TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

02 ARALIK 2021 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

MİSEM 

 

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

MİSEM HABERİ

Yayına Giriş Tarihi: 25.02.2020
Güncellenme Zamanı: 25.02.2020 13:25:20
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 25.02.2020 11:47:40

 

 

TURİZM PLANLAMASI VE MEVZUATI EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI.

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Bakanlık personeline yönelik olarak düzenlenen Turizm Planlaması ve İmar Mevzuatı Eğitim Programı tamamlanmıştır. Toplam 6 gün süren eğitim; Prof. Dr. Baykan Günay, Doç. Dr. Uğur Çalışkan, Dr. Gürdal Bozkurt, Çiğdem Ünal, Dr. Gencay Serter, Gamze Kılınç Demirvuran, Savaş Çekin, Mustafa Fazlıoğlu, Şule Aktürk, Levent Karagöl, ve Kürşat Aybak`ın katkılarıyla planlama, turizm ve ilgili diğer mevzuat eğitimi ile birlikte planlama süreci sonrasına dair bilgi aktarımı yapılmıştır. 

Eğitim Programı;

 

1.TEMEL PLANLAMA VE TURİZM EĞİTİMİ

 

1.1.Genel Şehir Planlama Çerçevesi: güncel planlama yaklaşımları, bütünleşik ve parçacıl planlama, yapısal planlama, planlamada sistem yaklaşımı

PROF. DR. BAYKAN GÜNAY (TED ÜNİVERSİTESİ)

1.2.Turizme Yönelik Teorik Çerçeve: turizm kavramı, bileşenleri, gelişimi, turizm politikası ve geleceğe dönük öngörüler

DOÇ. DR. UĞUR ÇALIŞKAN (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ)

1.3. Turizm Planlaması: tanımı, süreci, turizm planlaması türleri (dönemsel, örgütsel, mekansal), turizm planlaması yaklaşımları ve temel planlama süreci

2. ÜLKEMİZDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN KURUMSALLAŞMA SÜRECİ VE GÜNCEL TURİZM MEVZUATI: İLGİLİ İMAR MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELEME

 

2.1. Güncel Turizm Mevzuatının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

DR. GÜRDAL BOZKURT (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu (Yapılan Değişiklikler ile birlikte güncel halinin madde bazında incelenmesi)

Kültür Ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri İle Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeli ile Karşılaştırmalı olarak inceleme)

2.2. İlgili Diğer Mevzuat

 

TM/KTKGB`lerde Plan Onama Yetkileri ve Uygulama Örnekleri (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kuruluş KHK`ları ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde korunan alanlarda plan onama yetkileri ve uygulama örnekleri, kurumlar arası protokoller)

DR. GÜRDAL BOZKURT (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

Bakanlığa sunulacak plan teklif dosyalarında dikkat edilmesi gereken hususlar

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Uygulaması: Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik

ÇİĞDEM ÜNAL (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu ve Uygulaması

GENCAY SERTER (Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü)

3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulaması

GAMZE KILINÇ DEMİRVURAN (Çevre ve Şehirclik Bakanlığı Kıyı Alanları Daire Başkanlığı)

3. PLANLAMA SONRASINDA YAŞANAN SÜREÇ VE TECRÜBELER

 

3.1. Turizm Sektöründe Yatırım ve İşletme Süreci: Sektör deneyimlerinin paylaşılması

 

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik

MUSTAFA FAZLIOĞLU (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

DR. GÜRDAL BOZKURT (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği (Planlı alanlar İmar Yönetmeliği ile Karşılaştırmalı olarak inceleme)

ŞULE AKTÜRK KONTROLÖR

3.2. Planların Uygulama Süreci

Levent KARAGÖL-Şehir Plancısı

3.3. Turizm Tesislerinin Temel Mimari Özellikleri ve Gereksinimleri

Kürşat AYBAK-Mimar

 

Okunma Sayısı: 200

Tüm MİSEM Haberleri

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.