TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 38. KOLOKYUMU PROGRAMI BELİRLENDİ

HABER

Yayına Giriş Tarihi: 24.10.2014
Güncellenme Zamanı: 04.11.2014 11:57:21
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 24.10.2014 13:01:51

 
8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 38. KOLOKYUMU PROGRAMI BELİRLENDİ
 

   

8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ

38. KOLOKYUMU PROGRAMI BELİRLENDİ

 

Her yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dünya Şehircilik Günü Kolokyumunun 38.si bu yıl Odamız İstanbul Şubesi sekreteryasında 6-7-8 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul`da, İstanbul Teknik Üniversitesi (Taşkışla Kampüsü) ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

        

Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumu "Kentlerin Geleceği" ana teması çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, Kolokyumda kentsel, kırsal mekânı ve planlamayı bütün bileşenleriyle yeniden düşünmek, kentlerin bugününü ve geleceğini kurgulamak ve tartışmak hedeflenmektedir.

  

DŞG 38. KOLOKYUMU / KENTLERİN GELECEĞİ

 6 KASIM 2014 / PERŞEMBE (1. GÜN)

09:00 - 09:30

109 NOLU SALON

127 NOLU SALON

Kayıt

 

 

 

 

09:30 - 10:15

Açılış Konuşmaları

 

Tayfun KAHRAMAN (TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Başkanı)

 

Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU (İTÜ Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı)

 

Prof. Dr. Sinan Mert ŞENER (İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı)

 

Orhan SARIALTUN (TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı)

 

Mehmet SOĞANCI (TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı)

 

Prof. Dr. Mehmet KARACA (İTÜ Rektörü)

 

Dr. Kadir TOPBAŞ (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) (Katılımları halinde)

 

Vasip ŞAHİN (İstanbul Valisi) (Katılmaları halinde)

 

 

 

 

10:15 - 10:30

Dünya Şehircilik Günü Bildirgesi

 

Hüseyin G. ÇANKAYA (TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri)

 

10:30 - 10:45

Ara

 

10:45 - 12:00

Açılış Oturumu

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI

 

 

 

Nasıl Bir Toplum,  Nasıl Bir Gelecek  ve Kentler?

 

Prof. Dr. H. Çağatay KESKİNOK

 

 

 

İspanya`yı Kentsel Krize Götüren Devlet Politikaları Türkiye`ye Yol Gösterebilir mi?

 

Evin DENİZ

 

 

 

Toplum Yararına İdeallerden Piyasa Hakimiyetindeki Pratiğe: Planlama Eğitimi ve Pratiği Arasındaki Kopuş Sürecinde Plancının Habitus`u Nasıl Değişiyor?

 

Yard. Doç. Dr. Mehmet PENPECİOĞLU, Doç. Dr. Tuna TAŞAN KÖK

 

12:00 - 12:30

Öğrenci Bitirme Projesi Sergisi Açılışı

 

12:30 - 13:30

Yemek Arası

 

13:30 - 15:00

GPEAN Eğitim Oturumu

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep ENLİL (The Association of Planning Schools of Turkey-TUPOB)

 

 

 

Educating the World of Planners:  GPEAN Book Project

 

Christopher Silver, (The Association of Collegiate Schools of Planning - ACSP)

 

 

 

Bologna Reform and Europe: Impact and Opportunities for Planning Education & Profession

 

Andrea Frank, (The Association of European Schools of Planning - AESOP)

 

 

 

The Role of Planning Education in the Decentralization and Democratization Era:

 

Lessons from Indonesia 

 

Bakti Setiawan, (Indonesian Planning Schools Association -ASPI)

 

 

 

Türkiye`de Planlama Okullarının Gelişimi ve Güncel Sorunları

 

Nilgün Kiper, (The Association of Planning Schools of Turkey - TUPOB)

 

15:00 - 15:15

Ara

 

15:15 - 17:30

(1A) Oturumu -  ÇEVRE POLİTİKALARI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve PLANLAMA

(1B) Oturumu - KENT YÖNETİMİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Azime TEZER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatma ÜNSAL

 

 

Dünyadaki Mevcut Enerji Politikaları ve Nükleer Enerjinin Yeri: Türkiye‘de Süregelen Tartışmaların Değerlendirilmesi

Büyükşehir Ütopyası ve Hatay`ın Geleceği

Fatma BİLGE YILDIZ, Doç. Dr. Çiğdem VAROL

Araş. Gör. Zehra GÜNGÖRDÜ, Araş. Gör. Saadet Tuğce TEZER

 

 

İklim Değişimi ve Şehirleşme - Su Altyapısının Uyumluluğu Nasıl Olmalıdır?

Kentlerin Geleceği İçin Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Bir Bakış Açısı - Bursa Nilüfer Belediyesi Örneği

Yard. Doç. Dr. Osman ÜÇÜNCÜ,  Yard. Doç. Dr. Ayhan KARADAYI, Doç. Dr. Cenap SANCAR

Gizem ELMAS, Mustafa BOZBEY

 

 

İklim Değişikliği Farkındalığı ve Yerel Çevre Politikaları / Gebze Örneği

Kentlerin Geleceğine Yönelik Bir Tehdit Olarak Kente Karşı Suç: Bosna-Hersek Sel Baskını Örneği

Dr. Ayşe Nur ALBAYRAK

Emina KARO, Araş. Gör. Emre CENGİZ

 

 

İklim Değişikliği Sorununun Kentsel Planlama ile Bütünleştirilmesindeki Sorunlar ve Potansiyeller: Yasal Çerçevede Bir Değerlendirme

Kentsel Mekânın Yeniden Üretiminde Giderek Belirsizleşen ve Merkezileşen Yasal Çerçeve: Amaçlar, Sonuçlar ve Yerel-Merkezi Yönetim İlişkisine Etkileri

Yard. Doç. Dr. M. Burcu SILAYDIN AYDIN, Araş. Gör. E. Duygu KAHRAMAN

Ş. Emek ATAMAN

 

 

 

17:30 - 18:00

ÖDÜL TÖRENİ

Öğrenci Bitirme Projesi Yarışması Ödülü

 

 

 

18:00 - 19:00

KOKTEYL

7 KASIM 2014 / CUMA (2.GÜN)

 

109 NOLU SALON

127 NOLU SALON

09:00 - 10:45

(2A) Oturumu -  KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE YASAL ve YÖNETSEL ÇERÇEVE

(2B) Oturumu - PLANLAMA ve KATILIM - I

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferhan GEZİCİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülden ERKUT

 

 

Bir 1/100.000 Ölçekli ÇDP Hikayesi

Ulusal Planlama Süreçlerindeki Mevcut Katılım Mekanizmalarının Bütünsel Bir Değerlendirmesi

Yard. Doç. Dr. Ali Cenap YOLOĞLU

Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN

 

 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Üzerine Düşünceler

Kente Katılım Sürecinde Sanat Projelerinin Rolü

Ali VARDAR

Mim. Ezgi AYDOĞAN

 

 

Avrupa`da ve Türkiye`de Çok Merkezli Mekânsal Gelişme Üzerine: Kavramlar, Eğilimler ve Politikalar

Bir Vaka Olarak Mahalle(m): Kent ve Kentli İlişkisine Bir Bakış

Doç. Dr. Necibe Aydan SAT, Doç. Dr. Çiğdem VAROL ÖZDEN , Öğr. Gör. Dr. Sevinç Bahar YENİGÜL, Öğr. Gör. Dr. Aslı GÜREL ÜÇER

Öğr. Gör. Tuba DOĞU, Araş. Gör. S. Gizem ÖZMEN, Mim. Nazlı YATAĞAN

 

 

Planlamada Geri ve İleri Bildirim: İstanbul Pratiği ve Ülke Planlama Gündemi

 

Ulaş AKIN, Prof. Dr. Tüzin BAYCAN

 

10:45 - 11:00

Ara

11:00 - 12:45

(3A) Oturumu - BÜYÜK PROJELER ve KENTLERİN GELECEĞİ

(3B) Oturumu - PLANLAMA ve KATILIM - II

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İclal DİNÇER

 

 

Türkiye‘de Büyük Kentsel Projeler ve ÇED Süreci İlişkisi:  İstanbul 3. Havalimanı Örneği

Toplum Temelli Kentsel Dönüşümde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: "Mahalle Dernekleri" İstanbul Örneği

Baran BOZOĞLU

Araş. Gör. Fatma Tuğba CANAN, Doç. Dr. Şevkiye Şence TÜRK, Doç. Dr. Engin E. EYÜBOĞLU

 

 

Manisa`nın Geleceğini Büyük Projeler Üzerinden Okumak ve Yeniden Kurgulamak

Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik Arasındaki  Paradoks

Yard. Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ, Yard. Doç. Dr. Ahu DALGAKIRAN ERDOĞAN

Yard. Doç. Dr. İ. Bâkır KANLI

 

 

Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli Üzerine Bir Değerlendirme

Deprem Sonrası Yerel Yönetimlerde Kentsel Politikalar: Katılımcı Demokratik Politikalar ile Planlamaya Ekolojik Bir Bakış Açısı, Van Örneği

Adil ÇAMUR

Mahmut GEYİK

 

 

Kentsel Yayılma Trendinin Uzaktan Algılama ve CBS ile Belirlenmesi: Denizli Örneği

Kaybedene Farklı Bakış

Peyzaj Mim. Serhat CENGİZ, Yard. Doç. Dr. Sevgi GÖRMÜŞ

Doç. Dr. Nilgün Çolpan ERKAN, Doç. Dr. Hülya BERKMEN YAKAR

12:45 - 13:45

Yemek

13:45 - 15:30

(4A) Oturumu - PLANLAMADA ULAŞIM POLİTİKALARI

(4B) Oturum - KIR - KENT ETKİLEŞİMİ

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ela BABALIK SUTCLIFFE

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR

 

 

Mekânsal Ağ Analizi Araçları Kentlerin Problemlerine Bir Çözüm Üretebilir mi? Ankara`nın Yol Ağından Bulgular

Çağdaş Şehircilik Paradigmasinda Kent ve Kır: Yeni Bir Mekânsal Temsil Biçimine Doğru

Burcu H. ÖZÜDURU, Eda YÜCESOY

Duygu CİHANGER

 

 

Türk Kentlerinde Ulaşım Planlamasının Sorunları ve Geleceği

Göçer(ler)in Serencamı: Kırsal Alanlarda Yok Edilen Bir Yaşam Şeklinin Toplumsal, Politik ve Mekânsal Hikâyesi

Erhan ÖNCÜ

Doç. Dr. Kamuran SAMİ

 

 

Kentsel Ulaşımın Kentlerimiz İçin Yeni Bir Bileşeni: Park Et-Devam Et Sisteminin Sürdürülebilirlik Yönünden İrdelenmesi

İstanbul Metropoliten Alanı`nın Kentsel Tarım Potansiyelinin Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Kapsamında Belirlenmesi

Prof. Dr. Hülagü KAPLAN, Araş. Gör. H. Gül ÖNDER

Behice Bilgi SOLDUK, Prof. Dr. Azime TEZER

 

 

Kent Merkezinde Araç Erişim Kontrol Politikalarının Değerlendirilmesi ve Simülasyonu: Ankara`da Tunalı Hilmi Caddesi Örneği

Kültürel Çevre / Yapılı Çevre / Doğal Çevre

Murat DOĞAN

Doç. Dr. Hülya BERKMEN YAKAR, Prof. Dr. Zekiye YENEN

15:30 - 15:45

Ara

15:45 - 18:30

 Öğrenci Paneli

Ütopya‘dan Distopya‘ya: İstanbul

Moderatör: Tayfun KAHRAMAN (TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı)

8 KASIM 2014 / CUMARTESİ (3. GÜN)

 

109 nolu SALON

127 nolu SALON

09:00 - 10:30

(5A) Oturumu - KENTSEL POLİTİKA TARTIŞMALARI

(5B) Oturumu - GELECEĞİN KENTLERİNDE YAŞAM KALİTESİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Melih ERSOY

Oturum Başkanı: Dr. Ümit ÖZCAN

 

 

"Marka Kent" Olmak Üzerine Düşünceler:  Gaziantep Örneği

Kentsel Alanlarda Sosyal Çevrenin Kalite Algısının Farklılaşması ve Belirleyicileri

Doç. Dr. Sırma TURGUT, Doç. Dr. Hülya BERKMEN YAKAR

Yard. Doç. Dr. Elif KUTAY KARAÇOR, Yard. Doç. Dr. Pınar KÖYLÜ

 

 

Kentleşme ve Yerel Siyaset Bağlamında Diyarbakır Örneği

Kentsel Mekânda Çocuklar İçin Engelsiz Açık Kamusal Mekânların Kullanımına Yönelik Bir İnceleme

Suna YILMAZ

Gülzade ŞENTÜRK

 

 

Sosyalist Kenti Yeniden Düşlemek: 1917-1932 Sovyet Kentleşmesinde Milutin‘in Lineer Kent Örneği

Aile Dostu Kent (Aidkent) & Performans Yönetim Sistemi Projesi

Emre SEVİM

Leyla DOĞAN

 

 

 

Boş Zaman Aktivitelerindeki Değişimin Kentsel Yaşam Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi

 

Araş. Gör. Tayfun SALİHOĞLU, Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU

10:30 - 10:45

Ara

10:45 - 12:15

(6A) Oturumu - MEKÂNSAL DÖNÜŞÜM ve YENİLEME

(6B) Oturumu - MEKÂNSAL DEĞİŞİMİN KENT KİMLİĞİNE YANSIMALARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN

 

 

Dönüşümün ‘İki Yüzü`: Tarlabaşı Kentsel Yenileme ve Fikirtepe Kentsel Dönüşümü Projeleri

TOKİ Projelerinin İzmir Kent Kimliğine Etkisi

Seda HAYAL, Muhsin Doğu YÜCEİL

Araş. Gör. Eda PAYKOÇ, Araş. Gör. Yarkın ÜSTÜNES

 

 

6306 Sayılı Kanunla Yeniden Ortaya Çıkan Bina Ölçeğinde Kentsel Yenileme Pratiği: Bağcılar İlçesi Örneği

Yangın Çıkışı: 2000 Sonrası İstanbul`da Kaybedilen Tarihi Yapılara Dair Tarihsel Bir Okuma

Öğr. Gör. Sezen GÜR, Doç. Dr. Şevkiye Şence TÜRK

Öğr. Gör. Gizem ERDOĞAN

 

 

Parsel Düzeyinde Yenileme Uygulamaları: Bakırköy Örneği

Atatürk Bulvarı ve Çevresinin Ankara Kent Kimliği Açısından Önemi ve Tarihsel Süreci

Yard. Doç. Dr. Elif KISAR KORAMAZ, Doç. Dr. Turgay Kerem KORAMAZ, Yard. Doç. Dr. Özlem ÖZER

Duygu DOĞAN, İdil KANTER, Şükran ŞAHİN

 

Distopik Filmlerin Mekân ve Toplumsal Yapı Bağlamında İncelenmesi

Araş. Gör. İrem ERİN, Araş. Gör. Senem TEZCAN

 

 

 

12:15 - 13:15

TUPOB (Türkiye Planlama Okulları Birliği) Eğitim Paneli

 

Moderatör: Dr. Nilgün KİBAR (KTÜ/ TUPOB Dönem Başkanlığı)

 

13:15 - 13:45

Yemek

 

13:45 - 15:30

(7A) Oturumu - KENT HAKKI ve KENTSEL MUHALEFET

(7B) Oturumu - KAMUSAL ALANLARIN DÖNÜŞÜMÜ

Oturum Başkanı: Necati UYAR

Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Tolga ÇİLİNGİR

 

 

Bir Kentli Hakkı Olarak Sağlık: Çocuklarda Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Eden Mekânsal Özellikler

Hizmet Dışı Kalmış Bir Ulaştırma Yapısının Çağdaş Kentsel Arayışlar İçerisinde Yaratıcı Şekilde Dönüşümü ve Kazanılması:"The High Line Project – Manhattan, New York City"

Araş. Gör. Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA, Prof. Dr. Ebru ÇUBUKÇU

Yard. Doç. Dr. N. Özgür BEZGİN

 

 

Kenti Savunmak: Taksim Dayanışması

Kamusal Alanların Dönüşümünün Kent Kimliğine Etkisi- İzmir Örneği

Doç. Dr. Yeşeren ELİÇİN

Araş. Gör. Çağla ERCANLI

 

 

Mahalleden Meydana - Meydandan Mahalleye

Alışveriş Merkezleri Lehine Dönüşen Kamusal Alanlar: Denizli Kenti Örneği

Fuat ERASLAN

Yard. Doç. Dr. Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE, Ulaş Kutsi ÇEZİK

 

 

Çöpten Çıkan Muhalefet: Napoli Çöp Krizinde Kentsel Muhalefet Örgütlerinin Oluşumu, Rolü ve Geleceği Üzerine Bir İnceleme

Özel Alan Odaklı Kentleşme Biçimi İçinde Kamusal Mekanların Kullanımı: İstanbul – Kadıköy ve Ataşehir Örnekleri

Dilan SARAY, Zeynep Bâlâ TUNÇER

Doç. Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR, Yard. Doç. Dr. Tolga SAYIN, Araş. Gör. Sinem SEÇER, Araş. Gör. Y. Barış GÖĞÜŞ

15:30 - 15:45

Ara

 

15:45 - 16:15

Ödül Töreni

 

Kent Planlama Basın  Ödülleri

 

16:15 - 18:30

Panel/Forum

 

KENTLERİN GELECEĞİ

 

Oturum Başkanı: Orhan SARIALTUN (TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı)

 

 

 

Ayşe GÖKKAN (Demokratik Özgür Kadın Hareketi - Nusaybin Eski Belediye Başkanı)

 

Ahmet Eşref FAKIBABA (Şanlıurfa Eski Belediye Başkanı)

 

Nur SÜRER (Sinema Oyuncusu)

 

Halil ERGÜN (Sinema Oyuncusu)

 

Yard.Doç.Dr. Erbatur ÇAVUŞOĞLU (MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğr.Üyesi)

 

19:30

Şehircilik Günü Yemeği

 

 

38. KOLOKYUM PROGRAMI
(1187 KB) (24.10.2014 13:04:40)

38. KOLOKYUM AFİŞİ
(941 KB) (24.10.2014 13:05:12)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Adobe® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Adobe® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 2659

Tüm Haberler

 
Copyright © 2007-2022
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.