TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

28 OCAK 2022 CUMA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      KİTAPLAR

 

ŞEHİR PLANCILARI İÇİN EKONOMİ NOTLARI - Rant ve Taşınmaz Ekonomisi

 

MURAT BALAMİR
 

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

250

 

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ 9

1. BÖLÜM

SERBEST PİYASA VE PLANLAMA 17

1.1. Piyasa Sistemi Kuramı 18

1.2. Piyasa ve Plan Tartışmaları 20

1.3. Farklı Tarihsel Dönemlerde Toplumsal Koşullar ve Planlama 23

1.4. Küresel Koşulların Planlamaya Dayattığı Yeni Açılımlar 27

1.5. Planlama Türleri ve Yaklaşımları 31

1.6. Neden Mekânsal Planlama 33

1.7. Bölüm Sonsözü 33

2. BÖLÜM

RANT KURAMI 37

2.1. Taşınmazların Toplum Yaşamında Değer Bulması: Klâsik Kuram 37

Klasik Dönemde Tarımsal Üretim ve Öncü Açıklamalar 38

Adam Smith Öncesi Öngörüler 39

2.2. Tarımsal Üretim ve Taşınmaz Değerleri Konusunda Adam Smith 40

Rantın Niteliği ve Toplum Yapısı 40

Rantın Mekânsal Farklılaşması 41

Kentsel Rant 41

Ekonomik Büyüme ve Rant 42

2.3. Tarımsal Üretim İlişkilerinde Toplumsal Değer: Ricardo Modeli 42

Tanımlar, Varsayımlar ve Çıkarımlar 43

Varsayımlara Dayalı Bir Örnek 47

Tarımda Yoğun Yatırım Yapılması Olanağı ve Sonuçları 52

Kuramsal Söylem 56

Smith ve Ricardo 57

İÇİNDEKİLER

2.4. Rant İlişkilerine Kapsamlı Yaklaşım: Marx Öğretisi 59

Terimler 61

Ekonomilerin Uzun Dönemli Eğilimleri 62

Sanayi ve Tarım Sektörlerinde Üretim Süreçleri 63

Tarımsal Üretim ve Rant Konusunda Ricardo Modelinin

Eleştirisi 65

Farklılık Rantında Çeşitlenme 67

Ricardo Rant Hesabı Örneğinin, Marx Yaklaşımına Göre

Çözümü 68

Marx Yaklaşımı ile Üretim Deseni ve Rant Dağılımı 72

Marx Kuramında Fazlalık Rantı Türlerinin Özellikleri 75

2.5. Ekonominin Bütününde Rant İlişkileri 77

Toplumsal İlişkiler ve Rant Ailesi: ‘Farklılık`, ‘Mutlak‘ ve

‘Tekel` Rantı 77

Mutlak Rantın Belirlenmesi İlişkin Örnek 78

Tekel Rantı 81

Değer Katmanları 82

Rant Ailesinde ‘Kaynaklar` ve ‘Nedenler` 83

2.6. Mekânsal Rant Kuramı: Von Thünen (1826) 84

Tanımlar 85

Modelin Varsayımları 85

Modelin Bulguları 87

2.7. Mekânsal Rant Açıklamalarında Yeni Yaklaşımlar 93

Pierro Sraffa Çok Sektörlü Girdi-Çıktı Modeli 93

A. J. Scott Mekânsal Rant Modeli: Tanımlar,

Varsayımlar, Sonuçlar 95

Modelin Yapılanması 98

Yoğun Yatırımların Yer Seçimi 103

Von Thünen ve Scott 103

2.8. Bölüm Sonsözü 104

3. BÖLÜM

TAŞINMAZ EKONOMİSİ 109

3.1. Taşınmazların ve Taşınmaz Piyasalarının Genel Nitelikleri 109

Piyasa ve Taşınmazlar 109

Taşınmazların, Piyasa Kuramında Tanımlanan Mal ve

Hizmetlerden Farkı 110

Taşınmaz Piyasalarının Başka Piyasalardan Farkı 111

Taşınmazlar Bir ‘Haklar Demeti` Niteliğindedir 112

Piyasalarda Temel Gösterge Olarak Taşınmaz Değerleri 115

Taşınmaz Değerlerinde Etkili Kurumlar 118

Taşınmazlarda Bireyler Arası İlişkiler 124

Taşınmazlarda Kamu Yetkileri 128

3.2. Yerleşim Alanlarında Rant 131

Taşınmazlarda Yatırım Kararları 131

Değerlerin İleri ve Geri Taşınması, Birikme, Güncelleme 133

Örnekler 133

3.3. Taşınmaz Piyasalarını Yönlendirme 141

İyileştirme ve Yeniden Yapım 141

Fazlalık Modeli 143

Yapı Yenileme 145

3.4. Taşınmazlara Yeniden Yatırım 149

İyileştirme ve Yenileme 149

İyileştirmelerde Çoklu Seçenek Ortamı 153

3.5. Taşınmaz Vergileri 154

Emlak Vergisi 156

Boş Arsa ve Arsa Vergisi 159

Değer Artış Vergisi 160

Devir ve İntikal Vergisi 161

3.6. Taşınmazlarla İlgili Projelerde Verimlilik İrdelemesi 161

Yatırım Çözümlemeleri 161

Yatırım Strateji Seçenekleri 162

Maliyet İrdeleme 164

Maliyet Eşikleri Çözümlemesi 165

Maliyet – Yarar Çözümlemesi 165

3.7. Bölüm Sonsözü 167

4. BÖLÜM

SORU ÖRNEKLERİ 171

4.1. Sözel Soru Örnekleri 171

Birinci Bölüm için Örnek Soruları 171

İkinci Bölüm için Örnek Soruları 172

Üçüncü Bölüm için Örnek Soruları 174

4.2. Seçmeli Soru Örnekleri 181

Birinci Bölüm için Örnek Seçmeli Sorular 175

İkinci Bölüm için Örnek Seçmeli Sorular 177

Üçüncü Bölüm için Örnek Seçmeli Sorular 190

4.3. Çözümlü Soru Örnekleri 202

İkinci Bölüm için Çözümlü Soru Örnekleri 202

Üçüncü Bölüm için Çözümlü Soru Örnekleri 210

EKLER

5.1. Matematik Dünyasındaki İlerlemelerin Toplum Bilime ve Ekonomi

Kuramına Etkileri 239

Newton Buluşu ve Çekim (gravity) Modelleri 239

Diferansiyel Matematik ve Toplumbilimde Kullanma

Çabaları 240

İstatistikte Gelişmeler ve Bilgisayarların Getirdiği Olanaklar:

Karakutu 241

Simulasyon Modelleri 242

Lineer Cebir ve Toplum Bilim Uygulamaları 242

Entropi Modeli Kaos, Fraktal ve Benzeri Konuların Etkileri 242

5.2. Akar Değerlere İlişkin ‘Güncelleme` (G) Teriminin Elde Edilişi 243

5.3. Sabit Bir Artış Oranı ‘a` ile Yükselen Değerin Güncel Karşılığı 244

(1480 KB)

 

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Tüm Kitaplar

 
Copyright © 2007-2022
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.