TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

03 ARALIK 2021 CUMA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

ANTALYA ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      ``OTOPARK İHTİYACINA ORTAK ÇÖZÜM``

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 19.06.2018
Güncellenme Zamanı: 02.07.2018 11:10:29
Yayınlayan Birim: ANTALYA

 

Güncellenme Zamanı: 02.07.2018 10:23:50

 
``OTOPARK İHTİYACINA ORTAK ÇÖZÜM``
 

Kentimizde Otopark Sorunu aynı zamanda bir Ulaşım Sorunudur. Ulaşım Ana Planı Kararlarıyla birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Antalya için Güvenli bir Ulaşım Yapısının hayata geçirilmesi için geç kalınmamalıdır.

22 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliği‘nin 1 Haziran‘da yürürlüğe girmesi beklenirken, Resmi olmayan verilere göre bu sürenin ertelendiği belirtilmektedir. Otopark Yönetmeliği‘nin amacı; "yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı, trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunun ve otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarını aynı Kanunun 5 inci maddesinde tanımlanan ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümünü gösteren imar planlarına uygun olarak düzenlemektir".şeklinde belirtilmiştir.

Meskenlerde eski hali ile üç konut için en az bir olan otopark yapım zorunluluğunun her konut için bir otopark olarak değiştirilmesi ve ana caddelerin, meydanların, yeşil sahaların ve parkların, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların bahçelerinin altında bölgesel ve genel otoparkların yapılabilmesi, park et - devam et otoparklarının düzenleme esasları, yeni Yönetmeliğin dikkat çeken konuları olarak ön plana çıkmaktadır.

Geçmişten günümüze birçok kez otopark yönetmelik hükümleri değiştirilerek kentlerin imarlı alanlarında kentlerimizin temel ulaşım sorunlarından olan otopark sorunlarının giderilmesi amacıyla çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Kentimizde de Hızlı kentleşme, nüfusun artması, araç sahipliliğindeki artışlar, ulaşım ana planı eksikliği ve yönetmelik hükümlerinin yeterince uygulanamamış olması mekanda sorunların çözülmesini sağlayamamış, sokaklarımız caddelerimiz adeta park yeri olarak kullanılmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir.

Kentlerimizde yaşadığımız otopark sorununun aynı zamanda bir ulaşım sorunu olduğu unutulmamalı ve bütüncül bir bakış akışı ve ulaşım politikalarıyla sorunlara çözüm aranılmalıdır. Bunun için yapılması gerekenler;

  • Özellikle karayolu ulaşımının yaygın olarak kullanıldığı kentimizde taşıt sayısı da her geçen gün artış göstermektedir. Antalya ili TÜİK 2018 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre Türkiye‘de "trafiğe kayıtlı araç sayısı " bakımından toplam 1.036.033 adet taşıt sayısı ile İstanbul, Ankara ve İzmir‘den sonra 4. sırada ayrıca 271.974 motosiklet sayısı ile 297.565 olan İstanbul ilinden sonra 2. sırada yer almaktadır. Maalesef yol güzergahları ve kapasitesi bu hızla iyileştirilememiş, yollar ve otoparklar zaman içinde yetersiz kalmıştır. Kentimiz TÜİK 2016 yılı verilerine göre "illere göre ölümlü trafik kazaları" bakımından Konya ve İzmir‘den sonra 3. sıraya ulaşmıştır. İstatistiki veriler göstermiştir ki Antalya‘da GÜVENLİ BİR ULAŞIM SİSTEMİ VE YAPISININ KURULMASI GEREKMEKTEDİR. Bunun en önemli bileşeni DOĞRU PLANLAMA VE TASARIMDIR.

  • Kentin bütüncül planlama anlayışıyla ulaşım ana planı kararları doğrultusunda kentte ulaşım sorunlarına akılcı, teknik ve bilimsel çözümler getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle özel araç sahipliliğini teşvik edecek uygulamalar yerine toplu taşımayı iyileştiren ve teşvik eden, bisiklet ve yaya yollarının sürekliliğinin sağlandığı düzenlemeler acil olarak kentimizde uygulanmalıdır.

  • Kent içerisinde otopark sayımlarının yapılarak, otopark alanı ihtiyaçlarının belirlenmesi gereklidir.

  • Antalya Ulaşım Ana Planı kararları doğrultusunda kent içerisinde önerilen yerlerde otoparklar planlanmalı ve uygulanmalıdır. Alt ölçeklerdeki planlara ulaşım ve otopark kararları ve politikaları aktarılmalı ve uygulanmalıdır.

  • Kent içerisinde ulaşım ana planı ve üst ölçekli planlama kararlarıyla ilişkilerinin kurularak otopark politikası oluşturulması gerekmektedir.

  • Alan kullanım değişikliklerinde otopark yönetmeliğindeki zorunlulukların yerine getirilmesi sağlanmalıdır.

  • Yönetmelikte belirlenen kullanım türüne göre belirlenen otopark minimum miktarlarının uygulanması gerekmektedir. Otopark yönetmeliği ve ulaşım kararlarının bundan sonraki süreçte belediyelerimiz tarafından kararlılıkla uygulanmasıdır, Denetim ve izleme koşullarının sağlanmalıdır. Meskenlerde her daireye bir otopark hükmünün kararlılıkla uygulanması gerekmektedir.

  • Ayrıca yönetmeliğin getirdiği hükümler çerçevesinde merkezi bölgelerdeki yeşil alanların ve meydanların zarar görmesine, kamusal alanların tahrip edilmesine yol açacak uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir.

  • Bu alanların çevresiyle olan ilişkileri kentsel tasarım projeleriyle desteklenmelidir.

  • Otopark alanlarının günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yönetmelikte de belirtilen belirli standartlarda engellilere yönelik, bisiklet ve motosiklet park yeri ayrılması gerekmektedir.

Öncelikli olarak kentimizde mevcut durumun tespit edilerek kentin bütüncül ulaşım ana kararları doğrultusunda otopark ihtiyacının belirlenmesi, ulaşım ana planı kararları doğrultusunda otopark alanlarına ilişkin politikaların ve kararların alt ölçekli planlara aktarılması, Otopark yönetmelik hükümlerinin uygulanması, yönetmeliğin getirdiği standartların sağlanmasına ilişkin çalışmaların yapılması, denetlenmesi, izlenmesı ve sürdürülebilir bir şekilde kamu yararı için kullanılması büyük önem taşımaktadır.

 

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

ANTALYA ŞUBE YÖNETİM KURULU

Okunma Sayısı: 95

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.