Etik İlkeler Özlük Hakları

Aidat Ödeme

TMMOB Ana Yönetmeliği'nin 99. Maddesi'nde 'Madde 99: Yıllık ödenti, üyelerden, Odasının vereceği karara göre peşin olarak ya da eşit taksitlerle alınır. Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır.' denilmektedir. Söz konusu madde gereğince, geçmiş ve cari yıl aidat borçları, güncel aylık aidat miktarı olan 25 TL üzerinden hesaplanmaktadır.

Birikmiş aidat borcunuzu öğrenmek için Odamız birimlerini arayabilir veya Oda birimlerimizden edineceğiniz şifre ile sisteme giriş yaparak tüm üyelik bilgilerinizi (aidat miktarı, ödemeler, adres ve nüfus bilgileri, kariyer sekmeleri, vb) kontrol edebilirsiniz.

Birikmiş aidatınızı aşağıda yer alan sekmelerden de görebileceğiniz üzere; 3 şekilde ödeyebilirsiniz.

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>