Etik İlkeler Özlük Hakları
Planlama
Yıl
2012
Sayı
2012/1-2
Yayınlayan Birim
GENEL MERKEZ

İçindekiler

 

Sunuş... 

İspanya Endüstri Mirası ve Coğrafya: Barselona Örneği

Martin M. CHECA-ARTASU

Eski Sanayi Alanlarının Yazındaki Yerine ve Endüstri Arkeolojisinin

Tarihçesine Kısa Bir Bakış

Açalya ALPAN

Endüstri Mirasının Değeri ve Korunma Sorunu:

Maltepe Havagazı Fabrikası`nın İzleri Silinirken

Duygu CİHANGER

Endüstri Mirasının Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesine İlişkin

Özelleştirme Yaklaşımları: Sorunlar ve Olanaklar

Yücel Can SEVERCAN

Elektrik Üretiminden Arkeoloji Ev Sahipliğine:

Centrale Montemartini Müzesi, Roma

Açalya ALPAN

Endüstri Mirası: Kavramlar,

Kurumlar ve Türkiye`deki Yaklaşımlar

Mehmet SANER

Afet Yasası Neyin Tasası?

Süleyman BALYEMEZ

Genç Kentlilerin Eğitim Deneyimi: Kent ve

Kentlilik Eğitimi (1T-3K Projesi)

Dilek BEYAZLI

Tarihten Bir Yaprak:

Asır Öncesi Planlanan Bir Uydukent Projesi

Şehnaz YAREN- Şinasi ACAR

Yoksulluk, Dışlanma ve Kente Karşı İşlenen Suçlar:

İngiltere Örneği

Dilek ÖZDEMİR

Hedonik Fiyat Modeli İle Konut Fiyatları Üzerine

Yapılan Araştırmalar Üzerine Bir Literatür Taraması

Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA

Ebru ÇUBUKÇU

Suriçi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi ve

Diyarbakır Turizmine Katkısı

Funda ÇATALBAŞ

Sürdürülebilir Yerleşimler İçin Planlama ve

Kentsel Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi:

Antalya Demre Örneği

Fatma Pelin ÖZTÜRK

Kent`ten Ekokent`e:

Ekosantrizm ve Karmaşıklık Kuramı

M. Ertürk IŞIKPINAR

"Seferihisar – Çeşme – Urla Yarımadası

Jeotermal Kaynak Odaklı

Bölgesel Sağlık Merkezi Denemesi"

Ahmet Kıvanç KUTLUCA 


Ekler

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>