Etik İlkeler Özlük Hakları

Oda Logosu

TMMOB Şehir Plancıları Odası logo kullanım kılavuzu, odamız kurumsal kimliği kapsamında, tüm görsel malzemelerde, logonun kullanım düzeni ve kurallarını içerir.

Odamızın üyeleri ve kamuyla paylaştığı görsel malzemelerde dil birliği, algı bütünlüğü sağlamak amacıyla düşünülen standardları özetleyen bu kitapçık görsel malzemelerde logo kullanımlarına yol göstermek için hazırlanmıştır. Kitapçığın temel amacı; logo ve şube/komisyon adları yazımlarının inisiyatif kullanarak üretilmesinin önüne geçmektir.

SPO Logosu Dikey Kullanımı
SPO Logosu Yatay Kullanımı
Dosyalar
TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>