TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

21 EKİM 2021 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      SÜRELİ YAYINLAR

Sayı: 2019/3   Yıl: 2019

 

 Editörden....................................................................................................................................................................... xi

DERLEMELER / REVIEWS

Yerel Siyasette Yerel Demokrasiyi Geliştirme Uygulamaları: Konsensus Tabanlı İşbirliği Geliştirme Örneği

Applications of Local Democracy Development in Local Politics: Consensus Based Cooperation

Development Example

Kaygısız Ü....................................................................................................................................................................185

Kamusal Alanın Dönüşümü ve Kentsel Mekanın İletişimsel Niteliği Üzerine Düşünmek

Thinking on the Transformation of the Public Sphere and the Communicative Nature of Urban Space

Kahraman MD............................................................................................................................................................195

ARAŞTIRMALAR / ARTICLES

Analysis of the Regulation of "Zoning Reconciliation" in Local Governments

"İmar Barışı" Düzenlemesinin Yerel Yönetimler Düzeyinde Etkilerinin Analizi

Polat ZA......................................................................................................................................................................202

Desantralizasyon, Basitleştirme, Deregülasyon ve Yeniden-regülasyon Politikaları Kapsamında Planlamanın

Araçsallaştırılması; Bursa`da Riskli Yapı Tespitine Dayalı Parsel Bazındaki Plan Değişikliklerinin

Kentsel Mekana Etkisi

Instrumentalization of Planning Within the Scope of Decentralization, Simplification, Deregulation

and Re-regulation Policies; the Impact of Parcel-scale Plan Amendments for Risky Buildings

Upon Urban Space in Bursa

Güler ZE, Ünverdi L...................................................................................................................................................210

Kentsel Aidiyette Meydanlar, Trabzon Belediye Meydanı Örneği

Squares in Urban Belonging, the Example of Trabzon Municipality Square

Özdoğan H.................................................................................................................................................................229

SEKA Kağıt Fabrikası Endüstriyel Mirasın Dijital Yöntemlerle Aktarılması

Digital Representation of SEKA Paper Mill`s Industrial Heritage

Muşkara Ü, Tunçelli O................................................................................................................................................247

The Organization of Urban Space and Socio-Economic Characteristics: A Graph Theory-Based Empirical

Study Using Hierarchical Cluster Analysis

Kentsel Mekân Organizasyonu ve Sosyo-Ekonomik Yapı: Hiyerarşik Kümeleme Analizi Kullanılan Grafik Teorisi

Temelli Ampirik Bir Çalışma

Boampong E, Çubukçu KM........................................................................................................................................259

‘Yeşil Alan`dan Geleneğe: Somut/Somut Olmayan Kültürel Miras Dikotomisi, Kültürel Peyzaj ve Yedikule

Bostancılığını Dünya Mirası Olarak Korumak

From ‘Green Space` to Tradition: Tangible/Intangible Cultural Heritage Dichotomy, Cultural Landscape

and Protecting Yedikule Vegetable Gardening as World Heritage

Aykan B, Başyurt İ......................................................................................................................................................271

İstinat Duvarlarının Kent Kimlik Ögesi Olarak Değerlendirilmesi - Artvin Örneği

Evaluation of the Retaining Wall as Urban Identity Element - Case of Artvin

Eminağaoğlu Z, Surat H.............................................................................................................................................288

(18628 KB)

PLANLAMA DERGİSİ YAZIM KURALLARI

 

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Adobe® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Adobe® Reader® yüklemek için

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.