TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

21 EKİM 2021 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      SÜRELİ YAYINLAR

Sayı: 2017/3   Yıl: 2017

 

 

Editörden ................................................................. xi

GÖRÜŞ / OPINION

Büyük Şehirlerde Ulaşım Sistemleri ve Sorunları: İzmir İli Özelindeki Sorunlara Çözüm Önerileri

Transportation Systems in Big Cities and Their Problems: Solution Proposals for Problems in Izmir

Kababulut FY, Helvacı C ............................................... 215

DERLEME / REVIEW

Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm İçin Performans Göstergeleri

Indicators for Sustainable Urban Regeneration

Ulubaş Hamurcu A, Aysan Buldurur M .............................. 222

ARAŞTIRMALAR / ARTICLES

Türkiye`de Bölgesel Rekabet ve Rekabetçi Bölgeler

Regional Competitiveness in Turkey and Competitive Regions

Kerimoğlu E, Sözer S .................................................. 236

Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlamasına Yönelik Veri Altyapısının Oluşturulması

Database Construction for Conservation-Oriented Rural Area Planning

Erdoğan A, Dedeoğlu Özkan S, Sulak B, Barut M ............................................................................. 254

Mekansal Yapı Özellikleri Açısından İklim Değişikliğine Karşı Risk Taşıyan Bölgelerin Saptanması, İzmir

Determination of Areas Vulnerable to Climate Change Due to Spatial Structure Characteristics, Izmir

Sılaydın Aydın MB, Erdin HE, Kahraman ED .............................................................................. 274

Plan Kararlarının Uygulanmasında Bir Konsensüs Oluşturma ve İşbirliği Deneyimi: İzmir Kemeraltı Sokak

Sağlıklaştırma Çalışmalarının Öyküsü

An Experience of Consensus Building and Collaboration in the Implementation of Planning Decisions:

The Story of Izmir Kemeraltı Street Rehabilitation Studies

Altınörs Çırak A ........................................................... 286

Yeni Bir Soylulaştırma Formu Olarak Öğrencileştirme (Studentıfıcatıon): Bosna-Hersek Mahallesi`nde

(Konya) Değişen Mahalle İçi Dinamikler

Studentification as a New Form of Gentrification: Changing Neighborhood Dynamics in Bosna Hersek

Neighborhood (Konya)

Tuncer T, İslam T ......................................................... 303

Quality of Life in Regeneration Areas: Empirical Findings from the Akpınar Neighbourhood, Ankara, Turkey

Dönüşüm Alanlarında Yaşam Kalitesi: Ankara, Akpınar Mahallesi`nden Ampirik Bulgular

Orhan E, Kahraman ZE ................................................... 314

Parsel Bazındaki Dönüşüm Uygulamalarının Kentsel Maliyetleri, Karşıyaka-Bostanlı Mahallesi Örneği

The Urban Cost of Parcel-Based Transformation: The Case of Karşıyaka-Bostanlı Neighborhood

Zengin Çelik H, Çilingir T ................................................ 329

Hanehalkı Konut Hareketliliğini Etkileyen Faktörler: Ankara Örneği

Factors Affecting Household Housing Mobility: The Case of Ankara

Özelçi Eceral T, Uğurlar A ............................................... 347

Analytical Measuring and Visualization of Spatio-Temporal Change in Built Environments:

Beyazıt Square Case Study Area in Istanbul

Yapılı Çevrelerde Zamana Bağlı Mekansal Değişimin Analitik Olarak Ölçülmesi ve Görselleştirilmesi:

İstanbul Beyazıt Meydanı Örnek Alan İncelemesi

Ekinoğlu H, Kubat AS..................................................... 362

2017/3 (8335 KB)

PLANLAMA DERGİSİ YAZIM KURALLARI

 

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Adobe® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Adobe® Reader® yüklemek için

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.