TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

21 OCAK 2022 CUMA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      SÜRELİ YAYINLAR

Sayı: 2021/2   Yıl: 2021

 

 Editörden....................................................................................................................................................................... xi

DERLEME / REVIEW

A Review of the Environmental Sustainability History of the World and Turkey

Çevresel Sürdürülebilirliğin Dünya ve Türkiye`deki Tarihine Dair Bir İnceleme

Akbulut A, Özçevik Ö................................................................................................................................................141

Endüstriyel-Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi: Almanya Zollverein Maden Ocağı Kompleksi Örneği

Evaluation of Industrial-Cultural Heritage: The Case of Zollverein Mine Complex in Germany

Şekerci Y, Akıner İ......................................................................................................................................................151

Millet Bahçelerinin Çeşitli Boyutları: Jane Jacobs Bu Projeye Ne Derdi?

Various aspects of public gardens: What would Jane Jacobs say for

this project?

Kırmızı M.....................................................................................................................................................................164

ARAŞTIRMALAR / ARTICLES

Türkiye Kentlerinin Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi Temel Bileşenlerinde Dağılımı ve Kümelenmesi

Distribution and Clustering of Turkish Cities on the Principle Components of Sustainable

Quality of Life

Taylan Susan A............................................................................................................................................................170

Konya Kentsel Alanının Büyümesinde Kentsel Saçaklanma ve Nedenleri

Urban Sprawl and its Reasons in the Growth Process of Konya Urban Area

Öncel H, Meşhur MÇ.................................................................................................................................................191

Kentsel Dönüşümün Modern Bir Konut Alanı Üzerindeki Etkileri: Talimhane, İstanbul Örneği

Effects of Urban Transformation on a Modern Housing Area: Talimhane, Istanbul Example

Durusoy Özmen E, Omay Polat E.............................................................................................................................208

Analyzing the Impacts of Slow City Branding on Urban Space: The Case of Sığacık

Sakin Şehir Markalaşmasının Kentsel Mekâna Etkilerinin İncelenmesi: Sığacık Örneği

Aygün A, Hazar Kalonya D, Gülhan G.......................................................................................................................232

Piyasa Koşullarında Kentsel Sit Kararının Taşınmaz Değeri Üzerindeki Etkileri: Talas (Kayseri) Örneği

The Effects of Conservation Registration Status on Real Estate Market Values on Talas (Kayseri) Case

Yücel C, Sakal S..........................................................................................................................................................261

KBAM 2020 Dosyası

EDİTÖRYAL / EDITORIAL

Planlamanın Yeşil Gündemi: İklim Değişikliği, Temiz Enerji, Çevreye Saygılı Bir Gelecek

Eraydın A, Köroğlu T..................................................................................................................................................280

Mekânsal Planlamada Deprem Riski ve İklim Krizini Birlikte Ele Almak

Addressing Earthquake Risk and Climate Crisis together in Spatial Planning

Peker E, Orhan E........................................................................................................................................................288

İklim Değişikliğine Uyumda Mekânsal Planlama ve Akıllı Yönetişim Çerçevesinde Türkiye

Spatial Planning in the Climate Change Adaptation and Turkey in the Framework of

Smart Governance

Kazancı G, Tezer A.....................................................................................................................................................302

İklim Değişikliği Odaklı Politika Üretim ve Planlama Süreçlerinde Bilim-Politika Arayüzlerinin Yeri:

İstanbul ve İzmir Kalkınma Ajansları

The Science-Policy Interfaces in Climate Change-Related Policymaking and Planning Processes:

Istanbul and Izmir Development Agencies

Eroğlu M, Öğüt Erbil A...............................................................................................................................................321

Rüzgârdan Enerji Üretiminin Sosyo-Mekânsal Duyarlılık Alanları: İzmir Örneği

Socio-spatial Sensitivity Areas in Wind Energy Transition: The Case of İzmir

Demir B, Ataöv A.......................................................................................................................................................337

(16981 KB)

PLANLAMA DERGİSİ YAZIM KURALLARI

 

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Adobe® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Adobe® Reader® yüklemek için

 
Copyright © 2007-2022
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.