TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

07 ARALIK 2021 SALI  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

MUĞLA ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      SİT ALANLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 08.11.2016
Güncellenme Zamanı: 16.01.2017 23:53:59
Yayınlayan Birim: MUĞLA

 

Güncellenme Zamanı: 01.12.2016 11:26:00

 
SİT ALANLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI
 

Değerli Muğlalılar;

Planlama disiplininin temel kısıtlarından olan "Korunan Alanlara" yönelik, 2012 yılında yürürlüğe giren "Korunan Alanların Tespit, Tescil Ve Onayına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik" kapsamında hazırlanan "Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu"nun son günlerde İlimiz kamuoyunda tartışıldığı bilinmektedir. Bu rapora ilişkin bilgi kirliliklerinin oluşması sebebiyle konuya ilişkin Şubemizce açıklama yapma gerekliliği duyulmuştur.

1. Derece, 2.Derece ve 3.Derece Doğal Sit Alanlarına yönelik uygulamalar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu`nun 728 sayılı Doğal (Tabii) Sitler, Koruma Ve Kullanma Koşulları İle İlgili İlke Kararı ile yürütülmektedir. Tartışmaya konu 2012 yılında yürürlüğe giren Yönetmelik`te "Korunan Alan" statüleri; "Kesin Korunacak Hassas Alanlar", "Nitelikli Doğal Koruma Alanları" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları" olarak yeniden adlandırılmıştır.

İki mevzuat arasındaki farkları incelediğimizde:

• 1.Derece Doğal Sit Alanlarında rekreasyon amaçlı günübirlik tesisler yapılıyorken, 2012 tarihli Yönetmelik ile birlikte yeniden tanımlanan Sit Kategorilerine göre bu alanlar "Kesin Korunacak Hassas Alanlar" olarak tanımlanmış olup, yapı yasağı getirilerek mutlak korunması gereken alan olarak belirlenmiştir.
• 2.Derece Doğal Sit Alanı olarak belirlenen alanlarda Turizm Yatırım ve Turizm İşletme Belgeli Turistik Tesislerin yapılabildiği alanlar iken, Yönetmelik ile bu alanlar Nitelikli Doğal Koruma Alanları şeklinde yeniden tanımlanarak çadırlı kamp alanları, bungalov ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlar olarak tanımlanmıştır.
• 3.Derece Doğal Sit Alanları "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları" şeklinde yeniden tanımlanmış olup, bu alanlar turizm ve yerleşme alanlarına izin veren alanlar olarak belirtilmiştir.

İlimiz yüzölçümünde %14,5 lik bir orana sahip olan Doğal Sit Alanlarında;
• Doğal çevrenin bilinçsizce tahrip edilmesi,
• Yaklaşık 30 yılı aşan süredir Koruma Amaçlı İmar Planlarının tamamlanamamış olması,
• Teknik altyapı hizmetlerinin yapılamaması,
• "Kaçak Yapılaşma" sorunun sıklıkla karşımıza çıkıyor olması,
çevresel ve sosyal olarak ilimizdeki en ciddi sorunlardan biridir.

Sit alanlarının irdelenmesi konusunun kamuoyunda yer almasını müteakip Şubemizce Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülmüş olup,

Alınan bilgiye göre; söz konusu çalışmaların Kurum Görüşlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından tekrar irdelenmesinin ardından gerekli değişiklik ve düzenlemeler ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na gönderileceği, son olarak Bakanlıkça uygun bulunması durumunda söz konusu "Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu"nun onaylanarak ilgili İdarelerce kamuoyuna ilan edileceğinin bilgisini almış bulunmaktayız.

Şubemizce yapılan araştırmalar neticesinde;
• Tartışmaya konu çalışmanın doğrudan imara açılacak yerleri gösterdiği söylenemez ki; söz konusu sit irdelemesine ilişkin çalışma İmar Planı vasfı taşımamakla beraber, İmar Planı kararı birçok kurum görüşlerini, teknik ve bilimsel araştırmaları gerektirmektedir.
• Bakanlıkça yürütülen çalışmalar "Kaçak Yapıların Yasallaşması"na neden olabilecek, "Kaçak Yapılaşma" sorununa yönelik çözümlerin bu Araştırma Raporu ve sonrasında yapılacak düzenlemeler ile hayata geçirilmesi de düşünülmelidir.
• Bir kentin can damarları olan Altyapı hizmetlerinin sunulmasında mevcutta yaşanan sıkıntılar artabileceği gibi; Doğal ve Ekolojik çevrenin daha hızlı tahrip olabileceği endişesini taşımaktayız.
• Günümüze kadar İlimizin birçok noktasında yaşanmış olan "Plansızlık" problemleri devam etmekte iken; bu çalışmanın onaylanması durumunda "Onaylı İmar Planlarının" hukuki durumları birer muamma olacak, yürütmelerinin durması mümkün olabilecek ve "Çevresel ve Sosyal Değerlerin Hızla Tahrip Edilmesi" de söz konusu olabilecektir. Bu nedenle "Planlama Altyapısı" da göz önünde bulundurulmalı, günü kurtarıcı çözümler yerine; planlı ve koruma-kullanma dengesini gözeten yaklaşımların önü açılmalıdır.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü`nün 40.yılı etkinliklerinin düzenlendiği bugünlerde, Ülkemizin cennet köşelerinden olan Muğla İlimizde odamızca çevresel değerlerin kaybedilebileceği endişesini taşımakla birlikte, TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi olarak yapılacak çalışmalarda meslek alanımız ile ilgili olarak Muğla`nın değerleri ve çıkarları doğrultusunda, her türlü görüş ve çözüm önerilerine katkı koyacağımızın ve "Doğa Harikası" olan Muğla İlimizin değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda konunun dikkatle takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

 

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 4040

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.