TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      KAMU YARARINA AYKIRI MÜHYE-KARATAŞ PLANLARI İPTAL EDİLDİ! PEKİ YEREL YÖNETİMLER GEREKLİLİKLERİ YERİNE GETİRECEK Mİ?

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 22.12.2020
Güncellenme Zamanı: 22.12.2020 16:02:58
Yayınlayan Birim: ANKARA

 

Güncellenme Zamanı: 22.12.2020 16:03:42

Çankaya İlçesi, Karataş Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanı ve Çevresi‘ne ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 15.11.2019 tarih ve 1513 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kamu yararına aykırı olması nedeniyle açmış olduğumuz dava sonucunda söz konusu plan değişiklikleri 30.09.2020 tarihinde iptali edilmiştir.

İmar Planı Değişikliği Planların Kademeli Birlikteliği İlkesine Aykırıdır!

Karataş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu`nun 11.09.2017 tarih ve 2017/10832 sayılı kararına açmış olduğumuz dava, ilgili mahkemece iptal edilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 21.11.2018 tarih ve 1829 sayılı kararı ile onaylanan; "Güneydoğu Ankara Planlama Bölgesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı" da açmış olduğumuz dava sonucunda  26.02.2020 tarihinde iptal edilmiştir.

Davamız sonucu iptal edilen, KDGPA ilanı ile hiçbir bilimsel ve teknik gerekçeye dayanmaksızın, Ankara ili makroformunu bozacak biçimde ilave konut ve yoğun nüfus artışı öngörüsünün, üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu kesinleşmiştir. 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı`nda açık ve yeşil alan sisteminin bir parçası olarak tanımlanan bölgenin kentsel gelişme alanı olarak belirlenip; bölgede yüksek yoğunluklu nüfus önerisinin yapılması kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırıdır.

Tüm mahkeme kararlarına rağmen, ısrarla aynı emsal ve nüfus artışı kararları ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanmıştır. Söz konusu plan değişikliği, davamız sonucunda Ankara 5. İdare Mahkemesi`nin 2020/1269 kararı ile iptal edilmiştir.

Güneydoğu Ankara Vadi Sistemleri Korunmalıdır!

Gölbaşı ÖÇK Bölgesi ile bütünleşen Mühye, Karataş Mahalleleri ve çevresi, havza sisteminin önemli bir parçasıdır. Ankara`nın önemli ekolojik değerlerini barındıran ve hava koridoru özelliği gösteren vadi alanları, tarım alanları, ağaçlandırılacak alanlar ve orman alanlarının büyük bir kısmı söz konusu plan değişikliği ile yerleşime açılmak istenmiştir.

Mutlak biçimde korunması gereken ve yapılaşmaya konu edilmemesi gereken alanın gelişme konut alanı olarak yapılaşmaya açılması bilimsel, teknik ve nesnel gerekçelerden tümüyle yoksundur. Mühye-Karataş bölgesi, doğal alanlar ve vadiler bütünü olan bir ekosistemin bileşeni olarak değil, inşaat ve nüfus artışına yönelik, parçacıl biçimde rant odaklı ele alınmıştır.

Mahkeme kararlarına rağmen üretilen mükerrer imar planları neticesinde alanda yaşayan halk mağdur olmuştur. Halkın mağduriyeti giderilmelidir!

Gayrimenkul firmaları ve arsa spekülatörleri, Gökçek yönetiminden kalan rant politikalarından destek bularak bölge halkının arsalarını ucuza almaya çalışmaktadırlar. Bir taraftan arsalarına göz diken emlak çeteleri, diğer taraftan imar vaadi veren Gökçek yönetimi arasında kalan halk mağdur olmakta ve artık bir çözüm beklemektedirler.

Bölge halkı muhtarlıklar vasıtasıyla mağduriyetlerini defalarca dile getirmiş ve çözüm taleplerini şubemize dahi iletmişlerdir. İptal kararları neticesinde plansız kalan bu alan için Ankara Büyükşehir Belediyesi, iptal gerekçelerini yerine getiren, üst ölçekli plan kararlarıyla uyumlu, alanın ekolojik hassasiyetini ön plana çıkaran imar planlarını hazırlamalı ve bölge halkının mağduriyetini gidermelidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi`ne bu konudaki yetki ve sorumluluklarını tekrar hatırlatıyoruz.

Ekosistem Odaklı Bütüncül Planlama Yaklaşımı Benimsenmelidir!

Bilirkişi Raporunda da vurgulanmış olduğu üzere, ODTÜ Ormanları ile başlayan Mogan ve Eymir Havzası ile ilişkilenen Güneydoğu Ankara vadi sistemlerinin sürekliliği mutlak biçimde korunmalıdır. Mühye, Karataş Mahalleleri ve çevresi, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırındaki Mogan Gölünü besleyen dere ve akarsuların oluşturduğu doğal havza niteliğindedir.

Doğal ekosistemler bir bütündür, parçacıl olarak rant odaklı planlanmaları kamu yararına açıkça aykırıdır. Ankara`nın doğal çevresinin korunması için havza ölçeğinde, bütüncül planlama yaklaşımı benimsenmelidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi`ne bu konudaki yetki ve sorumluluklarını tekrar hatırlatıyoruz.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak kamu yararına aykırı, rant odaklı plan yaklaşımlarına karşı sürdürdüğümüz mücadeleyi tüm alanlarda devam ettireceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Okunma Sayısı: 519

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.