Etik İlkeler Özlük Hakları
Planlama
Yıl
2014
Sayı
2014/2
Yayınlayan Birim
GENEL MERKEZ

Editörden.................................................................................................... x

 

GÖRÜŞ / VIEW Belediyelerde İmar ve Yapı Ruhsatı Süreçlerinin Etkinliğinin Arttırılması Improving Building Permit Procedures in Municipalities Kırbay Reis Y ...................................................................................................................... 55

 

ICT in Urban Planning, About Sustainable Feature of The Smart City Akıllı Kentin Sürdürülebilirlik Özelliği Rezafar A, Koramaz TK................................. 64

 

DERLEME / REVIEW Benefiting From the Environmental Justice Paradigm as a Conceptual Framework in Turkey Türkiye`de Kavramsal Çerçeve Olarak Çevresel Adalet Paradigmasından Faydalanmak Öğüt Erbil................................................................................................................ 67

 

İnsan İhtiyaçları ve Mekansal Elverişlilik Kavramları Perspektifinde Yaşanılırlık Olgusu ve Mekansal Kalite Livability and Spatial Quality in terms of Human Needs and Spatial Affordances Demir Kahraman M..............................................................74

 

ARAŞTIRMA / ARTICLES Stratejik Planlama Yaklaşımı ile Trabzon Havalimanı Revizyon Master Planlaması Trabzon Airport Revision Master Planning With a Strategic Planning Approach Beyazlı D, Türk E, Özen Turan S, Aydemir S, Aydemir Ş..................................................................................................... 85

 

Ankara Sinpaş Altınoran Konut Projesi ve Ekolojik Tasarım Ankara Sinpas Altinoran Housing Project and Ecological Design Gülcan Ünal S ...................................................................................................................... 95

 

İstanbul Derelerinin Fiziki Yapısı The Physical Structure of Streams in Istanbul Dinç H, Bölen F................................................................................................................... 107

 

KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEW Spatial Planning Systems and Practices in Europe. Mario Reimer, Panagiotis Getimis ve H. Heinrich Bloetevogel. 2014. Routledge Erkut G, Sezgin .......................................................................................................... 121


Ekler

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>