TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

01 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 39. KOLOKYUMU ÇAĞRI VE BİLDİRİ DUYURUSU

HABER

Yayına Giriş Tarihi: 04.06.2015
Güncellenme Zamanı: 05.06.2015 10:38:40
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

 
DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 39. KOLOKYUMU "MÜDAHALE, MÜCADELE VE PLANLAMA" TEMASI İLE 5-6-7-8 KASIM 2015 TARİHLERİNDE, ODAMIZ TRABZON ŞUBESİ SEKRETARYASINDA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
 

 undefined

Neo-liberal küreselleşmeci ekonomi-politik düzenin bir sonucu olarak; 21. yüzyılın henüz ilk 15 yılını geride bırakırken, dünyanın farklı coğrafyalarında büyük ekonomik krizler, yoğun protestolar ve politik alt-üst oluşlar yaşanmaktadır. Dünyanın neredeyse tüm kentleri, sermayenin sınırsız talepleri doğrultusunda yeniden şekillendirilmeye çalışılırken, yaşanan ekolojik, tarihsel, beşeri tahribat ve artan eşitsizlik biçimleri, mekânı giderek bir mücadele alanına ve toplumsal muhalefet pratiğine dönüştürmektedir.

Planlama meslek alanı, bu süreçte adeta yeniden tariflenerek, sermaye hareketlerinin akışkanlığını sağlamak amacıyla parçacıl, piyasacı yaklaşımın temel aracı olarak biçimlendirilmiş; etik ve bilimsel temellerini yitirir hale getirilmiştir. Sağlıklı yaşam hakkı, sosyal teknik altyapıdan ve açık yeşil alanlardan yoksun piyasa mekanizması marifetiyle, sadece rant esas alınarak, "ödediğin kadar yaşa" yaklaşımına indirgenmektedir. Oysa ki, toplumun ortak çıkarlarını ve kamu yararını gözeten, doğal ve tarihsel çevrenin korunduğu, halkın demokratik katılımını esas alan dinamik, çoğulcu ve eşitlikçi bir planlama anlayışının, toplumsal muhalefetin kentin meydanlarından giderek yükseldiği bu dönemde tesis edilmesine her zamankinden çok ihtiyaç vardır. Bugün, doğası gereği kamu adına yapılan ve toplumsal bir faaliyet olan planlama disiplininin kendisi; yasal, yönetsel ve mekânsal müdahale araçlarının kamucu ve ekolojik bir çerçevede ele alınabilmesi amacıyla, adeta bir mücadele alanına dönüşmüştür.

Bu çerçevede; her yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında, bu yıl 39.su düzenlenecek olan Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu`nun ana teması; "Müdahale, Mücadele ve Planlama" olarak belirlenmiştir. 5-8 Kasım 2015 tarihlerinde, Trabzon‘da; TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi sekretaryasında ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan, 39. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu`nda belirlenen ana tema çerçevesinde;

 

  • Büyük Kentsel Projeler
  • Konut Sorunu
  • Doğal, Kültürel, Tarihi Çevre ve Tahribat
  • Enerji Yatırım Projeleri
  • Ulaşım Altyapısı ve Projeler
  • Kıyı Alanları ve Kullanımları
  • Kentsel/Kırsal Dönüşüm ve Uygulamaları
  • İnşaat Sektörünün Planlama Üzerindeki Etkileri
  • Planlamaya Katılım
  • Planlama Hukuku ve Yasal Değişiklikler
  • Afetler ve Planlama
  • Göç ve Planlama Politikaları
  • Kentsel Mücadele Alanları ve Toplumsal Muhalefet
  • Plancının Değişen Rolü, Bilim Alanına Müdahale ve Mesleki Etik

vb. konular tartışmaya açılacaktır.

 

Küreselleşme sürecinde neo-liberal ekonomik politikalarla da yatılan sermayenin yeniden üretimi; mekanın yeniden şekillendirilmesiyle, doğal alanlar ve kentler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Planlama disiplininin mesleki içeriğinin aşındırıldığı, planlama enstrümanlarının birer rant yaratma aracına dönüştürüldüğü, sürekli sermaye yararına yapılan yasal değişikliklerle hukuk sisteminde kaotik ve işlevsiz bir ortam yaratıldığı, doğal, kültürel ve tarihi çevrenin parsel parsel tahrip edildiği, kamu arazilerinin ve kamusal hizmetlerin bu kriz ortamını sürdürebilmek amacıyla özelleştirilip sermaye birikiminin asli unsuru haline getirildiği ve geniş halk kesimlerinin tüm bu süreçte kaybeden konumuna geldiği görülmektedir. Bu anlamda belirlenmiş olan "Müdahale, Mücadele ve Planlama" ana başlığının objektif bir bakış açısı ile tartışıldığı bir ortam oluşturmayı hedefleyen Kolokyumda, sunulan alt başlıklar çerçevesinde, başta şehir plancısı meslektaşlarımız olmak üzere, günümüz kentsel sorunları ve kentleşme dinamikleri üzerine düşünen tüm uzmanları bildiri sunmaya davet ediyoruz.

Kolokyuma yazılı bildirilerin yanı sıra, poster bildiriler ile katılmak da mümkün olacaktır. Özetleri 400-500 kelime arasında olması gereken poster bildiriler etkinliğin amacına uygun sunumlardan seçilecektir. Kolokyum`da ayrıca tema ile ilgili çalışmaları ve uygulamaları olan yurtiçinden ve yurtdışından bilim insanları ile çeşitli kurum ve platformlardan çağrılı katılımcılar da yer alacaktır. Sunulacak bildirinin amaç, kapsam, yöntem ve temel bulgularını içeren özet metinlerinin; 700- 1500 kelime arasında olduğu ve iletişim kurulacak yazarın da belirtildiği şekilde hazırlanarak; 10 Temmuz 2015 tarihine kadar, belirtilen iletişim adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bilim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kabul edilen bildiri özetleri, bildiri sahiplerine 10 Ağustos 2015 tarihine kadar iletilecektir. Bildiri sahiplerinin tam metin halindeki bildirilerini 02 Ekim 2015 tarihine kadar, iletişim adresine iletmesi beklenmektedir.

Kolokyum`da sunulacak bildiri özetlerinin özgün çalışmanın bileşenlerini içerecek uzunluk ve derinlikte olması, bildiri özet metni içerisinde yazara/yazarlara ilişkin tanımlayıcı bilgi içermemesi gerekmekte olup, bu bilgilerin ayrıca iletilmesi beklenmektedir. Bildiriler fotoğraf, harita, çizim vb. görsel malzeme içeriyorsa metnin özgün biçimi yanında, salt metinden oluşan ve görsel malzemelerden oluşan iki ayrı dosya da gönderilmelidir. Başvuruda bildiri sahibinin adı, soyadı, mesleği, çalıştığı kurum, görevi, adresi, telefon, faks, e-posta, bildiri başlığı ve sunuşta kullanılacak ek cihazlar (tepegöz, slayt, datashow, projeksiyon, dizüstü bilgisayar, vb.) belirtilmelidir.

 

Kolokyum Takvimi:

Kolokyuma bildiri özeti gönderme için son tarih

10 Temmuz 2015*

Kolokyum bildirilerinin değerlendirilmesi ve kabul bildirimi

10 Ağustos 2015*

Bildirilerin tam metinlerinin teslimi

02 Ekim 2015*

39. DŞG KOLOKYUMU (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – TRABZON)

5-6-7-8 KASIM 2015

* Kolokyum takviminde olası tarih değişikliklerini ve kolokyuma ait gelişmeleri Odamız web sayfasından takip edebilirsiniz.

NOT: Ekte kolokyum çağrı ve bildiri duyuru metni, bilim kurulu ve yürütme kurulu ile kolokyum afişi yer almaktadır.

 

ETKİNLİK SEKRETERYASI:

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi

Çarşı Mahallesi, Maraş Caddesi Mısırlıoğlu Sokak

No:18 Kat:5 - Trabzon

Tel • Faks : 0462 326 32 39

e-posta: spotrabzon@spo.org.tr

 

 

BİLİM KURULU

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Prof. Dr. Çağatay KESKİNOK

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Prof. Dr. Güven Arif SARGIN

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Prof. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Doç. Dr. Mustafa Kemal BAYIRBAĞ

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Doç. Dr. Osman BALABAN

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Yrd. Doç. Dr. Pervin ŞENOL

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Cenap SANCAR

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Nilgün KİPER

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Gökhan Hüseyin ERKAN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. E. İpek ÖZBEK SÖNMEZ

Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Neşe YILMAZ BAKIR

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Doç. Dr. Adile ARSLAN AVAR

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI

Mersin Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yasemin SARIKAYA LEVENT

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Doç. Dr. Hürriyet ÖĞDÜL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Melih ERSOY

Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Elif GÜNDÜZ

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ

 

 

 

 

YÜRÜTME KURULU

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Ayşe IŞIK EZER

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Hüseyin G. ÇANKAYA

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Gürkan AKGÜN

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Nehir YÜKSEL

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Ayhan ERDOĞAN

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Cansu DEMİR

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Sultan KARASÜLEYMANOĞLU

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Şelale BALAMBAR

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi

Kadir GÜNAY

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi

Ercan ŞEN

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi

Fatih AYAZ

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi

İsmail Hakkı SANDIKÇI

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi

Hüseyin ATİLLA

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi

Aynur PERVAN

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi

Esen BERBER

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Cenap SANCAR

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Dilek BEYAZLI

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ersin TÜRK

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Gökhan Hüseyin ERKAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Nilgün KİPER

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Beytullah SULAK

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Beyza KARADENİZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Ceren ÜNLÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Emrehan ÖZCAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Meltem DURAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Pelin TATLI

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Seda ÖZLÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Sinem DEDEOĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŞG 39. KOLOKYUMU AFİŞ
(2798 KB) (04.06.2015 12:48:09)

DŞG 39. KOLOKYUMU ÇAĞRI VE BİLDİRİ METNİ
(688 KB) (04.06.2015 14:40:55)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Adobe® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Adobe® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 5261

Tüm Haberler

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.