TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

16 EKİM 2021 CUMARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

ANTALYA ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

       KENTLERİMİZİ DOĞAL AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ HALE GETİRMELİYİZ

HABER

Yayına Giriş Tarihi: 17.08.2019
Güncellenme Zamanı: 26.08.2019 15:46:09
Yayınlayan Birim: ANTALYA

 

Çok sayıda insanımızın yaşamını yitirdiği 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminden bugüne 20 yıl geçmiş, Düzce, Elazığ, Van ve en son Denizli`de yaşanan depremlerin yanı sıra Türkiye`de ortalama her 5 yılda bir geniş çapta can ve mal kaybına neden olan büyük deprem meydana gelmektedir. Ayrıca Ordu`da yaşanan sel felaketi gibi bugüne kadar gerçekleşen doğal afetlerde birçok insanımız etkilenmiş ve birçokları yaşamını kaybetmiştir. Bir deprem ülkesi olarak her an risk altında olmamıza rağmen, kalıcı çözümler oluşturulmamış, planlı adım atılmamış, bunun yanında imar barışı altında imar affı düzenlemesi ile kaçak yapılar yasallaştırılmış ve doğal alanların zarar görmesine neden olunmuş, planlı kentleşme bu durumdan olumsuz etkilenmiştir.

Antalya 1950 li yıllardan başlayan artan oranda devam eden kentleşme hareketleri hızlı nüfus artışı, göç ve yapılaşma, doğal alanların tahribi ve rant baskısı doğal afetlerin olumsuz etkilerini daha da arttırmıştır. Özellikle plansız alanlarda ve şehircilik ilke ve esaslarına aykırı yapılaşmış, önlem alınmamış alanlarda su taşkını gibi doğal olayların felakete dönüşmesine neden olmuştur.


Kentimizde afetlere yönelik dirençli bir kent olma konusunda , olası depremlerin meydana getireceği can ve mal kayıplarını azaltmada ve depremle baş edebilmede, deprem sonrası strateji ve eylemlerin belirlenmesine ve kentimizde bir an önce depreme dayanıklı yaşanabilir, güvenli, sağlıklı yerleşim alanlarının oluşturulması için bilim ve tekniğe uygun, kapsamlı ve bütüncül planlama çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Böylece; Riskleri oluşturan tehlikelerin önceden belirlenmesi ve zarar görebilirlik düzeyinin tespitine yönelik kentsel risk değerlendirme çalışmalarını içeren bir mekansal planlama yaklaşımı olası afetlerin olumsuz sosyal ve ekonomik etkilerini azaltabilmektedir.


Antalya`nın ihtiyacı olana afet risklerini en aza indirgeyecek, riskli alanların belirlenmesi, riskli yapıların özellikle sağlık ve eğitim kurumları başta olmak üzere, tarihi ve kültürel çevreler, risk teşkil eden yapı stoklarının ve zemin yapısının bilim ve tekniğe uygun envanter çalışmalarının yapılmasına, güncel bilgi teknolojilerinin oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.


Depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmak için riskleri en aza indirgeyecek, sakınım planlaması ve şehircilik anlayışına ve bu amaca yönelik kurumsal altyapının oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Farklı kurum ve kuruluşların doğal afetleri önleyici, eşgüdüm içerisinde işbirliği içerisinde çalışması ve bu verilerin ışığında bu alanlardaki riskleri önleyecek müdahale biçimlerinin belirlenmesi ve mekansal planlama çalışmalarına aktarılması gerekmektedir.


Özellikle Yerel Yönetimlerin, doğal afetler konusunda toplumsal bir bilinç ve katılım ortamının oluşturulmasını ve afet risklerinin önlenmesine yönelik kısa, orta ve uzun vadede yapılacak planlama çalışmalarının farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları katılımıyla yapılması büyük önem taşımaktadır.


Yerel Yönetimlerden; tüm dünyada etkisi artarak devam eden iklim değişikliğine yönelik yaşam alanlarımıza yönelik politikaların üretilmesini, Doğal afetlerin neden olabileceği riskleri en aza indirgeyecek, Kentlilerin güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını temel alan kentleşme anlayışına ve planlı adımların atılmasını talep ediyor, deprem ve doğal afetlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz.TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

 Okunma Sayısı: 438

Tüm Şube Haberler
Tüm Haberler

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.