TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

23 OCAK 2021 CUMARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

ANKARA ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      TOKİ TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILAN AOÇ ARAZİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 29.08.2019
Güncellenme Zamanı: 29.08.2019 14:27:34
Yayınlayan Birim: ANKARA

 

Güncellenme Zamanı: 29.08.2019 14:27:31

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının internet sitesinde Ankara‘nın en yüksek ranta sahip bölgelerinden biri olan Çukurambar‘da iki parselin açık arttırma yöntemi ile 5 Eylül 2019 tarihinde satışa çıkarılacağı duyurulmuştur. 10 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan satış ilanında alanın toplam yüzölçümü 48.354 m2 olan 29101 ada 27 parsel ve 29102 ada 6 parselin E:1.50 yapılaşma koşullarında Konut+Ticaret imar durumuna sahip olduğu belirtilmiştir. Ancak TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak bu parsellerin yer aldığı imar planlarına açtığımız davada Ankara 4. İdare Mahkemesi, satış ilanının yayınlanmasından iki hafta önce, 26 Temmuz 2019 tarihinde yürütmesinin durdurulması kararı vermiştir. TOKİ, yürürlükte olmayan bir imar planına dayanarak, kamu arazilerini satışa çıkararak suç işlemektedir. Bu suçun arka planında işleyen süreç, hukuksuzluğun adım adım nasıl örüldüğünü ve kamusal alanlarımızın devlet-sermaye işbirliği içerisinde nasıl talan edildiğini gözler önüne sermektedir.

1- Çukurambar bölgesinde yer alan ve açtığımız son davayı da içeren 29101 ada 27 ve 28 parseller ile 29102 ada 6, 7 ve 8 nolu parseller ve şu anda üzerinden Amerika Büyükelçiliği yeni binasının inşa edilmekte olduğu 29095 ada 1 parseli kapsayan alan; 1983 yılında "Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve eğitim alanlarının genişletilmesi ve anılan arazilerin daha faydalı kullanımına olanak verilmesinin gerekliliği" gerekçeleriyle Atatürk Orman Çiftliğinden Gazi Üniversitesine devredilmiştir. Devir işlemi, Gazi Üniversitesinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması şartı ile gerçekleştirilmiştir. [1] [2]

2- Gazi Üniversitesi ve TOKİ arasında 2010 yılında imzalanan protokol ile söz konusu araziler, Üniversite‘nin belirleyeceği alanlarda talep edeceği Hizmet Binası ve eklentilerinin TOKİ tarafından yapılması karşılığında TOKİ‘ye devredilmiştir.

3- Bu parselleri içeren 2008, 2011 ve 2014 yıllarında onaylanan imar planlarına açtığımız davaların sonucunda ilgili mahkemeler planların iptaline karar vermiştir.

4- 2012 yılında TOKİ‘nin açtığı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihalesini Türkerler-Renkyol ortaklığı kazanmış, ancak bölgede herhangi bir inşaat başlamamıştır. Gazi Üniversitesi Senatosunun 2014 yılında aldığı kararda TOKİ‘nin yapmakla yükümlü olduğu hizmet binaları ve eklentileri ile çevre tanzimlerinin yapılması işlerinin henüz ihale işlemleri bile gerçekleştirilmediği vurgulanmıştır.[3]

5- Gazi Üniversitesi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda "TOKİ ile Üniversite arasında yapılan protokol TOKİ‘ye devredilen taşınmazların amaçlar doğrultusunda değerlendirilmemesi, protokolün süresi içerisinde bitirilmemesi taşınmazlarla ilgili hukuki sorunlar çıkması durumunda protokole konu olan taşınmazların Üniversiteye iade edileceği ve dolayısıyla protokolün geçersiz sayılacağı" ve bu nedenle "bahse konu taşınmazları amaçları doğrultusunda değerlendirememesi halinde Üniversite‘ye iadesi yapılması hükmü de işletilmemiştir." tespiti yapılmış ve TOKİ‘nin protokol gereklerini yerine getirmemesi nedeniyle arazilerin Gazi Üniversitesine iade edilmesi gerektiği belirtilmiştir.[4]

6- İlgili mahkemelerce imar planlarının iptal edilmesi sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında yeni bir plan daha onaylanmıştır. 1.50 emsal ile Konut+Ticaret alanı olarak hazırlanan imar planları Şubemiz tarafından yargıya taşınmış ve 26 Temmuz 2019 tarihinde planların yürütmesi durdurulmuştur.

7- Ancak, mahkeme kararından iki hafta sonra 10 Ağustos 2019 tarihinde söz konusu araziler TOKİ tarafından yürürlükte olmayan bir imar planını temel alarak satışa çıkarılmış ve 1983 yılından günümüze kadar süren hukuksuzluk zincirine son halka eklenmiştir.

Ankara 4. İdare Mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararının gerekçeleri dava konusu İmar Plan değişikliklerinin; 5659 Sayılı AOÇ Müdürlüğü Kuruluş Kanununa aykırı olarak, AOǑden Gazi Üniversitesine geçen parsellerde konut ve ticaret kullanımı getirdiğiAOÇ arazisinin halkın ortak kullanımına hizmet edecek şekilde düzenlenmesi gerekirken ranta yönelik bir düzenleme olduğukamu yararına uygun olmadığıAOǑnin kurulusuna ve Atatürk‘ün mirasına uygun bir düzenleme olmadığıİmar Kanunu‘na, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri ve diğer ilgili mevzuat ile belirlenen usul ve esaslara ve ayrıcaplanlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun olmadığı olarak sıralanmıştır. İhale duyurusunun ardından TOKİ ve diğer ilgili kurumlar ile gereken yazışmalara başlanmış ve TOKİ tarafından açılan açık arttırma ile satış ilanının hukuksuz olduğu ve bir an önce iptal edilmesi gerekliliği iletilerek gereken uyarı yapılmıştır. İhalenin iptal edilmemesi durumunda, ihale tarafımızca yargıya taşınacaktır.

Ankara 4. İdare Mahkemesi‘nin verdiği karara rağmen bu arazilerin satışa çıkarılması hukuken mümkün değildir. Bu nedenle söz konusu satış ihalesinin derhal iptal edilmesi, alanda yapılacak olan yeni imar planının Atatürk Orman Çiftliği‘nin kurucu değerlerini gözeten, kamu yararını önceleyen, Mahkeme kararları doğrultusunda ilgili mevzuata, planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun bir şekilde, ilgili bütün kuruluşların dâhil edildiği katılımcı süreçler sonucu yeniden ele alınması gerekmektedir. TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak Ankara‘nın kamusal mekânlarını ve Cumhuriyetin kentimize kazandırdığı değerleri korumak için mücadeleye her alanda devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha saygıyla duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi


[1] http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/6ed4ba30c4c96f7_ek.pdf?tipi=3&turu=X&sube=1

[2] http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/dda0f094d323624_ek.pdf?tipi=3&turu=X&sube=1

[3] http://gazi-universitesi.gazi.edu.tr/posts/view/title/2014/54-114910

[4] https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/62643830/files/raporlar/kid/2017/%C3%96zel_B%C3%BCt%C3%A7eli_%C4%B0dareler-A/GAZ%C4%B0%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0.pdf


Okunma Sayısı: 84

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.