TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 9. TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK KONGRESİ ÇAĞRI METNİ

HABER

Yayına Giriş Tarihi: 18.05.2021
Güncellenme Zamanı: 24.05.2021 13:23:40
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 20.05.2021 17:09:27

 

 

9. TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK KONGRESİ ÇAĞRI METNİ

Kasım, 2021

Yıldız Teknik Üniversitesi - İstanbul

 

PLANLAMANIN BİRİKİMİ, ZEMİNİ ve UFKU

 

Geçtiğimiz yıllarda, sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda ciddi etkileri olan, toplumun farklı kesimleri arasındaki eşitsizliği derinleştiren, düzensiz gelişme eğilimlerini keskinleştiren ve yaygın bir kentsel krizle sonuçlanan beklenmedik zorluklara tanık olunmuştur. İklim değişikliği, afetler, gıda güvenliği, göç, barınma, yoksulluk ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi acil olarak ele alınması gereken konular birçok ülkenin ortak gündemini oluşturmaktadır. Öte yandan halen yaşamakta olduğumuz Covid-19 pandemi süreci, mevcut eşitsizlikleri ve kırılganlıkları derinleştirerek yaşanan zorlukları şiddetlendirmektedir. Yaşanmakta olan yeni, öngörülemeyen krizler ve süreçler planlama alanının konusunu genişletmekte ve uygulama alanında da bir paradigma değişikliği gerektiğine işaret etmektedir. Planlamanın gündeminde yer alan; ancak uygulamada yeterince karşılık bulmayan kamu yararı, sosyal ve mekânsal adalet, kent hakkı gibi kavramlar, gelecekte yerleşmelerin şekillenmesinde yeni bir vurgu kazanarak planlamanın ufkunu belirleyecektir. Söz konusu değişimin gerçekleşebilmesi, planlama meslek etiği ve itibarının demokratik bir zeminde kuvvetlendirilmesi ile mümkün olacaktır.

 

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlenecek olan 9. Türkiye Şehircilik Kongresi, böylesi bir değişime olan gereksinimin altını çizmeyi ve eşitlikçi, kapsayıcı, sağlıklı ve dirençli yerleşmelere ve toplumlara yönelik dönüştürücü eylem üzerine bir tartışma ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Bu amaçla Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek 9. Türkiye Şehircilik Kongresi`nde planlamanın geçmişten bugüne taşıdığı "birikimi ", bugünkü "zemini" ve geleceğe ilişkin "ufku" gibi üç perspektifte planlama ve şehircilik gündemi tartışmaya açılacaktır. Planlamanın birikimi teması altında, planlamanın günümüze taşıdığı mesleki ve bilimsel arka plan, bir disiplin olarak bugünlere taşıdığı deneyim ve planlama tarihinde öne çıkan süreçlerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Planlamanın zemini teması altında, mevcut planlama gündeminin, bu gündem içerisinde plancının konumunun ve yaşadığı zorlukların tartışılması hedeflenmektedir. Son olarak planlamanın ufku teması altında, yeni gelişen kavramlar, yeni yöntemler, yeni araçlar, değişen ve gelişen teknoloji ışığında kentlerimizin yeni gündemleri ve planlamanın bu değişime cevap üretme çabası tartışmaya açılacaktır. Bu kapsamda, 9. Türkiye Şehircilik Kongresi`ne aşağıda verilen konu başlıkları altında sunulmak üzere bildiriler beklenmektedir.

 

KONGRE KONULARI:

 

1)      PLANLAMANIN BİRİKİMİ 

 • Planlamada Meslek Etiği ve Hukuk
 • Planlama Mesleğinin ve Planların İtibarı
 • Planlama Mesleği ve Planlamanın Meşruiyeti
 • Kamu Yararı ve Planlama
 • Planlama Eğitimi
 • Tarihi Perspektif İçerisinde Kentler ve Planlama 

 

2)      PLANLAMANIN GÜNDEMİ ve ZEMİNİ 

 • Kamuda Yönetim ve Planlama Sorunsalı
 • Planlama ve İdarenin Güvenilirliği
 • Planlamada Kapsayıcılık, Adalet ve Eşitlik
 • Hegemonya, Mekân ve Dönüştürülen Yaşam Biçimleri
 • Ekolojik Denge ve Çevre Krizi
 • Gıda Krizi
 • İktisadi Kriz, İşsizlik ve Güvencesizlik
 • Afetler
 • Sosyal Bir Hak Olarak Barınma
 • Müşterekler ve Mülksüzleştirme
 • Kentsel Suçlar, Kente Karşı Suç ve Planlama
 • Planlamada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Göç Kentleri, Kentsel Mülteciler

  

3)      PLANLAMANIN UFKU 

 • Yeni Mekânsal Düzenler, Mekansızlaşma ve Planlamanın Yeni Kabulleri
 • Gezegensel Kriz Koşullarında Planlama
 • Kentsel Dirençlilik ve Kırılganlıklar Perspektifinden Planlama
 • Eleştirel Mekânsal Bağlamlar, Deneyimler, Hareketler
 • Dönüştürücü Kentsel Kurgular
 • Eşitlikçi Büyüme
 • Döngüsel Ekonomi
 • Akıllı Kentler ve Toplumlar
 • Yeni Nesil Yönetişim
 • Açık Yönetim ve Büyük Kentsel Veri
 • Planlama Eğitiminin Geleceği 

 

Kongrede sunulacak bildiri özetleri, özgün çalışmanın bileşenlerini içerecek uzunluk ve kurumsal derinlikte olmalı (600-1000 sözcük), yazara/yazarlara ilişkin kimlik tanımlayıcı bilgi içermemelidir. Kongrede farklı alanlarda ve sektörlerde çalışan meslek mensuplarının bildiri sunması ve katılım göstermesi beklenmektedir.

Bildiri özetleri; Bilim Kurulu tarafından kongre temasına uygunluk, bildirinin amaç, kapsam ve yönteminin açıklanması, çalışmanın özgünlük ve güncelliği ile bildirinin bilimsel içeriği kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. Bildiri özetleri  kolokyum@spo.org.tr adresine 19 Temmuz 2021 tarihine kadar gönderilebilecektir.

 

Kongre Takvimi*:

Kongre bildiri özeti gönderme için son tarih: 19 Temmuz 2021

Kongre bildirilerinin değerlendirilmesi ve kabul bildirimi: 1 Eylül 2021

Bildiri özet formatı ve bildiri yazar bilgi formları ekte yer almaktadır.

 

Not: Kongre takviminde olası tarih değişikliklerini ve kongreye ait gelişmeleri Odamız web sayfasından takip edebilirsiniz.

 

 

 

 

YAZAR BİLGİ FORMU
(42 KB) (18.05.2021 17:07:20)

KONGRE AFİŞİ
(672 KB) (20.05.2021 12:54:49)

BİLDİRİ ÖZETİ FORMATI
(27 KB) (20.05.2021 17:11:22)

KONGRE BROŞÜRÜ
(7128 KB) (20.05.2021 20:23:05)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Adobe® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Adobe® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 779

Tüm Haberler

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.