oturumu Yrd. Doç. Dr. Özer Karakayacı moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Bu oturumda ise Yrd. Doç. Dr. Neriman Yörür tarafından Türkiye’de Özel Proje Alanı (ÖPA) Olarak Belirlenen Tarın Alanlarında Planlama Sorunları ve Çözüm Önerileri- Muğla Ovası Örneği isimli bildiri, Zeynep Özçam tarafından Rüzgar Enerjisi Çatışması: Kırsal Alanlar ve Rüzgar Enerjisi- Karaburun Deneyimi isimli bildiriler sunulmuştur. Öğrenci Paneli; 8 Kasım Çarşamba günü, “Kırsal Alanların Geleceği” temalı Öğrenci Çalıştayının sonuç ürünlerinin sunulduğu öğrenci paneli, Konya Şube Başkanımız Münir Günay`ın moderatörlüğünde Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Oturum 4-5-6-7 Kasım tarihlerinde Doç. Dr. M. ÇağlarMEŞHUR, Yrd. Doç. Dr. Özer KARAKAYACI, Arş. Gör. Dr. Sinan LEVEND, Arş. Gör. M. Akif SAĞ yürütücülüğünde Türkiye genelinden 13 farklı okuldan 24 öğrencinin katılımıyla, , Beyşehir Gölü Havza’sında bulunan ve birbirinden farklı niteliklere sahip Emen, Huğlu, Gölkaşı ve Yeşildağ köylerini konu edinen Öğrenci Çalıştayı sunumlarının ardından salondaki öğrenci arkadaşlarımız ve konuklarımızın katkılarıyla verimli bir tartışma gerçekleştirildi. Üçüncü Gün Oturumları; Kolokyumun son günü 9 Kasım Perşembe ilk oturum olan “Yeni Paradigmalarla Bölge-Kent-Kır Gerilimi ve Dayanışma Ağları” temalı oturum Doç. Dr. Mehmet Çağlar Meşhur moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Kırsalda Ütopik Form Arayışı isimli bildiriyi Uğur Baran Sarıbaş, Türkiye Kentleşmesi için Yeni Bir Yol Arayışı: Orta Ölçekli Kentler Üzerinden Kır-Kent Dayanışma Ağları isimli bildiriyi Arş. Gör. Çare Olgun Çalışkan, Kent ve Kır Arasında Bir Arayüz Olarak kentsel Çeper isimli bildiriyi Yrd. Doç. Dr. Tolga Levent, Büyükşehir Temelli Kentleşme, Yönetim ve Planlama Politikası’nın Bileşeni Olarak Kırsal Alanlanların Korunmasında “Dirençli Kırsal Alanlar” isimli bildiriyi Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur sunmuştur. Verilen aranın ardından “Kırsal Alanlarda Planlama ve Tasarım” temalı 7. Oturum Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Sinem Şahin tarafından sunulan Kır-Kent İkileminde Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımı Muğla Orhaniye Mahallesi isimli bildiri, Prof. Dr. Hürriyet Öğdül tarafından sunulan, Kre-Ersizlere Köy Tasarım Rehberi; Süreç ve Yöntem Üzerine Bir Tartışma isimli bildiri ve Yrd. Doç. Dr. Seher Demet Kap Yücel tarafından sunulan Kırsal Mekansa Yeni Düzenleme Araçları; Erdek-Yukarıyapıcı Köy Tasarım Rehberi isimli bildiriler ile gerçekleştirilmiştir. Yemek arasının ardından başlayan 8. Oturum “Göç Hareketlerinin Etkileri ve Yönetimi temasıyla Yrd. Doç. Dr. Doğan Dursun moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Oturumda; Doç. Dr. Arzu Başaran Uysal Yeni Gelenler ve Kırsalda Yönetim Krizi isimli bildiriyi, Yrd. Doç. Dr. Canan Zehra Çavuş Çanakkale’de Kentsel Yayılma ve Kırsal Alanlara Etkisi isimli bildiriyi, Yrd. Doç. Dr. Pervin Şenol Kırsal Değişmeye ve Mekansal Müdahalelere Kırsalın Gözüyle Bakmak isimli bildiriyi, Yrd. Doç. Dr. Elif Örnek ve Arş. Gör. Zehra Güngördü Kırın Değişen Anlamı ve Yeniden Köylüleşme Süreci isimli bildiriyi sunmuşlardır. Panel-Forum; Kolokyumun son oturumu Panel-Forum Orhan Sarıaltun moderatörlüğünde, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Şengül, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semahat Özdemir, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör ve Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Abdullah Aysu’nun katkılarıyla son bulmuştur.
 

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.