TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

07 ARALIK 2021 SALI  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

MUĞLA ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      İLİMİZDEKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINA İLİŞKİN ŞUBEMİZ BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 01.06.2017
Güncellenme Zamanı: 01.06.2017 17:21:23
Yayınlayan Birim: MUĞLA

 

Güncellenme Zamanı: 01.06.2017 12:35:59

Değerli Basın Mensupları ve Saygıdeğer Katılımcılar

TMMOB`a bağlı 24 odadan birisi olan Şehir Plancıları Odası, Anayasa‘nın 135. maddesinden aldığı yetkiyle Şehir Plancılığı mesleğine ilişkin konularda "kamu adına denetim" görevi üstlenen bir meslek odası olup; amaçları arasında "Ülkenin ve kamunun çıkarlarının korunması doğrultusunda meslek alanına giren konularda doğal kaynakların ve kamusal varlıkların korunması ve geliştirilmesi, ülkenin sanatsal ve teknik gelişmesi için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak…" yer almaktadır. TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi olarak, 2014 yılından itibaren yetki ve sorumluluk alanımızda bulunan Muğla ve Denizli illerinde, Odamız amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Odamız Muğla`da ve ülkemizin tamamında kentlerimizin daha yaşanabilir bir şekilde planlanması, kültürel tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi adına tüm platformlarda mücadelesini sürdürmektedir. Ülkemizin önemli doğal değerlerine sahip Muğla`da son dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nca Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu adı altında sit alanlarına ilişkin "yeni düzenlemeler" yapılmakta ve çevresel değerlerimizin hızla kaybedilmesi riskini artırmaktadır.

Bugüne kadar Muğla İlinin birçok noktasında, özelliklede korunan alanlarda yaşanan  "Plansızlık" problemleri devam etmekte iken;  bu araştırmanın onaylanması durumunda "Onaylı İmar Planlarının da" hukuki durumlarında belirsizlikler ortaya çıkartacaktır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde, yürütmelerinin durması mümkün olabilecek, çevresel ve sosyal değerlerin hızla tahrip  edilmesi de söz konusu olabilecektir. Bu nedenle planlama altyapısı da göz önünde bulundurulmalı, günü kurtarıcı çözümler yerine üst ölçekli planlardan başlamak üzere, plan kademelenmesine uygun olarak korunması gerekli doğal  değerlerimiz, planların yönlendirmesi ile değerlendirilmelidir.

Muğla da son yıllarda sıkça karşılaşılan  ve tartışılan bir başka konu ise yenilenebilir enerji yatırımlarının yer seçimi konusudur. Doğal kaynaklardan elde edilen ve doğa tarafından yenilenebilen rüzgar, güneş, su gibi kaynaklardan üretilen enerji (alternatif enerji ya da sürdürülebilir enerji), günümüzde enerji üretimi ve çevre koruma gündeminin temel tartışma alanlarındandır.

Enerji ihtiyacının karşılanması, enerji ihtiyacı karşılanırken iklim değişikliği ile mücadele, çevresel ve ekolojik varlıkların korunması ve kaynakların etkin kullanımı  uluslararası , ulusal ve kentleşme politikalarının gündeminde önemli yer tutmaktadır.

Yüzölçümünün %75`i özel kanunlar ile korunan, önemli doğal değerlere sahip Muğla İlimizde de enerji yatırımları, gerek kamu gerekse de özel sektör açısından cazip yatırımlar olarak öne çıkmaktadır. Ancak çevreyi kirleten enerji üretim tesislerinin yanında, yenilenebilir enerji yatırımlarının yer seçimleri ve  uygulamalarında da gerçekleştirilen uygunsuzluklar, bölge kamuoyunun olduğu gibi Şubemiz ve Odamızın da tepkisini çekmekte; hukuksal girişimlere ve toplumsal hareketlere neden olmaktadır. Merkezi ve yerel  yönetimler eli ile doğal alanların korunması ve planlama biliminin ön görülerini  göz ardı eden, oldu-bitti uygulamalar ile geri dönüşü mümkün olmayan tahribatlara neden olunmakta, parçacı ve rant öncelikli yatırımların önü açılmaktadır. Nükleer ve Termik santraller gibi çevresel  ve doğal yaşama zararları kanıtlanan enerji üretim tesislerinin yerine, gelecek dönemde enerji ihtiyacının karşılanabilmesi adına yer seçimi doğru yapılmış olan yenilenebilir/sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı yatırımlar daha doğru tercihler olacaktır.

Bu nedenle, şehir planlama meslek alanını da ilgilendiren, hiçbir bilimsel veri ve rasyonel düşünceye konu edilemeyecek girişim ve yatırımlara karşı; TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Muğla Şubesi olarak kamu yararına ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir kentler ve doğa bırakmak için anayasal görevimizi yerine getirmek için çalışıyoruz.

 Bugün de, burada bulunan ve bizlerle birlikte bu kamusal görevi yerine getirmek için mücadele eden emek meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ne bağlı Odalarla beraber doğal, kültürel ve tarihi değerlerimizi koruma görevimizi  sürdüreceğimizi basınımız ve kamuoyu önünde bir kez daha ilan ediyoruz.

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 73

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.