Etik İlkeler Özlük Hakları

Oda Üye Belgesi Talebi

Oda Üye Belgesi, kayıt bilgileri yazılı olan meslektaşımızın 7303 sayılı Yasa ve 66, 85 sayılı KHK?lerle değişik 6235 sayılı TMMOB Yasası kapsamında Odamız üyesi olduğunu gösterir belgedir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan mesleki yarışmalarda ya da Oda üyesi olup olunmadığına dair bilgi talep edilmesi durumunda sunulması gereken belgedir.

Sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli bilgileri doldurup belgenizi oluşturabilirsiniz.

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>