TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

23 OCAK 2021 CUMARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

İZMİR ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      İZMİR’İN KENT MERKEZİNDE YENİ BİR KENT SUÇUNUN PARÇASI OLMAYIN

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 09.12.2019
Güncellenme Zamanı: 09.12.2019 17:35:07
Yayınlayan Birim: İZMİR

 

İZMİR`İN KENT MERKEZİNDE YENİ BİR KENT SUÇUNUN PARÇASI OLMAYIN

 

Son günlerde 146 yada 250 metre yüksekliğiyle kent gündeminin merkezine oturan "Zorlu Konak" gökdelen projesine ilişkin geçmişe dönük incelemelerimiz doğrultusunda sürece dair görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz.

Bahsi geçen proje, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2007 tarihindeki kararı ile uygun görülen ve onanan, 1716 ada 1,2,3,4 parseller ile 999 ada 81 parselin "Ticaret Seçenekli Konut Alanı (TM), Yeşil Alan ve Otopark Alanı" olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda Konak Belediye Meclisince 01.07.2008 tarihinde uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2008 tarihinde onayladığı 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğine dayandırılmaktadır. 

Bahsi geçen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği odamızca açılan dava sonucunda İzmir 2. İdare Mahkemesi`nin 02.10.2009 tarihli kararıyla iptal edilmiştir. 21 Ekim 2009 tarihinde odamızın Konak Belediyesi`nden ilgili parselin imar durumuna ilişkin bilgi talebi olmuştur. Tarafımıza 27 Ekim 2009 tarihinde iletilen cevap yazısında söz konusu parsellere ilişkin "1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı`na açılan dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı olması nedeniyle uygulamaların durdurulması istendiğinden ve bunun yanında söz konusu parsellerin Belediye Encümenince düzenleme sahası seçildiğinden imar durumu verilemeyeceği" bildirilmiştir. Özetle 1/5000 Nazım İmar Planı`nın yürütmesinin durdurulmasından dolayı bu parsellerde uygulama yapılamayacağı belirtilmiştir. Ancak 999 ada 81 parselin de yer aldığı 1/5000 Nazım İmar Planı`nın iptal olduğu 02.10.2009 tarihinden bugüne 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üst ölçekli plana uyumsuzluk nedeniyle hiç değiştirilmemiştir. Buna rağmen, 10.11.2008 tarihli Uygulama İmar Planı`na dayanarak Aralık 2018`de bahsi geçen projeye ilişkin yapı ruhsat belgesi düzenlenmiştir.

Ruhsatın verildiği tarihe kadar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı`nın iptali üzerinden 9 yıl geçmiş ve bugüne kadar bahsi geçen parseli de içine alan bölgede dört kez Nazım Plan Revizyonu onaylanmıştır. 2010 yılında onaylanan planda söz konusu alan "Merkezi İş Alanı", 2013 yılında onaylanan planda "Merkezi İş Alanı", 2015 yılında "Ticaret-Turizm Alanı" içerisinde kalmakta olup bu üç Nazım İmar Planı Revizyonu iptal edilmiş ve 29.06.2018 tarihinde onaylanan son Nazım İmar Planı`nda da söz konusu alan "Ticaret-Turizm Alanı" içerisinde kalmıştır. Yürürlükte olan Nazım İmar Planı`na davamız sürmekte olup, 10.11.2008 onaylı Uygulama İmar Planı`nın kullanım kararının TM (Ticaret Seçenekli Konut) olması nedeniyle üst ölçekli plan ile uyumsuz olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Aralık 2018`de verilen yapı ruhsatının neye istinaden verildiği anlaşılmamaktadır.

Alt ölçekli plan ile üst ölçekli plan arasında uyumsuzluk var ise İmar Kanunu`nca işletilmesi gereken süreç açıkça tarif edilmiştir. İmar Kanunu`nun 8. maddesinin d bendinde "Alt kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili idarece üst kademe planlara uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde, üst kademe planları onaylayan kurum ve kuruluşlar alt kademe planları en geç altı ay içinde uygun hale getirir ve re`sen onaylar" ifadesi yer almaktadır. Ancak 02.10.2009`dan bugüne 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı`nın uyumlu hale getirilmesi yönünde ne Konak Belediyesi ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi`nce bir adım atılmadığı gibi, plan uyumsuzluğu olmasına rağmen mevzuata aykırı bir şekilde ruhsat verilmiştir

Bu nedenlerle Kadifekale`ye varan bir yüksekliğin konuşulduğu böylesi bir projeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç SOYER tarafından olumlu bakılması, ruhsatın kazanılmış bir hak olduğu ve herhangi bir işlem yapılmasının doğru olmadığı yönündeki ifadeleri talihsiz buluyoruz. Bu proje TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak geçtiğimiz ay ilan ettiğimiz "kent suçlarından" biridir ve hayata geçirilmemelidir. Konak Belediye Başkanı Abdül BATUR "Projenin durdurulması konusunda yapılacak bir işlem olması durumunda projenin durdurulabileceği" yönünde açıklamalar yapmakla birlikte hukuk birimlerinin bu konuyu araştırdığını belirtmiştir. İmar planlarındaki ölçekler arası uyumsuzluk, imar durumu ve ruhsatın verilmesine ilişkin daha önceden yapılmış mevzuata aykırı işlemler açık olup bu aykırılıklara istinaden Konak Belediyesi tarafından gerekli işlemlerin ivedilikle yapılmasını bekliyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası  İzmir Şubesi

 

 

Okunma Sayısı: 224

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.