TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

02 MART 2021 SALI  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

ANKARA ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      PLAN NOTLARINDAN BELEDİYE MECLİS KARARINA; YEREL YÖNETİMLERDE RÜŞVETİN KURALLAŞTIRILMASI

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 10.01.2019
Güncellenme Zamanı: 10.01.2019 16:51:30
Yayınlayan Birim: ANKARA

 

Güncellenme Zamanı: 10.01.2019 16:51:18

 Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak yıllardır rantın yüksek olduğu yeni gelişme alanlarında belirli parsellerde emsal artışı karşılığında okul, sosyal donatı, yurt, dini tesis vb. yapma taahhütleri ile imar planı değişiklikleri yapılmasını öngören plan notlarıyla karşılaşmaktayız. Daha önce onlarca kez örneğini gördüğümüz "taahhütlü" plan notlarına karşın mücadelemizin detaylarını 3 Ağustos 2016 tarihinde kamuoyu ile paylaşmıştık. (bkz. "Parsel Parsel Soruyoruz Vol.2 Bu Plan Notları Kime Hizmet Ediyor?"). Anayasaya, imar kanununa ve planlama ilkelerine aykırı bir şekilde gerçekleşen bu tür plan notu değişikliği işlemlerine karşı açtığımız davaların büyük bir kısmını kazanmış, geri kalan davalarımız da devam ederken, karşılıklı çıkar sağlamak için belediyenin şart koştuğu bu faaliyetler bir üst seviyeye getirilmiştir. 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Ekim 2018‘de aldığı bir kararla; daha önce gerçekleştirdiği Okul veya Sosyal Amaçlı yapıların yapılması şartı koştuğu plan notu kararları yerine "Belediyemizce plan notlarında getirilen Okul veya Sosyal Tesisleri toplam bedeli karşılığındaki tutarın; Belediyemize ait Belediye Hizmet alanları, hizmet binaları, altyapı ve üst yapıda yol, köprü, alt geçit, üst geçit, park, peyzaj, Huzurevi, Kadın sığınma evi vb. tesislerde kullanılması, bu husustaki "kullanım kararını belirleme yetkisinin" Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene verilmesi" kararını oy çokluğu ile kabul etmiştir. Bu meclis kararında; istenen hibenin belediyeye sağlanması şartıyla yasadışı emsalin artışının önünün açılması ve sermayedarlardan alınacak rüşvetin yönteminin meclis oy çokluğu ile meşrulaştırılması söz konusudur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi siyasi ilişkiler çerçevesinde büyüyen sermaye gruplarının çıkarları doğrultusundainşaat alanlarının arttırılmasını sağlayabilmek ve oluşan rant döngüsünü karşılıklı çıkar kılıfına uydurmak için ilgili taahhütlerin sözde "sosyal" amacını ön plana çıkararak aklamayı amaçlamaktadır. Fakat plan notlarında belirtilen taahhütlerin; gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, gerçekleştirildi ise hangi ihtiyaç temelinde, nasıl, nerede ve kimler tarafından gerçekleştirildiği, bu alanların mülk ve kullanım sahipliği bilinmemektedir. Bu gerçekliklerin ışığında Meclis Kararını tekrar değerlendirdiğimizde, yapıların "toplam bedeli karşılığındaki tutarın", bu tutar karşılığında kim tarafından, nerede, hangi amaçla kullanılacağının belirsizliği ilgili kararın kamu yararı gözeten hiçbir noktası olmadığını göstermektedir.

Ayrıca kararda belirtilen belediyeye verilecek tutarın "kullanım kararını belirleme yetkisinin" Büyükşehir Belediyesi Başkanına ve encümene verilmesi muamması, belediyeye sağlanan rüşvetin nasıl kullanacağına meclis kararı dahi olmadan tek elden karar verilmesini öngörmektedir. Bu karar en temelinde hukuksuz rant döngüsünün kökenine belediyeyi yerleştirirken, diğer yandan rantın tek elden yönetilmesini şart koşması, yeni Türkiye‘nin yerel yönetim hayalini de ortaya koymaktadır.
İster plan notuyla okul inşası taahhüdü, ister nakit para temini taahhüdü ile olsun bu durum; hukuka, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine uygun bir yapılaşmayı öngören imar planlarının hiç bir işlevinin kalmadığını göstermektedir. İlgili meclis kararı, planlamada karar alma mekanizmalarında bilime ve hukuka gereksinim olmadığını, herhangi bir koşulda taahhütlü hibe ile sermayedarların önünü kesen planlama sorunlarının çözülebileceği anlamını taşımaktadır.

Sonuç olarak, ilgili meclis kararı ile plan notlarına sıkıştırılmış rüşvet deneyimlerinden, açık ve organize bir rüşvet uygulamasına geçilmiştir. Belediye meclisi üyeleri görevini kötüye kullanarak, Belediyeye hukuka aykırı menfaat sağlamayı kurallaştırılan bu kararla açıkça suç işlemektedir. Söz konusu tesislerin bedelinin belediyeye yatırılması ile belediyeyi kurum olarak bu suça alet etmektedir. Planlama mesleğini hiçe sayan, yerel yönetimleri karanlığa sürükleyen bu meclis kararı derhal iptal edilmelidir. Etik değerleri hiçe sayan, hukuk ve bilime ahlaksızlığı şart koşan bu rant düzenine karşı kamuoyunu kararlı mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Okunma Sayısı: 158

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.