Etik İlkeler Özlük Hakları
Planlama
Yıl
2018
Sayı
2018/2
Yayınlayan Birim
GENEL MERKEZ

 DERLEME / REVIEWS
Cittaslow Hareketi`ne Eleştirel Bir Bakış
Cittaslow Movement from a Critical Point of View
Özmen a, Can MC............................................................................................................................................................ 91
Local Limits to Gentrification: Theory on the Move
Soylulaştırmaya Karşı Yerel Limitler: Dinamik Teori
Kızıldere D, Günay Z...................................................................................................................................................... 102
Arazi Kullanım - Ulaşım Planlaması Bütünlüğünde Uyum İçin Model Önerisi
The Required Model for Land Use and Transportation Planning Integration
Duvarcı Y, Alver Y........................................................................................................................................................... 107
ARAŞTIRMALAR / ARTICLES
Periodic Manufacturing Industry Clustering Analysis in Yozgat Using
the Location Quotient Method (2006-2016)
Yozgat`ın İmalat Sanayi Kümelenmesinin Lokasyon Katsayısı Yöntemiyle
Dönemsel İncelenmesi (2006-2016)
Ergen B, Oğuz MÖ.......................................................................................................................................................... 116
Şehircilik ve Kamusallık İlişkisinde Ekinsel Üretimin (Culturevation) Rolü ve Etkisi
The Role and Effect of Culture Cultivation (Culturevation) in the Relationship
between Urbanism and Publicness
Erbaş AE, Bengü D.......................................................................................................................................................... 127
The Impact of Mortgage Loans on the Financialization Process in Turkey
İpotekli Konut Kredilerinin Türkiye`de Finansallaşmaya Etkisi
Aslan AS, Dinçer İ........................................................................................................................................................... 143
Airbnb`nin Soylulaşma Sürecine Etkisi: Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Örneği
Impact of Airbnb on the Gentrification Process:
The Case of Rasimpaşa Neighborhood in Kadıköy
Uzgören G, Türkün A..................................................................................................................................................... 154
İstanbul`da Afet Riski Yüksek İlçelerin Planlama Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Districts in Istanbul at High-Risk in the Event of a Disaster for Planning Purposes
Küçükali UF...................................................................................................................................................................... 171
Afet Sonrası Acil Toplanma ve Geçici Barınma Alanlarının Planlanmasındaki Faktörlerin İncelenmesi:
İzmir-Karşıyaka Örneği
Analyzing The Planning Criteria for Emergency Assembly Points and Temporary Shelter Areas:
Case of İzmir-Karşıyaka
Çınar AK, Akgün Y, Maral H.......................................................................................................................................... 179
Bir Kentsel Dönüşüm Deneyimi: Kadifekale-Uzundere İkileminde Bireysel Öyküler Üzerine Düşünmek
An Urban Transformation Practice: Thinking about the Individual Stories through the Kadifekale-Uzundere Dilemma
Mutlu Kılıç E, Göksu AE.................................................................................................................................................. 201
Gömleğin Her Düğmesini Yanlış İliklemek: Artvin-Yusufeli
Zorunlu Yeniden Yerleştirme Sürecinin Eleştirel İncelemesi
Poor Planning: A Critical Inquiry of the Artvin-Yusufeli Involuntary Resettlement Process
Türk E, Erkan GH............................................................................................................................................................ 218
Çocukların Orta-Yüksek Şiddetteki Fiziksel Aktivite Düzeyi Mekâna Göre Değişiyor mu?
How Do Children`s Moderate-To-Vigorous Physical Activity Levels Vary in Different Settings?
Çetintahra GE, Çubukçu E............................................................................................................................................. 236


Ekler

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>