Etik İlkeler Özlük Hakları

Şube Yönetim Kurulu Kararları

10. Dönem Şube Yönetim Kurulu Kararları

Toplantılar

Toplantı Tarihi
27.01.2022
Gündem

 TMMOB Şehir Plancıları Odası Adana Şubesi`nin 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olan 10. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri sonucunda oluşan Asil Şube Yönetim Kurulu, 27.01.2022 tarihinde Şube Merkezinde toplanarak aşağıdaki konuları görüşerek;

1.    Görev dağılımı aşağıdaki gibi yapılmasına

Şube Başkanı    : Onur KAFALI

Şube 2. Başkanı : Nurgül BOZASLAN

Şube Sekreteri    : Derya TÜFEKLİ

Şube Saymanı    : Ergin YÖNTEM

Üye                     : Abdullah TÜRKEL

Üye                     : Baykal BAYIR

Üye                     : Atilla KÜSBECİ

2.    Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi Genel Kuruluna temsilci olarak Şube Başkanı Onur KAFALI`nın, Kadın Meclisi Genel Kuruluna Şube 2. Başkanı Nurgül BOZASLAN`ın görevlendirilmesi,

Oy birliği ile karar alınmıştır.

Toplantı Tarihi
23.02.2022
Gündem

 23.02.2022 tarihinde Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları görüşerek;

1.    Adana Kent Konseyi Genel Kurulu için Şube Başkanımız Onur Kafalı`nın görevlendirilmesi,

2.    Mesleki alanda cinsiyete dayalı sorunlar tespit edilerek bununla ilgili çalışmalar yapılması için Kadın Komisyonu kurulması,

3.    Öğrenci üye sayısının arttırılması ve Şehir Planlama Mesleğinin tanıtımı amacıyla Öğrenci Komisyonu kurularak Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri ile iletişime geçilmesi,

4.    16 Mart 2022 tarihinde şube mekanımızda 10. Dönem Danışma Kurulu toplantısının gerçekleştirilmesi,

Oy birliği ile karar alınmıştır.

Toplantı Tarihi
23.03.2022
Gündem

 23.03.2022 tarihinde Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları görüşerek;

1.    16.03.2022 tarihinde şube mekanımızda gerçekleşen Danışma Kurulu toplantısı esnasında konuşulan konuların değerlendirilmesi ve etkinlik programı oluşturulması,

2.    Şubemizin 10. Dönem çalışma programı ile ilgili fikir alışverişinde bulunulması,

Oy birliği ile karar alınmıştır.

Toplantı Tarihi
12.04.2022
Gündem

 12.04.2022 tarihinde Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları görüşerek;

1.    Şube yönetim kurulu olarak şube sınırları içerisinde kalan illerde yerel yöneticilerin makamında ziyaret edilmesi,

2.    Komisyonlarla ilgili çalışmaların başlatılması,

3.    Şubemize bağlı temsilcilik seçimleri için Hatay ve Mersin temsilcilikleri ile görüşülmesi ve seçim tarihinin belirlenmesi,

Oy birliği ile karar alınmıştır.

Toplantı Tarihi
27.04.2022
Gündem

 27.04.2022 tarihinde Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları görüşerek;

1.    Adana Kent Konseyi çalışma grubunun kurulması,

2.    Engellilerin gözünden kent fotoğrafı sergisi ile ilgili Kent Konseyi ve AFAD ile iş birliği yapılması,

3.    17/04/2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan norm kadro ile ilgili maddenin Şehir Plancılarına uygulanması için metin hazırlanması ve ilgili makamlara ulaştırılması, ayrıca bununla ilgili basın açıklaması hazırlanması,

4.    Ücretli çalışan plancıların sigortalarının plancı kadrosu üzerinden yatırılmasına ilişkin çalışmalar yapılması,

Oy birliği ile karar alınmıştır.

Toplantı Tarihi
16.05.2022
Gündem

 16.05.2022 tarihinde Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları görüşerek;

1.    Şubemize bağlı temsilcilik seçimleri için Hatay ve Mersin Temsilcilikleri ile görüşülmesi ve seçim tarihinin belirlenmesi,

2.    Mersin İl Temsilciliği seçimi için Şube Başkanı Onur Kafalı`nın gözlemci olarak katılması,

Oy birliği ile karar alınmıştır.

Toplantı Tarihi
06.06.2022
Gündem

 06.06.2022 tarihinde Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları görüşerek;

1.    Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının Havaalanları Çevresindeki Yapılaşmalar hakkındaki yazısının odamıza kayıtlı tüm şehir plancılarına gönderilmesi,

2.    Adana Büyükşehir Belediyesi`ne  ‘‘Adana İli Karaisalı İlçesi merkezine yönelik 500 ha alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu`` teklifi ve ‘‘Hacımirzalı Mahallesi Ağlıboğazı mevkiinde yaklaşık 500 ha alanda hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı`` teklifine ilişkin odamızın görüşünün bildirilmesi,

3.    Seyhan Belediye Başkanlığı`na ‘‘Seyhan İlçesi Pınar, Fatih, Gürselpaşa Mahallelerinde yaklaşık 432 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu`` çalışması için odamızın görüşünün bildirilmesi,

4.    Adana Valiliği İl İdare ve Denetim Müdürlüğünün yazısında yer alan inceleme raporunun  genel merkeze iletilmesi,

5.    Odamıza klima alımıyla ilgili genel merkez ile görüşülmesi,

 

Oy birliği ile karar alınmıştır.

Toplantı Tarihi
13.07.2022
Gündem

 13.07.2022 tarihinde Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları görüşerek;

1.    Oda Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği gereği tescil kaydı, tescil yenileme işlemi ve mesleki denetim uygulaması olmadan Yönetmeliğe aykırı şekilde onama makamına şehircilik hizmeti sunulduğunun tespiti durumunda tespit edilen bu işlere ilişkin olarak askı süreci içerisinde ilgili kuruma itiraz başvurusu yapılması,

2.    Şubeye alınacak olan klima için Şube Personeli Beyza Yücel`in fiyat araştırması yapması,

Oy birliği ile karar alınmıştır.

Toplantı Tarihi
17.08.2022
Gündem

 17.08.2022 tarihinde Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları görüşerek;

1.    Öğrenci komisyonu çalışması için Mersin İl Temsilciliği ile görüşülmesi ve Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin ziyaret edilmesi ,

2.    Mersin İli Anamur İlçesi 1. Etap (Merkez, Ören, Bozdoğan, Kaşdişlen Bölgeleri) 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı`na ve Mersin ili, Mezitli İlçesi, Davultepe Mah. 177 ada 2 parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine dava açılması,

Oy birliği ile karar alınmıştır.

Toplantı Tarihi
14.09.2022
Gündem

 14.09.2022 tarihinde Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları görüşerek;

1.    Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile görüşüp kasım ayı içerisinde Mersin İl Temsilciliğiyle birlikte öğrencilerin ziyaret edilmesi,

2.    Odamızın Genel merkezinin düzenlediği Seçimler Öncesinde Söylenecek Çok Sözümüz Var Çağrısına İstinaden Ekim Ayı içerisinde üyelerimizle toplantı düzenlenmesi,

 

Oy birliği ile karar alınmıştır.

Toplantı Tarihi
17.10.2022
Gündem

 17.10.2022 tarihinde Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları görüşerek;

1.    20 Ekim tarihinde online olarak gerçekleşecek olan Adana Yerel Eşitlik Eylem Planı Odak Grup Toplantısı için Şube 2. Başkanımız Nurgül Bozaslan`ın ve Şube Sekreterimiz Derye Tüfekli`nin görevlendirilmesi,

2.    Odamızın Genel merkezin başlattığı Seçimler Öncesinde Söylenecek Çok Sözümüz Var Çağrısına İstinaden meslek alanımız ve meslektaşlarımız ile ilgili sorunları paylaşmak, çözüm önerilerimizi ortaya koymak amacıyla 20 Ekim Perşembe günü toplantı yapılması,

3.    Dünya Şehircilik Günü kapsamında 9 Kasımda konferans düzenlenmesi, Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Prof. Dr. Şule Gök Tüdeş`in konuşmacı olarak davet edilmesi,

4.    Konferans organizasyonu için Şube Başkanı Onur Kafalı`nın görevlendirilmesi,

 

Oy birliği ile karar alınmıştır.

Toplantı Tarihi
01.11.2022
Gündem

 01.11.2022 tarihinde Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları görüşerek;

1.    9 Kasım tarihinde düzenlenecek olan Hak, Hukuk ve Ahlak Konulu Konferansın davetiyesi, afişi ve duyurusu için şube personelimiz Beyza Yücel`in görevlendirilmesi,

2.    Konferansa Valinin ve Belediye Başkanlarının davet edilmesi, davetiyelerin elden verilmesi için Şube Bakanımız Onur Kafalı`nın görevlendirilmesi,

3.    Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin konferansa katılımı için Mersin il Temsilciliğiyle görüşülmesi ve araç ayarlanması,

4.    TMMOB Adana Kent Sorunları Sempozyumu Yürütme Kurulu Toplantısı`na şubemizi temsilen Onur Kafalı`nın katılması,

5.    Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2022 tarih 205, 206 ve 208 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ait olan notlarının 06/09/2022 tarihinde yürürlüğe giren Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile uyuşmaması sebebi ile itiraz edilmesi,

6.    3 Kasın Perşembe günü Mersin İl Temsilciliğiyle birlikte Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin ziyaret edilmesi ve öğrenci komisyonunun kurulması,

 

Oy birliği ile karar alınmıştır.

Toplantı Tarihi
05.12.2022
Gündem

 05.12.2022 tarihinde Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları görüşerek;

1.    7 Aralık Çarşamba günü saat 19.30 da zoom üzerinden öğrenci komisyonu toplantısı yapılması,

 

 

Oy birliği ile karar alınmıştır.

Toplantı Tarihi
18.01.2023
Gündem

 18.01.2023 tarihinde Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları görüşerek;

1.    Genel merkez tarafından gönderilen ajandaların temsilciliklere gönderilmesi ve belediyelere dağıtılması,

 

 

 

Oy birliği ile karar alınmıştır.

Toplantı Tarihi
20.02.2023
Gündem

 20.02.2023 tarihinde Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları görüşerek;

1.    Deprem bölgelerinde mekânsal planların yeniden ele alış süreci, Antakya tarihi dokusunun restorasyonu, kültür varlıklarının korunması için komisyon kurulması, geçici yerleşim birimlerinin yer seçimine ilişkin planlama ilkelerinin ortaya konması, coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımının hayati gerekliliği ve erişebilirlik konularının ele alınması, depremden sonra yıkılan ve ağır hasar alan yapılar ile ilgili sorumlular hakkında hukuki süreçlerin başlatılması, bazı illere başlayan yoğun göç ile ilgili stratejilerin belirlenmesi, gibi konuları görüşmek üzere, deprem sonrası mevcut durumun değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmalara ilişkin 28 Şubat tarihinde danışma kurulu toplantısı düzenlenmesi,

 

 

 

Oy birliği ile karar alınmıştır.

Toplantı Tarihi
30.03.2023
Gündem

 30.03.2023 tarihinde Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları görüşerek;

1.    Adananın deprem bölgesinde ulaşım, ekonomik ve bölgesel rolünün tartışılması,

2.    Harfiyatın döküleceği alanlarla ilgili yer seçiminin yapılması,

3.    Adanadaki afet durumlarında kullanılan toplanma alanlarının yeterliliğinin tartışılması ve çalışmalar yapılması,

 

 

 

 

Oy birliği ile karar alınmıştır.

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>