TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

02 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

KOMİSYON 

nk_08.gif, 836B KOMİSYON GİRİŞ SAYFASI

 

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      KENTSEL DÖNÜŞÜM;AFET VE RİSK YÖNETİMİ VE KONUT POLİTİKALARI KOMİSYONU, ■ GENEL BİLGİLER

Şehir Plancıları Odasında 20.11.2006 tarihinde Afet ve Risk Yönetimi Komisyonu çalışmalarında bulunulmak üzere bir araya gelinilmiştir. Toplantıya Murat Balamir, Ömer Kıral, Nevzat Can ve S.Gökçen Kunter katılmıştır. Komisyonun ilk toplantısında, Komisyonun Başkanlığının Ömer Kıral tarafından yürütülmesi konusunda fikir birliği oluşmuştur.

Afet ve Risk Yönetimi Komisyonun ilk toplantısında Komisyonun amaçlarının neler olacağı, hangi konularda çalışmalar yürüteceği, önceliklerinin neler olacağı, yapacağı etkinliklerin neleri içereceği konuları ile komisyonun çalışma yöntemi ve komisyonun oluşumu konularında görüş alış verişinde bulunulmuş, bir tartışma metnin oluşturulması, bu metnin geliştirilerek bir program çıkarılması yönünde görüş oluşturulmuştur.

Öncelikle Komisyon üyelerinin birbirleri ile daha iyi bir iletişim sağlanması için elektronik ortamda bir grup kurulmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. Komisyonun genişletilmesi yeni üyelerinde Komisyona çağrılması da gündeme gelmiştir. Bu çerçeve de Binali Tercan, Mert Burnaz, Meltem Balaban, Perihan Kiper, Zerrin (Yener), Gülten Kubin gelecek toplantıya katılımlarının sağlanması için bir çağrı yapılması da kararlaştırılmıştır.

Komisyonun amaçları;

  • Afet ve risk yönetimi konularına şehir plancılarının sahip çıkması, şehir plancılarının bu alanda etkin olması, mesleği bu alana adapte etmesi, mesleği dönüştürmesi,
  • Uluslararası düzeyde afet ve risk yönetimi konusundaki çalışmaları izleyerek, ülkemize kazandırma, ülkemizde bu alanda yapılan çalışmaları uluslararası düzeyde yapılan çalışmalarla karşılaştırılma, performansının ölçülmesi, sürece müdahale edilmesi
  • Afet ve risk yönetimi alanının tanımlanması, kavramsallaştırılması, ortak bir dil yaratılması
  • Odanın afet ve risk yönetimi konusunda başvurulacak adres olması

Çalışmalar;

Uluslararası Metinlerin İzlenmesi ve Ülkemize Kazandırılması; Uluslararası düzeyde afet ve risk yönetimi konusunda ortaya konulan politikaları ortaya çıkarma, izleme ve çevirme. Şehir plancılarını da doğrudan ilgilendiren kurumlar ile diğer uluslararası düzeydeki kurumların metinlerinin elde edilmesi. Odanın da içinde bulunduğu örgütlere afet ve risk yönetimi konusunun taşınması ve Odanın aktif hale gelerek, yazışmalara gitmesi.

Özellikle 1990 ile 2015 yılları arasındaki gelişimin toplanarak, ortaya konulması, dilimize kazandırılması gerekmektedir.

1990 - 1994 yıllarında Birleşmiş Milletler kararını içeren Yokohomo Deklarasyonu

2003 Deklarasyonu

2004 UNDP Raporu

2005 UNISDR

2005-1015 Yogo Deklarasyonu Eylem Planı

Ülkemizde Yapılan Çalışmaların Ortaya Konularak, Değerlendirilmesi; Türkiye‘de afete ilişkin olarak farklı kamu kurumları tarafından üretilmiş birçok çalışma bulunmaktadır. Bu üretilen çalışmaların (raporlar, belgeler, deklarasyonlar, araştırmalar, uygulamalar) bir araya getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Türkiye‘nin hazırladığı raporlarında diğer üretilen raporlarla karşılaştırılması, değerlendirilmesi gerekmektedir.

Deprem Şurası

Ulusal Afet Strateji Planı

Afet İşleri Genel Müdürlüğü Raporları

Mevzuat Düzenlemelerindeki Gelişmelerin İrdelenerek, Yeni Mevzuatın Oluşmasına Katkıda Bulunmak; Afet ve risk yönetimi konusunda diğer ülkelerin mevzuat gelişimlerini ortaya çıkarma ve yapılan düzenlemeleri açığa çıkartma. Ülkemizde afet ve risk yönetimi konusunda yapılan yasal düzenlemeleri takip etme, değerlendirme ve müdahale etme.

Gündemde olan Dönüşüm Yasa Tasarısı‘nın öncelikle ele alınması, gerçekte deprem ile ne kadar ilintili olduğunun ortaya konulması. Bu konuda yasal sürecinde eleştirilerek ortaya konulması, gerektiğinde Ulusal Deprem Konseyi, Üniversiteler ve TAY‘ın dikkatinin çekilmesi.

Afet ve Risk Yönetimi İle İlgili Yapılan Uygulamaların İzlenmesi ve İrdelenmesi; Riskli olduğu tespit edilen eğitim, sağlık gibi yapıların güçlendirilmesi amacıyla alınan paraların nerelere, hangi amaçlar için harcandığının ortaya konulması, sonuçlarının irdelenmesi. Ayrıca kamu kurumlarının afete ve risk yönetimine ilişkin yaptığı ihalelerin neler olduğu, ne kadara işlerin yapıldığı ve ne tür sonuçlar elde edildiğinin ortaya konulması.

İdarelerin Yaptığı Çalışmaların Değerlendirilmesi ve İlişkilerin Kurulması; İdareler afet ve risk konularında birbirinden bağımsız olarak benzer konularda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalarda yetersiz kalmakta ve uygulanamamaktadır. Bu çalışmaların Oda tarafından izlenerek, kamu kurumları ile ilişkiler kurularak sürecin denetlenmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca afet ve risk yönetimi konusunda idari yapılanmaya ilişkin bir modelin de geliştirilmesi gerekmektedir. Belediyelerinde bulundukları risklere göre uyarılması ve yönlendirilmesi içinde çalışmalar gerekmektedir. Üniversiteler ve Deprem Konseyi ile de ortak çalışmalar yapılmalı, bu kapsamda eğitim programlarının dönüştürülmesine katkıda bulunulmalı, TUPOB bunun bir aracı olarak ele alınması gerekmektedir. İstanbul‘da bu anlamda ayrıca ele alınması gerekmektedir.

Planlama Sürecinin Yeniden Tanımlanması: Üst ölçekli ve alt ölçekli planların yapımı sürecinin yeniden gözden geçirilmesi, afet tehlike ve mikrobölgeleme haritaların hazırlanması için öneriler geliştirilmeli, bu konudaki çalışmalar değerlendirilerek yeni öneriler sunulmalıdır. Planlama sürecine ise yeni afet ve riskleri içeren planların entegre edilmesi amacıyla süreç bir bütün olarak gözden geçirilmelidir. Afet ve risk yönetimi ve planlaması sadece bir fiziksel plan ötesine geçirilmelidir. Konunun ekonomik, sosyal, finansal boyutları da planlamanın bir parçası olarak ele alınmalıdır. Eylem programları da hazırlanmalıdır. Bu amaçla yasal düzenlemede çalışmalarında bulunulmalı, taslaklar hazırlanmalıdır.

Şehir Plancıların Yeterliliklerinin Geliştirilmesi; Şehir plancılarının afet ve risk yönetimi konusunda becerilerinin, bilgilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Öncelikle bu alana kendilerinin sahip çıkması, her alanda bunu savunması için ortak aklın geliştirilmesi gerekmektedir. Şehir plancıları bu alanda koordine edici bir pozisyonda tanımlanmalı ve yasalarda da bu konuda hükümler getirilmesi için ayrıca çalışılmalıdır.

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.