TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      ODA ÇALIŞMA KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:

 

ODA ÇALIŞMA KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ

Madde 1 : Çalışma Komisyonları; Oda bilgi birikimini toplayıp derlemek, üyelere ve kamuoyuna iletilmesine yardımcı olmak, gelişen meslekî olguları izlemek, görüşler oluşturmak, bilimsel araştırmalar yapmak, mesleğin ulusal ve uluslararası düzeydeki çağdaş gelişmelerini izlemek, meslek içi eğitim ortamını yaratmak, üyeler arasında mesleki-sosyal dayanışma ve üyelerin ilgi duydukları konulardaki bilgi ve birikimlerini ifade etmeleri için gerekli ortamı sağlamak amacıyla kurulur.
 

ÜYELİK OLUŞUM

Madde 2: Komisyonlar; Oda Yönetim Kurulu/Şube Yönetim Kurulu tarafından kurulur. Üyeler de komisyon kurulmasını önerebilirler.

Madde 3: Komisyonlara seçilecek üyeler Oda yayın organlarında yapılacak duyuru üzerine, görev almak isteyen üyeler arasından ilgili Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Acil hallerde kurulacak komisyonlara duyuru yapılmaksızın üye görevlendirilebilir. Gerektiğinde Oda görevlileri de komisyonlarda görevlendirilebilirler.

Madde 4: Komisyonlar, düşünce ve çalışmalarından fayda beklenen ve üye olmayan kişilerin de komisyon çalışmalarına geçici ve sürekli katılmaları için Yönetim Kurulu‘‘na teklifte bulunabilirler.

Madde 5: Komisyonlar, çalışmalarının organizasyonu ve komisyonun Oda‘‘ya karşı yükümlülüklerini Yönetim Kurulu nezdinde yerine getirmek amacıyla sekreterya oluştururlar.

Madde 6: Komisyonlar, çalışma ve karar verme biçimini, görev dağılımını, toplantı takvimini, çalışmalara verimli kılacak biçimde kendi içinde belirler.

Madde 7: Yapılan çalışmalar, varsa alınan kararlar yazılı hale getirilir ve Yönetim Kurulu‘‘na bilgi verir.

Madde 8: Komisyonlar, Yönetim Kurullarınca yetki verilmedikçe Oda yada Şube‘‘yi temsil edemezler.

Madde 9: Komisyon toplantı ve çalışmaları tüm üyelere açıktır Üyeler görüş bildirebilirler. Fakat oy hakları yoktur.

Madde 10: Komisyonlar, Yönetim Kurulu kararı gerektiren çalışmalarla ilgili karar tasarısı ve yazıları sekreter üyeye ulaştırmak, gerekçeleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunmak üzere bir üyesini görevlendirirler.

Madde 11 : 10.maddede belirtilen karar tasarısı ve raporlarda, en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gereklidir:

-Komisyonun adı,

-Toplantı sıra numarası,

-Toplantı tarih ve saati,

-Toplantıda bulunanlar,

-Görüşülen konular hakkında alınan kararlar.

Madde 12: Komisyonlar, faaliyetleri için harcama gerektiğinde, kullanım alanlarını belirtmek kaydıyla Yönetim Kurulu‘‘ndan ödenek talep edebilirler.

Madde 13: Yönetmelik 29 Şubat 1992 tarihli l7. Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir. Oda organlarında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yönetmeliği Oda Yönetim Kurulu yürütür. 

MEVZUAT LİSTESİ

 
Copyright © 2007-2022
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.