TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

02 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

KOMİSYON 

nk_08.gif, 836B KOMİSYON GİRİŞ SAYFASI

 

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      AFET POLİTİKASI

AFET VE RİSK KOMİSYONU

Yayına Giriş Tarihi: 14.12.2007
Güncellenme Zamanı: 17.10.2008 16:07:07
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

 
Afet ile ilgili zarar azaltma, risk ve kriz yönetimi ile ilgili tüm yetkiler, tek elde toplanacak. Bu çerçevede, farklı kurumlar bünyesindeki ilgili 3 genel müdürlük kapatılacak ve Başbakanlığa bağlı "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı" kurulacak.
 

AFET POLİTİKASI

Afet ile ilgili zarar azaltma, risk ve kriz yönetimi ile ilgili tüm yetkiler, tek elde toplanacak. Bu çerçevede, farklı kurumlar bünyesindeki ilgili 3 genel müdürlük kapatılacak ve Başbakanlığa bağlı "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı" kurulacak.

Başbakanlık‘ta hazırlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağına göre, başbakan, başkanlıkla ilgili yetkilerini bir Bakan aracılığıyla kullanabilecek.

Başkanlık çatısı altında "Planlama ve Hazırlık", "Müdahale", "İyileştirme", "Sivil Savunma" ve "İdari Hizmet" olmak üzere 5 daire başkanlığı bulunacak.

Yeni yapılanma çerçevesinde "Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu" ile "Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu" oluşturulacak.

Başbakan veya görevlendireceği bir Başbakan Yardımcısının başkanlığında Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Sağlık, Ulaştırma, Bayındırlık ve İskan ile Çevre ve Orman bakanlarından oluşan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, "afet ve acil durumlarla ilgili hazırlanan çalışma hedefleri, politikaları, yıllık çalışma raporu ve yıllık eylem planı onaylamakla" görevli olacak. Kurul, yılda en az 1 kez toplanacak.

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kuruluna ise Başbakanlık Müsteşarı başkanlık edecek ve söz konusu bakanlıkların müsteşarları ile Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ve ihtiyaç duyulması halinde diğer kuruluşların üst yöneticileri yer alacak. Koordinasyon Kurulu, afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirecek, önlemleri tespit edecek ve uygulanmasını sağlayacak.

Başkanlık il düzeyinde de örgütlenecek ve valilikler bünyesinde "İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri" kurulacak.

İl müdürü ile diğer personelin ataması vali tarafından yapılacak. Bölge arama ve kurtarma birlikleri de görev yaptıkları ilin valisi emrinde çalışacak.

Taslağa göre, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, kanunun yayımını takip eden 6 ay içinde kapatılacak.

Söz konusu kurumlardaki genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanlarının görevleri, kanun yayımı tarihinde sona erecek. Bunlar en geç 1 yıl içinde durumlarına uygun boş kadrolara atanacaklar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilecekler.

Taslakta net olarak yer almayan tarih itibariyle fiilen çalışanlardan uygun görülenler, muvafakat aranmaksızın Başbakan onayıyla Başkanlık kadrolarına atanabilecekler. Kurumların kapatılacağı 6 ay içinde Başkanlık kadrolarına atamaları yapılmayan personel, kadrolarının bulunduğu bakanlıklarda uygun görülen birimlerde görevlendirilecek.

Kanunun yayımını takip eden 30 gün içinde Başkan ataması yapılacak.

Kamil Doğan Topaçlıoğlu, Ankara-Turkiye

Okunma Sayısı: 2501

Tüm AFET VE RİSK KOMİSYONU

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.