TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

28 OCAK 2022 CUMA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      KİTAPLAR

 

PLANLAMA, KAVRAMLAR VE ARAYIŞLAR

 


 

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

254

 

 Planlama meslek alanı ile ilgili yasal düzenlemelerin, eğitim alanındaki sorunların, yöntemsel

ve kavramsal arayışların tartışılması planlamanın giderek araçsallaştırıldığı günümüz

koşullarında büyük önem taşımaktadır. TMMOB Şehir Plancıları Odası`nın yarım

asırlık mücadele birikimini geride bıraktığı ve Dünya Şehircilik Günü`nün 80. Yılında

düzenlenmiş olan Dünya Şehircilik Günü 43. Kolokyumu bu başlıkların tartışılmasını

amaçlayarak Planlama, Kavramlar ve Arayışlar ana teması ile Kasım 2019`da TED Üniversitesi

ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Altı farklı alt tema etrafında şekillenen Dünya Şehircilik Günü 43. Kolokyumu; planlamada

kurumsallaşma arayışları, dil arayışları, yeni kavramlar, yöntem arayışları, aktörler ve

paydaşlar ve karar alma süreçleri konularında bildirileri kabul etmiştir. Elinizde bulunan

kitap, bilim kurulunca kabul edilerek kolokyumda sunulan bildirilerin yayın kurulu tarafından

değerlendirilmesi sonucunda seçilen 11 bildiriden oluşmaktadır. Kitap, özellikle

planlamada yeni kavramlar, yöntem arayışları ve güncel uygulamalar alanında literatüre

katkı sunacak nitelikteki bildirilerden oluşmaktadır.

Günümüzün hızlı değişen, belirsizleşen ve karmaşıklaşan yapısı karşısında planlamanın

bu dönüşüme nasıl entegre olması ve oluşan sorunları çözmeye yönelik nasıl bir katkı

sunması gerektiği oldukça tartışılmaktadır. Kitap içerisinde bu konuyu planlamada yeni

kavramlar çerçevesinde inceleyen 6 bildiri bulunmaktadır. Kitabın ilk bildirisinde Zeynep

Deniz Yaman Galantini "dayanıklılık" kavramını bu çerçevede tartışarak dayanıklı kent

planlama sürecinin günümüz koşullarında oluşan belirsizlikler ve tehditler ile başa çıkabilme

olasılığını tartışmaktadır. Bir diğer çok tartışılan alan olan planlamada katılım ise

"taktiksel şehircilik" kavramı etrafında Büşra Begen ile Sezen Türkoğlu ve Fatih Terzi`nin

bildirilerinde tartışılmaktadır. Bu bağlamda, bu kavram çerçevesinde kullanıcı tasarımlarının

planlamada katılım sürecinin önemli bir parçası olması ve kentsel sorunlara aşağıdan

yukarıya yerel çözümler sunması yönleriyle incelenmiştir. Tuğçe Şanlı ve Şule Demirel

ise bildirilerinde planlama literatüründeki değişen koşullara uyum sağlayan, esnek, ken6

diliğinden organize olabilen kentsel gelişmeyi öneren yaklaşımları, temelde bu yaklaşım

ile paralellik taşıyan gecekondu olgusu ve günümüzde gecekondu alanlarına yönelik

başat müdahale olarak kentsel dönüşüm uygulamaları üzerinden incelemişlerdir. Tuğçe

Gürleyen`in bildirisi ise kent sosyolojisi literatüründe kavramsal arayışlara katkı sunan bir

çalışma olma niteliği ile yeni kent yoksulluğunun bir çözümlemesini içermektedir. Nitel

bir araştırma yöntemi olan "fenomenografi"yi kent planlama alanına uyarlayan Berk Kesim

ise çalışmasında kent yazınında kullanılan kavramların devingenliği üzerinden kavram

tasarımı yöntemi ile kavramsallaştırmayı bilimsel yönteme dönüştürmeyi planlama

alanı içerisinde tartışmaktadır.

Kitap içerisinde planlamada yöntem arayışlarına katkı sunacak nitelikteki dört bildiriden

Damla Yeşilbağ ve Can Gölgelioğlu ile Sezen Savran`ın bildirileri planlamada eğitim ve

bilgi üretim yöntemlerini tartışmaya yönelik iken dijital verilerin planlama alanında kullanılabilirliğine

yönelik yöntemsel arayışlar Ege İmren ve Mete Korhan Özkök bildirilerinde

tartışılmaktadır. Kültürel varlıklar ve koruma açısından öğrenme yöntemlerini teori odaklı

çerçevenin dışında bir yöntem denemesi ile tartışan Yeşilbağ ve Gölgelioğlu bildirilerinde

"deneyim" üzerinden öğrencilerin farkındalık oluşturarak kültürel varlık ile mekansal

planlama arasındaki bağın sağlanmasını önermektedir. Savran ise Lefebvre`nin ritm-analitik

projesinin yöntem olarak benimsendiği atölye deneyimi ile atölye katılımcılarının

mekana dair farkındalık ve aidiyet algılarındaki değişimler üzerinden planlamada bilgi

üretimi açısından yöntemsel bir katkı sunmaktadır. Şehircilik alanında klasik veri toplama

yöntemleri dışında konum tabanlı sosyal paylaşım ağlarının sunduğu veriler ile kentsel

mekan kullanımlarının analiz edilerek planların hazırlık sürecinde kullanılması günümüzde

yeni bir yöntem olarak benimsenmektedir. Özkök çalışmasında sosyal medya ve çevrimiçi

platformlardan elde ettiği veriler ile kullanım örüntü yoğunluklarını analiz ederken,

İmren ise klasik yöntemler ile konum tabanlı sosyal ağların sunduğu veriler arasında bir

karşılaştırma sunmaktadır.

Metropoliten kentlerin nüfus artışına bağlı olarak artan yeni kullanım alanı ihtiyaçlarının

kent merkezlerindeki yoğunluğun artırılması veya kent çeperlerine yayılarak doğal alanları

tehdit eder hale gelmesi karşısında alternatif bir çözüm önerisi olarak yer altı kullanımının

etkin hale getirilmesini tartışan kitabın son bildirisi planlama uygulamalarına yönelik

güncel bir yaklaşım sunmaktadır. H. Betül Mannasoğlu ve Gülden Demet Oruç çalışmalarında

İstanbul`daki yer altı kullanımı ile ilgili mevcut durum analizi yaparak yer altı

kullanımlarının kent planlama politikaları kapsamında değerlendirilmesini tartışmaktadır.

Planlamada yeni kavramların tartışılması, yöntem arayışları ve güncel uygulamalara yönelik

yeni araştırmalar ile literatüre katkı sağlamayı amaçlayan bu tematik kitabın, üyelerimize,

araştırmacılara ve konu ile ilgilenen herkese kaynaklık etmesini dileriz.

Dilek Karabulut

TMMOB Şehir Plancıları Odası

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 43. Kolokyum`u Yayın Kurulu Adına

 Belirsizliklere Karşı Kurumsal Dayanıklılık ve Beş Bileşenli Kent Planlama Süreci...........9

Dr. Zeynep Deniz Yaman Galantini

Yeni Kentsel Yoksulluk Olgusu ve Kavramsal İçerimleri: İleri Marjinallik, Mekânsal

Damgalama ve Yalıtılmış Bölgeler Kıskacında Kuştepe ve Küçük Armutlu Örnekleri.....31

Tuğçe Gürleyen

Planlamada Yeni Bir Kavram-Taktik Şehircilik.................................................................63

Büşra Begen

Taktiksel Şehircilik Uygulamalarının Kentsel Planlama ve Tasarım Süreçlerine Olası

Etkileri: İstanbul..............................................................................................................75

Sezen Türkoğlu, Fatih Terzi

Kentsel Dönüşümde Planlama Örüntüleri ve Yerel Paydaşların Etkileri: İzmir Örneği..101

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Şanlı, Şule Demirel

Fenomenografi: Planlamada Kavramsal Arayışlar İçin Bir Yöntem...............................125

Berk Kesim

Planlama Eğitiminde Kültürel Varlıklara Yönelik Bilincin Arttırılmasında Yöntem Arayışları:

Ankara Ulus Örneği..................................................................................................149

Araş. Gör. Damla Yeşilbağ, Öğr. Gör. Can Gölgelioğlu

Planlamada Yeni Yöntemsel Arayışlar için bir Katkı: Ankara-Ulus Örneğinde Kentsel

Ritimler.........................................................................................................................171

Dr. Sezen Savran

Planlamada Yöntem Aracı Olarak; Konum Tabanlı Sosyal Paylaşım Ağları...................191

Ege İmren

Veri Şehri: Sosyal Medya Platformlarından Elde Edilen Verilerin Planlama Alanında

Kullanılabilirliğine Yönelik Bir İnceleme.......................................................................209

Arş. Gör. Mete Korhan ÖZKÖK

İstanbul`da Alternatif Mekan Olarak Yer Altı Alanları ve Kullanıcı Değerlendirmeleri:

Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı................................................................................225

H. Betül Mannasoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Gülden Demet Oruç

 

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Tüm Kitaplar

 
Copyright © 2007-2022
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.