TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

02 ARALIK 2021 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

ANTALYA ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      "GÜVENLİ, SAĞLIKLI VE DİRENÇLİ KENT OLMAK İÇİN TOPLUMSAL BİR BİLİNÇ OLUŞTURMAYA VE RİSKLERİ ÖNLEYİCİ PLANLAMA ÇALIŞMALARINA İHTİYAÇ BULUNMAKTADIR."

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 04.03.2021
Güncellenme Zamanı: 04.03.2021 14:34:54
Yayınlayan Birim: ANTALYA

 

Güvenli, Sağlıklı ve Dirençli Kent olmak için Toplumsal Bir Bilinç Oluşturmayave Riskleri Önleyici Planlama Çalışmalarına İhtiyaç bulunmaktadır.

Bir deprem ülkesi olarak her an risk altında olmamıza rağmen, yaşadığımız mekanlarda güvenli çevreler oluşturulması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmemekte, kalıcı çözümler ve planlı bir yol haritası oluşturulamamaktadır. Bunun yanında imar barışı altında imar affı düzenlemesi ile kaçak yapılar yasallaştırılarak, doğal alanlarımız ve kıyılarımız plan değişiklikleriyle farklı kullanımlara dönüştürülerek açık-yeşil alanların zarar görmesine neden olunmakta, kamusal yaşam alanlarımız bu durumdan olumsuz etkilenmektedir.

Antalya kentinde depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak, depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmak için bilim ve tekniğe uygun,  kapsamlı ve bütüncül planlama çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Böylece; Riskleri oluşturan tehlikelerin önceden belirlenmesi ve zarar görebilirlik düzeyinin tespitine yönelik kentsel risk değerlendirme çalışmalarını içeren bir mekansal planlama yaklaşımı ortaya konularak olası afetlerin olumsuz sosyal ve ekonomik etkilerini azaltılabilmektedir.

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda belirtildiği üzere il düzeyinde yapılan planlara uygun olarak doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları yapmak görevi büyükşehir belediyesine verilmiştir. Dolayısıyla, Deprem ve Afet Master Planı hazırlamak, deprem ve zemin inceleme amaçlı rapor, etüt, harita, plan ve proje yapmak, yaptırmak, yürütmek ve geliştirmek konuları bu kapsamda yer almaktadır.Kentimiz için de Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde, farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları katılımıyla depremde meydana gelecek risklerin önlenmesi konusunda toplumsal bir katılım ortamının oluşturulması gerekmektedir.

 

Antalya kentinde sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını temel alan kısa, orta ve uzun vadede yapılacak stratejilerin oluşturulması gerekmektedir.  Antalya`da önceliklekent bütününde mevcut durumun tespit edilmesine yönelik çalışmalarınbilim ve tekniğe uygun olarak, kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde yapılması gerekmektedir.

 

Kentsel risk analizleri yapılarak elde edilen verilerin ışığında Riskli alanların, yapı ve zemin etüdlerinin yapılarak belirlenmesi, riskli yapıların kamusal binaların özellikle hastane ve eğitim kurumları başta olmak üzere, tarihi ve kültürel çevrenin, risk teşkil eden yapı stoklarının envanter çalışmalarının yapılmasına, güncel bilgi teknolojilerinin oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Mevcut teknik bilgiler ve analizler ışığında kentteki her türlü riskleri önleyici Sakınım Planlaması Çalışmalarının yapılarak kararların mekansal planlama çalışmalarına aktarılması önem taşımaktadır. 

 

Kentimiz için TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesinin belirlediği Kentsel Dönüşüm İlkeleri doğrultusunda hareket edilmesi bunun bir strateji belgesi haline dönüştürülmesi çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından yararlı olacaktır.  Depremde olası risk taşıyan alanları dönüştürürken müdahale biçimlerinin, kapsamının ve ilkelerinin de plan bütünlüğü içerisinde belirlenmesi bütün bu çalışmalar yapılırken üst ölçekli planlama kararlarına, nüfus ve yoğunluk değerlerine uygun olarak hareket edilmesi gerekmektedir.

 

Bir doğa olayı olan depremin afete dönüşmesini engellemek için toplumsal bir bilinç oluşturmaya, kentsel riskleri en aza indirgeyecek Sakınım planlama çalışmalarına VE KENT BÜTÜNÜNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM İLKELERİNİN belirlenmesine ve mekânsal planlama kararlarına aktarılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Kenti yönetenlerden kentsel riskleri en aza indirgeyecek planlı adımları atarak yaşam hakkımızın korunmasını talep ediyor, deprem ve doğal afetlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızıbir kez daha saygıyla anıyoruz.

Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi XI. Dönem Yönetim Kurulu

 

 

 

Okunma Sayısı: 27

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.