TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

02 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      9 NİSAN 2011 TARİHİNDE 27900 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN “PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİ" YARGIYA TAŞIDIK.

DAVALAR

Yayına Giriş Tarihi: 13.06.2011
Güncellenme Zamanı: 14.06.2011 14:46:54
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

 
9 NİSAN 2011 TARİHİNDE 27900 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN “PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİ" YARGIYA TAŞIDIK.
 

DAVA KONUSU             :    Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından, 9 Nisan 2011 tarihinde 27900 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" kamusal eğitim ve sağlık alanlarını azaltıcı ve eğitim kalitesini düşürücü nitelikte olması ve ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşımı engelleyici nitelikte olması nedenleriyle kamu yararına, Anayasa`da belirlenen eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşım hakkını kısıtlayıcı olması nedeniyle Anayasaya, Yönetmelikte yapılan değişikliğe temel oluşturacak herhangi bir yasal düzenleme yapılmaksızın, Yönetmelik eki tablo dipnotlarında yapılan tali bir düzenleme ile kanun maddesi seviyesinde bir hüküm oluşturulması dolayısıyla yasa oluşturma prensiplerine aykırılığı nedeniyle iptal edilmesi istemiyle Odamızca dava açılmış olu, dava gerekçelerimiz aşağıda belirtilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu`na dayanılarak çıkartılan 02.11.1985 tarih ve 18916 mükerrer sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin" ek-1 maddesinde yer alan " Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyapı" tablosu ve bu tabloya yönelik açıklamaların yeniden düzenlenmesi suretiyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı`nca hazırlanan "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 09.04.2011 tarih ve 27900 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği kapsamında nüfusu 45000-10000 arasında bulunan yerleşmeler ve nüfusu 100000` in üzerinde bulunan yerleşmelerde kişi başına ilköğretim alanı standardı 4.5 m2`den 4 m2 ye düşürülmüştür.

Ayrıca Yönetmelik değişikliği ile " Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyapı" tablosunun 2 numaralı dipnotu ; " (2) Özel sağlık ve özel eğitim tesis alanları, (Ek-1a), (Ek-1b) ve (Ek-1c) de belirtilen alan büyüklüklerinin altına düşülmemek kaydıyla imar planı kararıyla ayrılabilir. " biçiminde iken, "(2) Özel Kreş + Anaokulu, Özel İlköğretim, Özel Sağlık Tesisi, Özel Kültürel Tesis, Özel Sosyal Tesis Alanları, (Ek-1a), (Ek-1b) ve (Ek-1c) de belirtilen alan büyüklüklerinin altına düşülmemek ve imar planı ile ayrılmak, oranları ilgili Bakanlık veya kamu kuruluşunca belirlenmek kaydıyla, bu tabloda belirtilen kişi başına asgari standart değerinin içinde yer alır." biçiminde düzenlenmiştir.

1- Yönetmelik değişikliği kamusal eğitim tesisi alanlarını, sağlık tesisi alanlarını  azaltıcı ve eğitim kalitesini düşürücü nitelikte olması ve ücretsiz eğitim, sağlık ve sosyo-kültürel hizmetlere ulaşımı engelleyici nitelikte olması nedenleriyle kamu yararına aykırıdır.

2- Yapılan yönetmelik değişikliğinin uygulanması sonucu, mevcut imar planlarında var olan ve kamusal sosyal ve kültürel altyapı tesislerinin yer alması için düzenlenmiş alanların tümüyle ortadan kaldırılmasına ve özel tesise dönüşmesine neden olacaktır.

3- Yapılan düzenleme anayasa`da belirlenen eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşım hakkını kısıtlayıcı olması nedeniyle anayasaya aykırıdır.

4- Yapılan yönetmelik değişikliğine temel oluşturan herhangi bir yasal düzenleme yapılmadığından bu değişiklik yasal dayanaktan yoksundur.

 

Okunma Sayısı: 1121

Tüm Davalar

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.