Etik İlkeler Özlük Hakları
Planlama
Yıl
2017
Sayı
2017/3
Yayınlayan Birim
GENEL MERKEZ

 

Editörden ................................................................. xi

GÖRÜŞ / OPINION

Büyük Şehirlerde Ulaşım Sistemleri ve Sorunları: İzmir İli Özelindeki Sorunlara Çözüm Önerileri

Transportation Systems in Big Cities and Their Problems: Solution Proposals for Problems in Izmir

Kababulut FY, Helvacı C ............................................... 215

DERLEME / REVIEW

Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm İçin Performans Göstergeleri

Indicators for Sustainable Urban Regeneration

Ulubaş Hamurcu A, Aysan Buldurur M .............................. 222

ARAŞTIRMALAR / ARTICLES

Türkiye`de Bölgesel Rekabet ve Rekabetçi Bölgeler

Regional Competitiveness in Turkey and Competitive Regions

Kerimoğlu E, Sözer S .................................................. 236

Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlamasına Yönelik Veri Altyapısının Oluşturulması

Database Construction for Conservation-Oriented Rural Area Planning

Erdoğan A, Dedeoğlu Özkan S, Sulak B, Barut M ............................................................................. 254

Mekansal Yapı Özellikleri Açısından İklim Değişikliğine Karşı Risk Taşıyan Bölgelerin Saptanması, İzmir

Determination of Areas Vulnerable to Climate Change Due to Spatial Structure Characteristics, Izmir

Sılaydın Aydın MB, Erdin HE, Kahraman ED .............................................................................. 274

Plan Kararlarının Uygulanmasında Bir Konsensüs Oluşturma ve İşbirliği Deneyimi: İzmir Kemeraltı Sokak

Sağlıklaştırma Çalışmalarının Öyküsü

An Experience of Consensus Building and Collaboration in the Implementation of Planning Decisions:

The Story of Izmir Kemeraltı Street Rehabilitation Studies

Altınörs Çırak A ........................................................... 286

Yeni Bir Soylulaştırma Formu Olarak Öğrencileştirme (Studentıfıcatıon): Bosna-Hersek Mahallesi`nde

(Konya) Değişen Mahalle İçi Dinamikler

Studentification as a New Form of Gentrification: Changing Neighborhood Dynamics in Bosna Hersek

Neighborhood (Konya)

Tuncer T, İslam T ......................................................... 303

Quality of Life in Regeneration Areas: Empirical Findings from the Akpınar Neighbourhood, Ankara, Turkey

Dönüşüm Alanlarında Yaşam Kalitesi: Ankara, Akpınar Mahallesi`nden Ampirik Bulgular

Orhan E, Kahraman ZE ................................................... 314

Parsel Bazındaki Dönüşüm Uygulamalarının Kentsel Maliyetleri, Karşıyaka-Bostanlı Mahallesi Örneği

The Urban Cost of Parcel-Based Transformation: The Case of Karşıyaka-Bostanlı Neighborhood

Zengin Çelik H, Çilingir T ................................................ 329

Hanehalkı Konut Hareketliliğini Etkileyen Faktörler: Ankara Örneği

Factors Affecting Household Housing Mobility: The Case of Ankara

Özelçi Eceral T, Uğurlar A ............................................... 347

Analytical Measuring and Visualization of Spatio-Temporal Change in Built Environments:

Beyazıt Square Case Study Area in Istanbul

Yapılı Çevrelerde Zamana Bağlı Mekansal Değişimin Analitik Olarak Ölçülmesi ve Görselleştirilmesi:

İstanbul Beyazıt Meydanı Örnek Alan İncelemesi

Ekinoğlu H, Kubat AS..................................................... 362


Ekler

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>