TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

03 ARALIK 2021 CUMA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

ANTALYA ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      ANTALYA’DA KIRSALDA KALKINMAYI SAĞLAYACAK KIRSAL ALAN PLANLAMASI ANLAYIŞINA VE YÖNTEMLERİNE AYNI ZAMANDA KIRSAL TURİZM STRATEJİLERİNE VE PROJELERİNE İHTİYAÇ BULUNMAKTADIR.

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 18.09.2018
Güncellenme Zamanı: 08.10.2018 10:59:47
Yayınlayan Birim: ANTALYA

 

Antalya`da Kırsalda Kalkınmayı sağlayacak Kırsal Alan Planlaması anlayışına ve yöntemlerine aynı zamanda Kırsal Turizm Stratejilerine ve Projelerine ihtiyaç bulunmaktadır.

Antalya il bütününde hem turizm alanları planlama stratejilerini hem de kırsal alanlara yönelik kalkınma stratejilerini içeren planlama çalışmalarına ihtiyaç bulunmakta bunları destekleyecek ulaşım kararlarına, ilçelerin kendi yapılarına ve ihtiyaçlarına uygun arazi kullanım kararlarına ve politikalarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Halbuki günümüzde Antalya ilçeleri için ayrı ayrı olarak hazırlanan Nazım İmar Planlama çalışmalarında farklı onama yetkisine sahip olan orman alanları, turizm alanları, farklı statüdeki korunacak alanlar plan onama sınırları dışında tutularak plan sınırları belirlenmektedir. Bu şekilde plan bütünlüğü oluşturulamamakta, kırsal alanlar kentsel alan yaklaşımıyla planlanmakta plan mevcut durum ve verilerinin planlama diline çevrilmesinden öteye gidememekte, strateji üretmekte yetersiz kalmaktadır.

Antalya il bütününde ilçeler bazında son beş yıl içinde nüfus değişimini incelediğimizde 2012-2017 yılları arasında Antalya merkez ilçelerinde nüfus artış oranı bakımından sırayla Konyaaltı % 31, Döşemealtı % 26, Kepez %19 ve Muratpaşa % 10 nüfus artışı oranına sahipken son beş yıllık süreçde Akseki`de % 20, İbradi`de % 9 Gündoğmuş da % 6 oranında nüfus azalışı görülmektedir.

Kırsal Alanların korunması ve sürdürülebilirliğini sağlayacak planlama yaklaşımını hayata geçirmeliyiz

Kültürel, tarihi ve doğal değerlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması korumanın temel amacıdır. Özellikle toplumların geleneksel yaşam biçimlerini ve sahip oldukları kültürel özellikleri yansıtan kırsal alanların korunması, ulusal mirasın sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Kırsal alanlarda belirgin biçimde ortaya çıkan yapısal farklılıklar sonucu yöreye özgü olarak gelişen geleneksel konut yapıları ve onların birlikte oluşturdukları sokak dokularının oluşturduğu tarihi kent dokularının dönemin yaşamını yansıtacak şekilde korunması, günün ihtiyaçlarına uygun bir işlevle yaşatılması önem kazanmaktadır.Bu alanlar için Koruma Amaçlı İmar Planları yapılmalı ve planlama süreci sonuçlanarak uygulamaya geçmelidir.

Kırsal alanların korunması ve sürdürülebilirliğinin önemli olmasının yanında salt korumanın yeterli olmadığı yaşatarak korumanın koruma kullanma dengelerinin iyi kurulmasının gerekliliği bilinen gerçeklerdir. Kırsal alanlar gerek fiziksel yaşam koşulları gerekse ekonomik olanaklar açısından güncel modern yaşam koşullarına entegre edilebilmeli ve bu alanlar sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından desteklenmelidir.

Kırsal Kalkınmada öncü ve önemli sektörlerden birisi kırsal turizmdir. Kırsal turizmin il bütününde farklı sektörlerin birlikteliğiyle belirli ilkeler ve stratejiler çerçevesinde sürdürülebilir planlama yaklaşımıyla bilinçli bir şekilde planlanmalı ve uygulanabilir projelerle hayata geçirilmelidir.

Uluslar arası düzeyde başarılı olan uygulamalarda kırsal alanların korunma süreci incelendiğinde bu alanların ekonomik olarak ek sektörlerle desteklendiği, Yerel kültürel mirasın sürekliliği sağlanmasına yönelik ekonomik katkı sağlanmasının önem taşıdığı ve bu sektörlerin başında da turizm sektörünün geldiği görülmektedir.

Kırsal kalkınmada öncü ve en önemli sektörlerden birisi olan kırsal turizmin geliştirilmesi açısından olumlu sonuçlar doğuracak projelerin geliştirilmesi gerekmektedir. Kırsal turizm kırsal alanlarda insanların eğlenme, dinlenme ve boş zamanların değerlendirme amaçları için ayrılmış ve düzenlenmiş alan ve yapıların görünümüdür. Bu alanlar ve yapıların bilinçli bir planlama ile doğa ile bütünlük oluşturmaları gerekmektedir. Bu nedenle kırsal turizmin belirli ilkeler ve stratejiler çerçevesinde planlanması ve sürdürülmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu alanların Antalya kent bütünü Nazım İmar Planı Planlama çalışmalarıyla desteklenmesi ve gerek turizm alanlarına yönelik gerekse kırsal alanlara yönelik stratejilerin il sınırlarını kapsayacak şekilde bir bütünlük içermesi büyük önem taşımaktadır.TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu

  Okunma Sayısı: 149

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.