TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

21 OCAK 2022 CUMA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
 
<< İlk <<  < Önceki <
  / 3  > Sonraki >  >> Son >>
 

2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU’NUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI HAKKINDA ŞEHİR PLANCILARI ODASI’NIN GÖRÜŞÜ

12 Haziran 2008 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun Raporu incelenmiş, kamu yararı ve koruma ilke-esasları açısından geri dönüşü mümkün olmayan sakıncaları barındıran düzenlemeler ile ilgili Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin dikkatine bir rapor sunulmasına karar verilmiştir. Meclis gündeminde bulunan tasarıya ilişkin Odamızın itiraz, öneri ve görüşleri aşağıda tasarı maddeleri kapsamında ele alınmıştır.

BİSİKLET KENTLERİ

Kentlerde, sanayi devrimi sonrasında ulaşım teknolojilerinde ki gelişmeler kentleşme hızıyla karşılıklı etkileşim içerisinde paralel bir artış göstermiş, ancak hızlı kentleşmenin ortaya çıkardığı ulaşım sorunlarına teknik gelişmeler çözüm üretmekte yetersiz kalmıştır. Ulaşım araçlarının ve altyapısının gelişmesi nüfusun kırdan kente hareketini, ulaşılabilirliğini arttırırken, nüfusu hızla artan kentlerin de merkezden çepere doğru gelişmesini teşvik etmiştir. Tüm bu gelişmeler çalışma ve konut alanlarının ayrışmasına dolayısıyla ev ve iş arasındaki ulaşım ihtiyacının artmasına neden olmuştur.

“KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU TASARISI TASLAĞI” HAKKINDA ŞEHİR PLANCILARI ODASININ GÖRÜŞÜ

Kanun Taslağında aşağıdaki belirtilen hususların göz önüne alınması, Yasanın olgunlaşmasına ve çok önemli bazı eksikliklerinin giderilmesine katkı sağlayacaktır. Bu değerlendirmeler yasalın genel çerçevesi ve maddeleri özelinde yapılan değerlendirme ve öneriler olarak iki başlık altında sunulmuştur.

22 MART DÜNYA SU GÜNÜNDE TÜRKİYE TEMEL ALTYAPI HİZMETLERİ İÇİN BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Dünya Sağlık Örgütü‘nün araştırmasına göre, "sanitasyon" koşullarının iyileştirilmesi için yapılan her bir dolarlık harcamanın ortalama yarattığı ekonomik faydası 7 Dolar dır. Dünya Sağlık Örgütü gibi Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar da temel altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesinin ekonomik büyüme ve yoksulluğun azaltılmasına pozitif katkısı olduğu görüşünde birleşmektedirler.

PLANSIZ HAZİNE ARAZİLERİNİN SATIŞININ DURDURULMASINA İLİŞKİN GENELGE HAKKINDA RAPOR

İlk bakışta Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün Belediye ve Mücavir alan sınırları içerisi bulunan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı dışında kalan Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerini durduran 03.05.2006 gün ve 18303 sayılı genelgesi, planlamanın önemsendiğini düşündürmektedir. Ancak, genelgenin içeriği ve Maliye Bakanı’nın açıklamaları incelendiğinde, tek amacın kamu topraklarına yalnızca ekonomik bir değer olarak bakıldığı, hazine arazilerinin bireysel mülkiyete satışına aracılık ederek daha yüksek fiyattan satış yapmanın hedeflendiği görülmektedir.

MEKANDER 3621 SAYILI KANUN VE DEĞİŞİKLİK TASARISI TASLAĞINA İLİŞKİN ANALİZİ

MekanDer’in Ülke genelini kapsayan Mekân Günleri’nin ilki, “Başkent Mekân Günü”, “Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik Arayışı” ana teması ile 2 Haziran 2006’da Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

"PLANLAMA BAHANE SATIŞ ŞAHANE"

Hazine arazilerinin satışından vazgeçilmeli. Kamu arazileri hepimizin. Koşulsuz ve kısıtsız bireysel mülkiyete konu edilmesi kamu ve toplum yararının unutulduğunun bir göstergesi. "Kullanım değeri" unutularaksa kent ve kamu yararına bir planlama yapılamaz

KIYILARDA YAPILAN TAHSİSLER NASIL BİR POLİTİKANIN DIŞAVURUMU?

         Buğra GÖKÇE
         TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı

Son dönemde ülke gündemine giren bir çok yasal düzenlemenin kente ve mekana ilişkin bakış açısı ve değerlendirmeleri incelendiğinde, birbirini bütünleyen ve tesadüfi olmayan yalnızca “ekonomik değerlere odaklı” izleri görmemek imkansız.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ'NİN ARAZİ KULLANIMIYLA İLİŞKİSİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ'NİN ETKİLERİ" KONULU ATÖLYE ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU

02-03 Mart 2006 tarihlerinde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi I. Ulusal Bildirim Hazırlık Projesi kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Kemer'de ortaklaşa düzenlenen "İklim Değişikliği'nin Arazi Kullanımıyla İlişkisi ve İklim Değişikliği'nin Etkileri, Duyarlılık ve Uyum" konulu atölye çalışmasının sonuç raporuna www.meteor.gov.tr ; www.iklimnet.org.tr ve www.arge-cevreorman.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilirsiniz.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI, SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 1. DÖNEM CAD / GIS EĞİTİMLERİ VE PİLOT PROJE ÇALIŞMASI 1 TEMMUZ'DA İTÜ EVİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM PANELİ İLE TAMAMLANDI.

5 ay süren eğitimin ilk 1,5 aylık süresinde 80 katılımcı NETCAD (Planet, 3D), 20 katılımcı AUTOCAD konularında eğitim görmüş bunların 94’ü katılım belgesi almaya hak kazandı.


CAD eğitiminin bitmesinin ardından başlayan GIS eğitiminde, özellikle genel GIS kavram ve yapısıyla ilgili olarak katılımcılarda sağlam bir altyapı oluşturulması hedeflendi. Bu kısımdaki kavramsal eğitimin amacı GIS’in ne olduğu – ne olmadığı, GIS’in mesleğimizde ne şekilde ve nasıl bir araç olarak karar destek amaçlı kullanılabileceği gerçek projelerle örneklendirilerek aktarıldı. Daha sonraki aşamada eğitim programı kapsamında 2,5 ay devam edecek uygulamalı eğitim aşamasına geçildi. Uygulamalı eğitim sırasında yeni yöntemlerle geleneksel yöntemler sürekli olarak karşılaştırılarak, yeni teknolojilerin sağlayacağı kazanımların mesleğimiz kapsamındaki etkinliklerde ne gibi kolaylıklar sağlayacağı konuları irdelendi.


"PLANLAMA VE İMAR KANUNU TASARISI TASLAĞI" GÜNDEMDE

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan “Planlama ve İmar Kanun Taslağı" hakkında odamız görüşleri 13 Haziran 2005 günü Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderildi.

PUB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "İMAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALİZİ DANIŞMANLIK HİZMETİ" ÇALIŞMASI SONUÇLANDI

Başbakanlık Proje Uygulama Birimi, MEER projesi altında olası afet hasarlarının en aza indirilmesi odaklı çalışmalar çerçevesinde, imar ve yapı mevzuatının mevcut uygulamalarının değerlendirilmesi, bu süreçteki ihmal ve ihlallerin belirlenerek bunların giderilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi amacıyla “İmar ve Yapı Mevzuatı Uygulaması Analizi Danışmanlık Hizmetleri” adı altında 2002Bir çalışma başlatmıştı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU TASARISI

BASIN VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU TASARISI YENİ SORUNLAR YARATMAYA ADAY

Kentsel Sorunlar, Söylemi Bilimsel Ancak Önerileri Parçacı ve Rant Odaklı Yaklaşımlarla Çözümlenemiyor.

İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUNU TASARISI TASLAĞI HAKKINDAKİ ÇALIŞMALAR

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan İmar ve Şehirleşme Kanun Tasarısı Taslağı, Şubat 2004 tarihinde ilgili kamuoyunun değerledirmelerine sunulmuştur. Taslağa ilişkin görüşler ve değerlendirmelerin ortak bir toplantıda ele alınması çalışması kapsamında 13-14-15 Şubat 2004 tarihlerinde Kızılcahamam’da düzenlenen Atölye Çalışmasına Odamız da davet edilmiştir. Taslağa ilişkin görüşlerimizi oluşturmak ve atölye çalışmalarına katılım sağlamak maksadıyla oluşturulan komisyon, çalışmalarını hızlı bir biçimde tamamlamıştır. Atölye çalışmasına katılım sağlanarak görüşlerimiz iletilmiştir. Aşağıda söz konusu taslak hakkında hazırlanan Odamız Ön Görüş raporu yer almaktadır. Çalışma Raporunun hazırlanması aşamasında Odamızın Taslak hakkındaki nihai raporu tamamlanmamış olduğundan burada yalnızca ön görüş raporu sunulmaktadır.

LPG PİYASASI KANUN TASARISI HAKKINDAKİ ODAMIZ ÇALIŞMALARI

Söz Konusu Tasarının Can ve Mal Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Olarak Yeniden Gözden Geçirilmesini Önerdik

4916 SAYILI ÇESİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIGININ TESKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEGİSİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN'DA YER ALAN DÜZENLEMELER HAKKINDA GÖRÜS RAPORU (CUMHURBAŞKANLIĞINA SUNULMUŞTUR)

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 03.07.2003 tarihinde kabul edilen 4916 Sayili "Çesitli Kanunlarda ve Maliye Bakanliginin Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamede Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun" Odamiz görev, yetki ve çalismalari kapsaminda incelenerek, asagidaki hususlar tespit edilmistir.

KAMU İHALE KANUNU, İLGİLİ YÖNETMELİKLER VE ODAMIZ ÇALIŞMALARI

Bilindiği üzere 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanun uyarınca hazırlanarak 20 Kasım 2002 tarih ve 24942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”, “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”, “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği” ve “Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği” 2003 yılı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir.

21.04.2003 TARİHİNDE ODAMIZA İLETİLEN "KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUN TASARISI" HAKKINDA ODAMIZ GÖRÜŞLERİ

KAMU VE YEREL YÖNETİM REFORMLARI TARTIŞMALARI
Hükümet, 2003 yılı içinde, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler alanında reform çalışmalarına başlamış, çeşitli zamanlarda sürekli değişen yasa tasarı ve taslakları Odamız gündemine gelmiştir. Ancak bu çalışmalar; TMMOB ve ilgili odaların görüşlerine kapalı tutulmuş, katkılarının sağlanması hedeflenmemiştir. Reformu ile ilgili taslaklar hazırlanmasına rağmen, bir süre sonra değiştirilip, taslaklar karmaşası yaratılmıştır.
Bu çerçevede Odamız iletilen taslaklarla ilgili görüş oluşturmaya ve ilgili kurumlara iletmeye özen göstermiştir. 2003 yılı Nisan ayı içinde Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı ile ilgili olarak hazırlanan görüş metni TMMOB'ne iletilmiştir.

DOĞAL, KÜLTÜREL VE TARİHİ DEĞERLERİMİZİN METALAŞTIRILMA GİRİŞİMİNE KARŞI ODAMIZ GÖRÜŞLERİ

Yönetim Kurulunun çalışma dönemi içerisinde çoğu zaman Odamızın gündemi yoğun olmuştur. Gündemin yoğunluğunda ve Odamızın çalışmaları kapsamına alınması gereken konuların artışında 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan Genel Seçimlerin sonrası ayrı bir döneme tekabül etmektedir. Güçlü bir tek parti iktidarının başta anayasa olmak üzere yürürlükteki mevzuatı değiştirme çabası, Odamızın gündeminde de artışı beraberinde getirmiştir.Değişitirilmek istenen mevzuatın bir bölümünün meslek alanımızla doğrudan ya da dolaylı ilgisinin bulunması bu süreçte etkili olmuştur.

TMMOB KENTLEŞME ÇALIŞMA GRUBU YEREL YÖNETİMLER YASASI GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU

Sekreteryasını Odamızın yürüttüğü TMMOB Kentleşme Çalışma Grubu, Yerel Yönetimler Reformu çalışmaları gündeme geldiğinde, konu hakkında değerlendirmelerin ve görüşlerin yer aldığı bir rapor hazırlamış ve aşağıdaki rapor Odamız tarafından TMMOB’ne iletilmiştir.

 
Copyright © 2007-2022
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.