TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

16 NİSAN 2021 CUMA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      KAMUSAL YATIRIMLARDA ŞEFFAFLIĞI ORTADAN KALDIRAN YENİ TORBA YASAYA HAYIR DİYORUZ!

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 26.10.2020
Güncellenme Zamanı: 26.10.2020 15:33:25
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 26.10.2020 15:32:14

 

16 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 31276 (Mükerrer) sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, fonksiyonel sınıflandırma tablosu kaldırılmış, böylelikle bakanlıkların bir sonraki yıl ödeneğinin hangi yatırımlar için kullanılacağı kamuoyuna kapalı hale gelmiştir.

Belirli bir amaca yönelik hizmetlerle, bu hizmetlerin yürütülmesi için yapılan kamu harcamaları arasında açık bir ilişkinin kurulmasına hizmet eden fonksiyonel sınıflandırma, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu bütçesinin oluşması açısından önem taşımaktadır. Amacı "kamu bütçesini kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak" olan söz konusu kanunla, özellikle  köprüler, otoyollar, hastaneler gibi toplumu, meslek odalarını ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarını doğrudan ilgilendiren büyük projelerin bütçesinin kamuoyundan gizlenmesinin önü açılmıştır. Bu açıkça kamu idarelerinin şeffaf ve hesap verebilir olmalarını bir etik ilke olarak ortaya koyan anlayışla bağdaşmamaktadır. 

Özellikle 2010`lu yıllardan itibaren, sağlık, ulaşım gibi devlet tarafından sunulması gereken kamusal hizmet yatırımlarının şirketlere devredilmesiyle birlikte toplumun üzerine büyük bir mali yük yüklenmiştir. İktidar ve sermaye grupları arasında geliştirilen yap-işlet-devret modeli ile "yolcu garantili" otoyol ve köprüler, "hasta garantili" şehir hastaneleri gibi formüller hızla devreye sokulmuş; toplum, geçmediği yol ve köprülerin, kullanmadığı hastanelerin mali külfetine ortak olmaya; şirketlere 49 yıla kadar borçlanmaya mecbur bırakılmıştır. Bu şekilde bir avuç sermayedar zenginliklerine zenginlik katarken, yoksulluktan öte artık açlıkla boğuşmaya başlayan geniş halk kesimleri ise kullanmadıkları hizmetlerin paralarını şirketlere sorgusuz sualsiz ödemek zorunda bırakılmışlardır.

 "Kamu hizmeti", "adı altında birbiri ardına yapımına başlanan, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından yükselen itiraz ve uyarılara rağmen büyük bir hızla devam eden, şehirler için orta ve uzun vadede yıkım getirecek olan ve tüm bunlarla birlikte özü itibari ile geniş halk kesimlerinin yoksulluğunu artırmak pahasına bir avuç zengini korumaya yönelik hayata geçirilen bu projelerin bütçesinin ve toplum üzerine bindirdiği mali külfetlerin yeni torba yasa ile toplumdan saklanmasına HAYIR diyerek, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası


 

Okunma Sayısı: 107

Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.